Varaa tapaaminen
Tietopankki

Jätteet järjestyksessä mutta tiedonhallinta hajallaan? Jätteiden vastaanoton tapahtumahallinta ja jäteasemamaksut kannattaa keskittää

Keltapaitainen nainen pitelemässä tablettia kierrätysasemalla

Omatoiminen asiointi on tuonut joustavuutta jätteiden vastaanottoon, mutta useiden asiointikanavien ja itsepalveluasemien käyttö asettaa omat paineensa tehokkaalle tietojen hallinnalle. Erilaisiin kassa- ja laskutusjärjestelmiin liitettävä ohjelmisto antaa jätehuollon toimijoille edellytykset tehokkaammalle tiedonkululle ja tehostaa samalla kierrättäjien asiointia.

Digitalisaatio jatkaa jätehuoltoalan mullistamista: uudenlaiset asiointiratkaisut laskevat henkilöstökustannuksia ja tehostavat toimintaa jätteen vastaanotossa. Samalla erilaiset palvelumallit, kuten itsepalveluasemat, saattavat kuitenkin nostaa hallinnollisen työn määrää, kun tietoa kulkee monessa eri paikassa.

Tässä blogissa jatkamme jätteen käsittelyyn liittyvän monikanavaisuuden tarkastelua – tällä kertaa hallinnon ja rahavirtojen näkökulmasta.

Jäteasemamaksut ja laskutus ovat tärkeä osa tehokasta tiedonhallintaa 

Jätteiden tuominen ja maksaminen ovat kuluttajan näkökulmasta helpottuneet roimasti yleistyvien itsepalveluasemien myötä. Lisäksi itsepalvelu ja monipuoliset asiointivaihtoehdot ovat kannattavia sekä yksityisten että julkisten jätehuollon toimijoiden näkökulmasta, kun aiemmin jätteen vastaanotossa työskennelleet henkilöstöresurssit on siirretty esimerkiksi asiantuntijatyöhön. 

Saman kustannustehokkuuden ja joustavuuden tulisi heijastua myös hallintoon. Kun jätteen vastaanotossa on käytössä useita asiointikanavia, tapahtumaraportit sijaitsevat usein hajallaan monessa eri järjestelmässä. Jos tämän lisäksi järjestelmät eivät keskustele keskenään ja tiedonkeruuseen upotetaan paljon työtunteja, eurot valuvat hukkaan monellakin tavalla.

Laskutuksen ja maksamisen käytännöt saattavat myös olla kirjavia: yritysasiakkaita laskutetaan erillisellä järjestelmällä, ja kierrätysasemalla jätteen tuojilta saatetaan kerätä jäteasemamaksut useammalla kassa- ja maksupäätejärjestelmällä, erityisesti jos itsepalveluautomaatti on kytketty jo olemassa olevaan järjestelmään.

Yhtenäiset raportointikäytännöt palvelevat kaikkia osapuolia

Selkeät käytännöt ovat jätteiden käsittelyssä kaikkien etu. Toimivassa ratkaisussa yhdistyvät tehokas tietojärjestelmä sekä virtaviivainen prosessi, jossa huomioidaan kaikki eri osapuolet: loppuasiakkaat eli kierrättäjät, hallinnollinen henkilöstö sekä kentällä esimerkiksi kuorman tarkastuksen ja varastonhallinnan parissa toimivat työntekijät.

Hallinnon taakka kevenee huomattavasti, kun teknologia auttaa vähentämään turhia työtunteja ja kokoamaan tiedot luotettavasti talteen. Tällöin manuaalinen työ jätteenkeräyksessä sisältää lähinnä muutos- ja poikkeustilanteiden käsittelyn sekä mahdolliset reklamaatiot. Kustannukset laskevat, ja muutos näkyy sujuvuutena myös asiakkaan suuntaan, kun kierrättämisen prosessit on suunniteltu joustavan mallin mukaan.

Jätevirtojen hallintaan ja raportoimiseen erikoistunut järjestelmä auttaa tallentamaan eri kanavista saatavat tiedot luotettavasti, tarkastelemaan niitä omavalintaisen jaottelun mukaan ja poimimaan niitä helposti eri tarkoituksiin myöhemminkin. Integraatiot eri maksujärjestelmiin helpottavat asiointia, kun maksun voi hoitaa jatkossakin jo käytössä olevilla, asiakkaille tutuilla maksutavoilla. Nykyaikaisissa järjestelmissä on muun muassa kassajärjestelmäintegraatiot maksupääte- ja korttimaksuihin, integraatiot verkkomaksujärjestelmiin, kuten Paytrailiin, sekä ERP-integraatiot laskutukseen.

Pinjan tarjoama, kiertotalouden materiaalivirtojen tehostamiseen erikoistunut Flow-ratkaisu kokoaa tapahtumaraportit yhteen kaikista asiointikanavista, ja niitä voidaan tarkastella oman jaottelun mukaan yhdessä tai erikseen – kaikkien laitosten yhteisnäkymänä, laitoksittain tai asiointikanavittain. Aineisto on suuri valtti liiketoiminnan kehittämisessä ja esimerkiksi BI-työkalujen käytössä, mikä tukee myös toiminnan skaalattavuutta ja kansainvälistymistä. Päätöksenteon tukena voi toimia aluekohtainen ruohonjuuritason data muun muassa asumismuodoista ja kierrätysasteesta. 

Tehokkaan tietojen hallinnan avulla jätteenkäsittelyn monipuoliset asiointimallit toimivat osana toimivaa kokonaisuutta ja kaikki osapuolet saavat digitaalisesta murroksesta kaiken hyödyn irti.

Lue lisää

Haluatko tietää tarkemmin, miten tapahtumakirjaukset ja jäteasemamaksut saadaan sujuvasti osaksi jätevirtojen raportointia? Lataa maksuton Flow by Pinja - optimoitu jätevirtojen hallinta kierrättäjille -esitteemme.

Flow by Pinja
Itsepalvelujäteasemat yleistyvät vauhdilla – jätteen vastaanotossa on tarjolla monipuolisia vaihtoehtoja
Sähköinen siirtoasiakirja vastaa uuden jätelain vaatimuksiin

Suvi Strandman

Suvi Strandman

Työskentelen myyntitehtävissä Pinjan bioenergia- ja kiertotalousyksikössä digitaalisten ratkaisujen parissa niin koti- kuin kansainvälisillä markkinoilla. Koen työn asiakasrajapinnassa mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Vapaa-ajalla minut löytää erilaisten liikuntaharrastusten parista, talvella lähinnä hiihtoladuilta ja kesäisin lenkkipoluilta.

Lue lisää tältä kirjoittajalta