Varaa tapaaminen
Tietopankki

Metsäkoneiden uusi standardi StanForD 2010 parantaa hakkuiden laatua

Metsäkone metsän keskellä nostamassa tukkia

Pinja käynnisti vuoden 2022 keväällä yhdessä yhdentoista metsäalan asiakkaansa kanssa projektin, jonka tarkoituksena on luoda uutta StanForD 2010 -tiedonsiirtostandardia tukeva ratkaisu Forest by Pinja -järjestelmään. Projektia lähdettiin toteuttamaan asiakkaan edustajista koostuvan työryhmän kanssa määrittelyvaiheella maaliskuussa 2022 ja tuotekehityksen pariin päästiin lokakuussa 2022.

Pinjan StanForD 2010 -projektin lopputuloksena syntyy ratkaisu, joka mahdollistaa reaaliaikaisen apteeraus- eli katkontaohjeiden hallinnan yhdellä työkalulla. Ratkaisun avulla apteerausohjeita voi muuttaa kesken hakkuiden, ja ohjeet saadaan päivitettyä samanaikaisesti kaikille hakkuukoneille. Lisäksi ratkaisu tuo käyttäjälle hyödynnettäväksi uusia raportteja. 

Uusi ratkaisu vähentää manuaalista työtä ja virheherkkyyttä, koska apteerausohjeita ei tarvitse laatia erikseen eri      mittalaitteille. Reaaliaikaiset apteerausohjeet varmistavat, että hakkuukoneet tuottavat aina kysynnän mukaista puutavaraa.

Metsäalan isoimmat toimijat ovat jo ottaneet StanForD 2010 -standardin käyttöön omassa konekannassaan. Aika on siis kypsä alan ratkaisutoimittajille päivittää tarjontansa hyödyntämään standardin ominaisuuksia.  Pinja lanseeraa StanForD 2010 -tiedonsiirtostandardia vastaavat palvelunsa asiakkaiden käyttöön syksyllä 2023. Pinjan projektitiimi auttaa asiakkaita ottamaan uuden version käyttöön ja tarjoaa käyttöönoton tueksi kattavat koulutukset ja tukimateriaalit. Yhdessä asiakkaiden kanssa kehitetty ratkaisu vastaa erilaisten asiakkaiden tarpeisiin ja auttaa saamaan irti parhaan hyödyn standardin eduista.

Mistä on kyse?

StanForD 2010 on metsäteollisuuden käyttöön kehitetty metsäkoneiden tiedonsiirtostandardi. Pohjoismaisena yhteistyönä syntynyt standardi lanseerattiin vuonna 2010, ja se on vähitellen vakiinnuttanut paikkansa alan isoimpien konevalmistajien tuotannossa. Standardointityön tavoitteena oli päivittää metsäkoneiden tiedonsiirtostandardi vastaamaan nykyaikaisen tiedonsiirron tietoteknisiä vaatimuksia ja mahdollistaa rajapintayhteensopivuus kaupallisten ratkaisujen kanssa.

Asiakasyhteistyöllä löydettiin oikeat ratkaisut

Puunhankintaa tekevät Pinjan asiakasyritykset pitävät yhteistä hanketta tärkeänä, ja työryhmälle syntyi nopeasti selkeä, yhteinen tavoite. Koko alaa koskettava, ajankohtainen muutos sai työryhmän sitoutumaan ja panostamaan yhteistyöhön. Asiakkaiden projektiin tuoma monipuolinen ja syvällinen asiantuntijuus takaa sen, että lopputuloksena syntyy tuote, joka palvelee kaikkien metsäalan asiakkaiden tarpeita. Koko työryhmän yhteinen tavoite oli luoda tuotteesta ensimmäinen versio, jossa on tuotannon kannalta välttämättömät toiminnallisuudet. Työryhmä löysikin hyvin yhteisen näkemyksen siitä, mitä ensimmäisen version pitää sisältää.

Yhteistyön ansiosta asiakkaiden erilaiset toimintatavat saatiin hyvin huomioitua määrittelytyössä ja erilaiset vaatimukset saatiin kuvattua. Standardi mahdollistaa monipuolisemmankin toteutuksen, mutta matalamman prioriteetin kehitystoiveet säästettiin jatkokehitystä varten. Jatkokehitystä on edelleen luvassa, yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Pinjan vetämä asiakasyhteistyö auttaa asiakkaita arvioimaan omia toimintatapojaan

Asiakkaat ovat olleet yhteistyöhön kaiken kaikkiaan tyytyväisiä. Palautteissa nousi esiin se, miten hyvin metsäalan eri toimijoista koostunut ryhmä toimi yhteen. Yhteistyön ansiosta asiakkaat myös haastoivat omia toimintatapojaan, oppivat toisiltaan ja saivat uusia näkökulmia tuotteen käyttämiseen. Pinjan joustava mutta jämäkkä projektin johto sai työryhmältä kiitosta. 

Myös Pinja on tyytyväinen määrittelyvaiheen tuloksiin. Ilman asiakkaiden asiantuntevaa panosta ei määrittelyvaiheessa olisi voitu kattaa yhtä syvällisesti ja laajasti eri näkökulmia ja tarpeita, ja ilman tätä kaikkea tuotekehitysvaiheesta tulisi huomattavasti raskaampi. Tehokkaan projektimallin avulla myös aikataulussa pysyttiin hyvin. Asiantuntijaryhmä antaa panoksensa myös tuotekehitysvaiheeseen, ja kun siinä ollaan riittävän pitkällä, järjestelmän pilotointi voi alkaa.

Työ StanForD 2010 -standardin parissa jatkuu siis tuotekehitysvaiheessa. Seuraavassa blogissa kerromme lisää tuotekehityksen kuulumisia.

Lue lisää:

Pinjan palvelut metsäteollisuudelle
Forest by Pinja
Terminal by Pinja
Timber by Pinja
Opas: Paranna energiapuukaupan kannattavuutta – digiloikalla tehokkaampaan toimitusketjun hallintaan
Opas: Paranna metsäliiketoiminnan strategista suunnitelmallisuutta
Asiakasyhteistyö vahvistaa metsäalan asiantuntijuutta StanForD 2010 -projektissa

Marko Kortsalo

Marko Kortsalo

Toimin Pinjalla Senior Project Managerina eli johdan erikokoisia tuotekehitysprojekteja Metsäteollisuus-yksikössä. Vastaan myös tuotekehityksen sprinttien operatiivisesta toiminnasta. Työnkuva tarjoaa erinomaisen näköalapaikan tuotteidemme kehittämiseen ja ennen kaikkea asiakkaidemme tarpeisiin, jotka ovat kaiken keskiössä. Toiminta sekä asiakkaiden että tuotekehityksen rajapinnassa on haastavaa mutta myös palkitsevaa ja uusia asioita saa oppia joka päivä. Vapaa-aikana tartun useasti kameraan, kitaraan ja useasti ainakin kävelen kuntosalin ohi. Työn joustava luonne pitää niin vapaa-ajan kuin työn loistavasti tasapainossa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta