Varaa tapaaminen
Tietopankki

Kannattaako kunnossapitojärjestelmän integraatio? 1+3 hyötyä

Mies käyttää kunnossapitojärjestelmää tabletilla

Kunnossapidon päivittäisen tekemisen hallinta on osa tuotannon päivittäisjohtamista. Avaintekijät hyvään päivittäisjohtamiseen ovat:

  • Luotettava ja reaaliaikainen tiedon kerääminen
  • Moderni tiedonhallinta
  • Tiedon visualisointi päätöksentekoa varten

Käytännössä teollisuuden kunnossapidon toimintamallit vaihtelevat paljon; tietoa dokumentoidaan, mutta se voi olla hajallaan eri paikoissa; työntekijöiden koneilla, Excel-tiedostoissa tai pahimmillaan jopa paperilapuilla.

Viime vuosina menestyvissä yrityksissä on kuitenkin herätty kunnossapidon liiketoimintakriittisyyteen: kun tuotantoa ja kunnossapitoa on tarve tehostaa, eivät vanhat toimintatavat tai järjestelmäratkaisut riitä, vaan avuksi tarvitaan kunnossapidon kehittämistä aidosti tukeva toimintamalli. Usein tämä tarkoittaa kunnossapidon tarpeisiin luotua järjestelmää, johon on rakennettuna rajapintoja yrityksen muihin järjestelmiin.

Integraation avulla kohti järjestelmien ekosysteemiä

Valitettavan usein yrityksen data on pirstoutunut eri järjestelmien välille, jolloin toiminnan kannalta merkityksellisin tieto saattaa sijaita useassa eri paikassa tai formaatissa. Vuosien saatossa käyttöön on otettu uusia järjestelmiä ja vanhoista luovuttu. Kokonaisuudesta on tullut monimutkainen ja vaikeasti hallittava.

Ajatus yhdestä, kaiken tiedon kokoavasta järjestelmästä, kuulostaa kieltämättä houkuttelevalta. Käytännön kannalta tämä ei usein ole kuitenkaan mielekkäin tai edes toimivin vaihtoehto. Esimerkiksi monet toiminnanohjausjärjestelmät tarjoavat ominaisuuksia kunnossapidon tiedon hallintaan. Tällaisia järjestelmiä kehitetään kuitenkin koko yrityksen toiminnanohjauksen hallintaan, jolloin kunnossapidon prosessien tuki on sivuroolissa. Tämä näkyy usein siten, että järjestelmä ei vastaa kaikilta osin kunnossapidon erityistarpeisiin.

Uskommekin vahvasti, että painopiste on siirtymässä keskitetyistä, yhden järjestelmän ratkaisuista hajautettuihin, keskenään yhteydessä oleviin järjestelmiin. Onnistunut järjestelmäintegraatio varmistaa tiedonkulun niiden välillä; sen avulla kerilliset osat saadaan keskustelemaan keskenään.

3 muuta hyötyä kunnossapitojärjestelmän integraatiosta

Kustannussäästöt ja toiminnan tehostuminen
Järjestelmäintegraatio tehostaa toimintaprosesseja ja säästää näin aikaa ja resursseja. Säästöä tulee, kun samaa tietoa ei tarvitse kirjata useaan järjestelmään, vaan tieto siirtyy ohjelmistosta toiseen automaattisesti. Työvaiheet vähenevät, koska automaatio hoitaa tehtävän.

Manuaalisen työn väheneminen
Yksi integraation suurimmista eduista on manuaalisen työn väheneminen. Rutiininomaiset työt hoituvat automaation ansiosta ja asiantuntijoille jää aikaa keskittyä tuottavimpiin työtehtäviin.

Tietovirheiden väheneminen
Integraatio pienentää tietovirheisiin liittyviä riskejä vähentämällä manuaalista tiedonsiirtoa. Kun tietoa ei tarvitse viedä manuaalisesti useaan eri paikkaan, vähentää se myös inhimillisiä virheitä. Kun informaatio on yhtenäistä jokaisessa järjestelmän osassa, ei virheitä pääse syntymään helposti.

Haluatko tietää lisää?

guide_maintenance_system_integrations_cover_fi

Lataa oppaamme Kunnossaspitojärjestelmän integraatiot – opas sujuvaan toteutukseen. Oppaassa pohdimme, millaisia mahdollisuuksia kunnossapitojärjestelmän integraatioihin liittyy sekä esittelemme muutamia tyypillisimpiä kunnossapidon integraatiotekniikoita sekä integraation osa-alueita.

Lue lisää

Blogi: Kunnossapidon mittarit tiedolla johtamisen välineenä
Blogi: Miten kunnossapidon datasta jalostetaan lisäarvoa liiketoimintaan ja päätöksentekoon?
Kunnossapidon kehittäminen kannattaa aloittaa nykytilan auditoinnilla – näin se onnistuu!
Teollisuuden kunnossapito - mitä, miten ja miksi?

Eppu Kuusela

Eppu Kuusela

Vastaan Pinjalla Novi-kunnossapitojärjestelmän myynnistä. Aika kuluu asiakkaiden kanssa rupatellessa ja tuotantolaitoksissa läpi käydessä ympäri Suomea. Vapaa-ajallani harrastan kalastusta ja metsästystä.

Lue lisää tältä kirjoittajalta