Varaa tapaaminen
Tietopankki

Hintojen nousu ja muut ulkoiset paineet koettelevat metsäliiketoimintaa – toimiva tiedonhallinta auttaa karikkojen yli

Keltainen metsäkone nostamassa puunrunkoa metsässäMetsäliiketoiminta on luonteeltaan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista liiketoimintaa, mutta sekään ei ole immuuni ulkoisille, toisinaan nopeitakin muutoksia aiheuttaville paineille. Siksi liiketoiminnan on oltava joustavaa ja muutoskykyistä, jotta se pysyy kilpailukykyisenä ja kannattavana. Poimimme tähän blogitekstiin muutamia ajankohtaisia asioita, jotka luovat metsäliiketoimintaan ulkoisia paineita ja joiden käsittelyssä tehokkaan prosessin ja tiedonhallinnan yhdistelmä näyttää vahvuutensa.

Osa metsäpalvelualan yrityksiä koettelevista paineista liittyy alan markkinatilanteeseen, kilpailukykytekijöihin ja asiakkaisiin, osa taas viranomaisvaatimuksiin ja muihin muodollisiin velvotteisiin. Yhteistä kaikille tekijöille on se, että paineista selviävät parhaiten ne, jotka kääntävät uhat mahdollisuuksiksi ja tarkastelevat omaa toimintaansa virkein silmin – valmiina kehittämään ja virtaviivaistamaan niin prosessejaan kuin niihin liittyvää tiedonhallintaakin.

Liiketoiminnan ja tiedonkulun vaatimuksia lisäävät metsäpalvelualalla tällä hetkellä esimerkiksi:

Raaka-aineiden ja energian hintojen nousu

Hintojen nousu vaikuttaa tällä hetkellä liiketoimintaan laajasti eri toimialoilla. Metsäpalvelualan yrityksissä tämä aiheuttaa erityistä painetta toimia resurssitehokkaasti ja hoitaa esimerkiksi logistiikka mahdollisimman virtaviivaisesti. Tämä on tietenkin ollut tärkeä näkökohta jo aiemminkin, mutta suunnitelmallisen toiminnan hyödyt korostuvat sitä enemmän, mitä korkeammalle hinnat kipuavat.

Puuperäiset polttoaineet ovat myös Suomen merkittävin bioenergian lähde, joten kysynnän ja tarjonnan optimaalinen yhteensovitus on tärkeä osa asiakaslähtöistä palvelua. Siksi yritykselle on eduksi pystyä ennakoimaan raaka-aineen saatavuutta, volyymeja ja toimitusaikoja.

Tehokas tietojärjestelmä luo vankan pohjan niin resurssitehokkaalle työlle ja kuljetuksille kuin myös kaikelle raaka-aineisiin liittyvälle ennakoinnille.

Markkinatilanne ja asiakasvaatimukset

Suomi on metsäisä kansa, ja puukauppaa käydään niin yksityishenkilöiden tasolla kuin suuryrityksissäkin. Kuten minkä tahansa muunkin toimialan toimijoihin, myös metsäpalvelualan yrityksiin vaikuttaa olennaisesti vallitseva kilpailutilanne.

Pärjätäkseen kilpailussa metsäpalvelualan yrityksen on pystyttävä vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin ja tottumuksiin. Vankan pohjan luovat perustavanlaatuiset asiat, kuten asiakkaiden toiveiden mukainen volyymi, laatu, hinta ja toimitusaika, mutta sen lisäksi on pystyttävä erottautumaan muista vastaavaa raaka-ainetta ja palvelua tarjoavista yrityksistä.

Merkittävää kilpailuetua voidaan saavuttaa esimerkiksi ylivertaisella palvelulla, jossa tärkeässä roolissa ovat muun muassa tiedonhallinta ja viestintä. Jotta ostava asiakas pystyy suunnittelemaan omaa toimintaansa, se haluaa tietää luotettavasti ennalta muun muassa puuerien määrät, volyymit ja toimitusaikataulut. Koska monella metsäpalvelualan yrityksellä on myös ympärillään kumppaniverkosto, parempaa asiakaspalvelua tuottaa myös vaivaton, luotettava ja ajantasainen tiedonkulku yrityksen koko ekosysteemissä – kuljetusurakoitsijoista tilitoimistoon ja kaikkea siltä väliltä.

Vastuullisuus ja jäljitettävyys

Metsäpalvelualan yritysten on tärkeää tietää ja hallinnoida luotettavasti puunsa alkulähteen ja toimituserien liikkeet. Tarkat tiedot puun alkuperästä antavat yritykselle etua yhä ympäristötietoisemmiksi muuttuvilla markkinoilla, ja monille metsäliiketoiminnan osapuolille ne ovat myös ehdoton kaupankäynnin edellytys.

Energiapuun tapauksessa alkuperäseuranta on tärkeää myös siksi, että täyteen sähkön tuotantotukeen vaaditaan metsäsertifiointistandardien mukainen seuranta puun alkuperälle. Kun puun alkuperä- ja sertifiointitiedot ovat mukana yrityksen tietojärjestelmässä, niitä voidaan hyödyntää helposti energiapuun hankintaan ja toimituksiin voimalaitoksille.

Tiivistetysti sanoen: kun puun alkuperää seurataan tietojärjestelmän avulla, sen jokainen liike saadaan tallennettua järjestelmään. Näin tuotteiden kulkua voidaan seurata koko ketjun matkalta metsästä kuljetukseen ja edelleen ostavalle asiakkaalle. Polku voidaan myös todentaa koska tahansa alkuperäiselle kasvupaikalle asti.

Lakisääteiset vaatimukset, verotusasiat ja tukihakemukset

Toimivan tietojärjestelmän avulla puunhankintaan liittyvät asiakirjat syntyvät helposti ja pakolliset viranomaisasiat, kuten metsänkäyttöilmoitus, voidaan hoitaa järjestelmästä suoraan sähköisesti. Hyvä lisä on, jos tarvittavat asiakirjat voidaan tulostaa suoraan järjestelmästä useammalla kuin yhdellä kielellä.

Nykyaikaiset tietojärjestelmäratkaisut mahdollistavat myös sen, että Metsään.fi -palvelusta saadaan muutettua hakkuualueen tiedot ja tarjoukset automaation avulla sopimuksiksi puukauppaa varten. Järjestelmää valitessa kannattaa varmistaa, että se mahdollistaa myös eri kauppatyypit, asiakaskohtaiset hinnastot sekä katkonnan, reaaliaikaisen seurannan ja raportoinnin – myös varastojen osalta.

Kannattavuus on aina ajankohtaista

Ulkoisten paineiden vaihteluista riippumatta yksi asia on metsäpalvelualan yrityksille aina ajankohtainen: liiketoiminnan kannattavuus. Hyvän tietojärjestelmän avulla metsäpalvelualan yritys pysyy aina ajan tasalla kannattavuustilanteestaan, myös puulajikohtaisesti tai vaikkapa yksittäisten toimituserien tasolla. Siten toimintaa pystytään ohjaamaan suunnitelmallisesti ja parantamaan kannattavuutta askel askeleelta eteenpäin.

 

Pinjan ratkaisu metsäpalvelualan yrityksen tehokkaaseen tiedonhallintaan on modulaarinen ERP-järjestelmä Forest by Pinja. Järjestelmämme mahdollistaa täysin sähköisen puukaupan, reaaliaikaisen korjuu- ja kuljetuslogistiikan sekä toimitettavan puun kustannusten, volyymien ja tuottojen reaaliaikaisen seurannan. Puunhankinnan, korjuun ja logistiikan hallinnoimiseen kehitetty Forest by Pinja tarjoaa monia arkipäivän rutiineja helpottavia toimintoja ja sisältää niin kartat kuin puun alkuperän seurannan.

Haluatko kuulla lisää?

Olemme kirjoittaneet aiheesta myös kokonaisen Paranna metsäliiketoiminnan strategista suunnitelmallisuutta -oppaan, jossa kerromme muun muassa metsäpalveluyritysten tyypillisistä haasteista sekä siitä, miten nämä haasteet selätetään hiomalla prosessia ja tiedonhallintaa mahdollisimman virtaviivaiseksi. Lisäksi kerromme, miten asiakkaamme Metsäenergia hyödynsi tehokasta tietojärjestelmäratkaisua kasvunsa tukena.

Lue lisää:

Energiapuun toimitusketjun tehokas tiedonhallinta vastaa liiketoiminnan ydinkysymyksiin
Paranna energiapuun kaupan kannattavuutta -opas
Kokonaisvaltainen näkymä liiketoimintaan tukee FM Timberin vakaata kasvua

Veli-Pekka Hämäläinen

Veli-Pekka Hämäläinen

Vedän Pinjalla Forest-yksikön asiakkuuspäällikkötiimiä, joka vastaa metsä-, saha- ja puunjalostuksen järjestelmätoimituksista suomalaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme. Tärkein tehtäväni tiiminvetäjänä on varmistaa Pinjan asiakkaille paras mahdollinen palvelu. Vapaa-ajallani nautin kulttuurista ja hyvästä ruuasta perheen ja ystävien kanssa sekä narrailen kesäaikaan kaloja Pohjois-Suomen sisävesillä.

Lue lisää tältä kirjoittajalta