Varaa tapaaminen
Tietopankki

Koodausta, joka pelastaa henkiä – Evondos®-palvelun kehittäminen on työtä potilasturvallisuuden hyväksi

Koodari työssään"Aloitin hiljattain työn Evondos® -lääkeannostelun palvelujärjestelmän kehittäjänä. Se tuntuu monella tavalla hyvin merkitykselliseltä työltä."

"Ohjelmistosuunnittelijana työni on selvittää asiakkaan tarpeet ja miettiä niihin sopivat ratkaisut. Sen jälkeen on vuorossa koodaus ja tulosten testaus. Tuliko hyvä, vai palataanko lähtöruutuun?

Asiakkaat ovat erilaisia ja heillä on erilaisia tarpeita. Olen kehittänyt esimerkiksi katsastusjärjestelmää ja älykkäiden sähkömittareiden ohjelmistoja. Jotkut projektit tuntuvat henkilökohtaisemmilta kuin toiset.

Esimerkkinä muistuu mieleen, kun koodasin varhaiskasvatuksen järjestelmiä ja samaan aikaan omat lapseni olivat päivähoidossa. Mietin, että työni tulosta tulisi käyttämään toinen samassa elämäntilanteessa oleva ihminen, äiti tai isä. Se toi koodaamiseen uudenlaisen kulman.

Potilasturvallisuuden parantamista koodaamalla

Aloitin hiljattain työn Evondos® -lääkeannostelun palvelujärjestelmän kehittäjänä. Se tuntuu monella tavalla hyvin merkitykselliseltä työltä. Samalla tunnen, että harteillani lepää suuri vastuu.

Järjestelmän suunnitteluvaiheessa kerättiin kotisairaanhoidosta käyttäjäkokemuksia. Millaista on käyttäjän ja kotisairaanhoitajan arki, mikä siinä toimii ja mikä ei? Mitkä ovat lääkejakeluun liittyviä ongelmia ja miten niitä voisi pyrkiä ratkaisemaan.

Minulle on kertynyt tietoa aiheesta myös omia verkostojani pitkin. Sattui niin hauskasti, että lähihoitajana työskentelevän äitini työpaikalla otettiin lääkerobotit käyttöön samaan aikaan, kun aloitin työni Evondosin parissa. Hoitajien näkökulma lääkkeiden jakeluun on siis minulle tuttuakin tutumpi.

Evondos-palvelussa hyödynnetään lääkkeiden koneellista annosjakelua, joka on käytössä apteekeissa. Käyttäjän kotona sijaitseva lääkeautomaatti kertoo puheella, valo- ja äänimerkein tai tarvittaessa puhelinsoitolla, milloin on aika ottaa lääkkeet. Laite antaa oikeat lääkkeet pussiin pakattuna. Lääkepussit ovat valmiina laitteen sisällä ja kotisairaanhoitajan tehtävänä on ladata kone aika ajoin.

Yleensä ihmiset osaavat ottaa lääkkeet koneen ohjeiden mukaan. Virheisiin on kuitenkin varauduttu. Äitini on kertonut, että kone ilmoittaa kotisairaanhoidolle, jos lääkkeet jäävät kaikesta huolimatta koneeseen. Olen kuullut, että potilasturvallisuus on parantunut selvästi.

Evondos kotisairaanhoito

"Samalla työni auttaa ikäihmisiä pärjäämään kotonaan pidempään."

Lääkejakelu on vaativaa työtä ihmiselle, ja automatisointi on tässä todellakin askel parempaan suuntaan. Ihmisille sattuu väistämättä inhimillisiä erehdyksiä. Väärin jaettujen lääkkeiden seuraukset voivat olla peruuttamattomia.

Kiire ja virheiden pelko kasaa työntekijöiden henkistä taakkaa. Tuntuukin hyvältä, että voin auttaa kehittämällä lääkkeiden jakeluun teknistä ratkaisua. Samalla työni auttaa ikäihmisiä pärjäämään kotonaan pidempään.

Totta kai tunnen myös paineita työstäni. Mietin, olenko osannut ottaa kaikki huomioon. Toimiiko tämä niin kuin pitää? Eihän laite anna turhia virhesignaaleja? Antaahan se oikeat lääkkeet oikeaan aikaan? Tavallaan me Evondos-kehittäjät olemme ottaneet osan hoitajille kuuluneesta henkisestä taakasta kannettavaksemme. Onneksi järjestelmän toiminnallisuudet testataan kuitenkin huolellisesti ennen kuin se menee ihmisten käyttöön. Virheet karsitaan pois.

Asiakkaat ovat kiitelleet tuotteen helppoutta ja merkitystä arjen helpottajana: he ovat voineet konkreettisesti paremmin. Omaisetkin ovat tyytyväisiä. He kokevat että heidän läheisensä turvallisuus on parantunut. Minusta tuntuu mukavalta tehdä työtä, jolla on tarkoitus."

- Minna, ohjelmistokehittäjä

Haluatko lisätietoja?

Jos haluat terveys- ja hyvinvointiteknologiapalveluistamme lisätietoa, voit ottaa yhteyttä ja pyytää maksutonta etäesittelyä. Käy myös tutustumassa Evondos-menestystarinaan.

Lue lisää

Lääkinnällisten laitteiden ohjelmistojen suunnittelu lääkintälaiteasetuksen (MDR) mukaisesti – Osa 1: Ohjelmiston määrittely ja luokittelu
Lääkinnällisten laitteiden ohjelmistojen suunnittelu lääkintälaiteasetuksen (MDR) mukaisesti – Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi, ohjelmistomoduulit ja muutosten vaikutus
Lääkinnällisten laitteiden ohjelmistojen suunnittelu lääkintälaiteasetuksen (MDR) mukaisesti – Osa 3: Laatujärjestelmä (QMS)
Lääkinnällisten laitteiden ohjelmistojen suunnittelu lääkintälaiteasetuksen (MDR) mukaisesti – Osa 4: Lääkinnällisten laitteiden ohjelmistojen elinkaariprosessit