Varaa tapaaminen
Tietopankki

Millainen on käytettävä tuotannonsuunnittelujärjestelmä?

iPES by Pinja on käytettävä tuotannonsuunnittelujärjestelmäMonia ohjelmistoratkaisuja kehutaan helppokäyttöisiksi ja käyttäjäystävällisiksi, mutta mitä käytettävyys käytännössä ja konkreettisesti tarkoittaa? Entä millainen on käytettävä tuotannonsuunnittelujärjestelmä?

Erilaisten tuotteiden ja palvelujen käytettävyyttä arvioidaan usein käytettävyysguru Jakob Nielsenin viitoittamilla mittareilla, kuten opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja käyttäjän tyytyväisyys. Ohjelmistomaailmassa käytettävyyttä voidaan tästä johtaen arvioida esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

  • Kuinka nopeasti käyttäjä pääsee alkuun ohjelmiston käytössä?
  • Kuinka tehokkaasti käyttäjä saa hoidettua haluamansa tehtävät?
  • Kuinka hyvin ohjelmiston käyttötaito säilyy käyttötauon aikana?
  • Kuinka paljon käyttäjä tekee virheitä käytön aikana, ja miten helposti käyttäjä voi havaita ja korjata virheet?
  • Kuinka miellyttävänä käyttäjä kokee ohjelmiston käyttämisen?

Koska valmistavan teollisuuden tuotantoon liittyy tyypillisesti valtava määrä vaikuttavia tekijöitä ja lopulliset päätökset tehdään edelleen useimmiten inhimillisin voimin, on käyttäjän kokema tuotannonsuunnittelujärjestelmän käytettävyys päätöksenteon nopeudelle ja laadulle kriittisen tärkeää.

Käytettävyyteen voidaan vaikuttaa monin keinoin ja lopullinen käytettävyys koostuu eri osa-alueiden toimivasta yhdistelmästä. Parhaimmillaan tuotannonsuunnittelujärjestelmä tarjoaa kattavan ja reaaliaikaisen näkymän tuotannon kokonaisuuteen ja auttaa tuotannonsuunnittelijaa kiinnittämään huomiota olennaisiin asioihin kiireellisyys- ja tärkeysjärjestyksessä.

Kattavuus

Tuotannonsuunnittelun maailmassa ydinominaisuus järjestelmässä on se, että se kattaa kaikki suunnitteluun ja tuotannon käytännön järjestelyihin vaikuttavat tekijät. Olennaisia ovat muun muassa yksittäiset tilaukset eri työvaiheineen, materiaalitarpeet, resurssit ja kapasiteetit, kaikkien näiden tekijöiden keskinäiset riippuvuudet sekä tietysti aikataulut. Jos järjestelmä ei ole kattava, se ei hoida päätehtäväänsä: tuotannon realistisen ja tehokkaan toteuttamisen tukemista.

Ajantasaisuus

Tuotannonsuunnitelmasta ei ole tuotannon käytännönjärjestelyjen kannalta hyötyä, jos tiedot eivät ole ajan tasalla. Tässä suhteessa paljon on toki käyttäjän itsensä hallussa – kokonaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää syöttää uudet tiedot aina ajallaan ja muokata myös muutokset nopeasti järjestelmään. 

Jos järjestelmä on helppo ja nopea käyttää, tämä tukee käyttäjänkin ripeyttä. Kokonaiskuvassa käytettävyydellä voi siten olla suurikin merkitys tietomassan ajantasaisena pysymiseen. Käytettävä järjestelmä tukee ja motivoi tietojen pitämistä ajan tasalla, ja se myös palkitsee käyttäjää jatkuvasti sujuvalla työnkululla ja helpolla tiedonsaannilla.

Muokattavuus

Käytettävä tuotannonsuunnittelujärjestelmä tukee helppoa ja kätevää muokattavuutta monella tavalla. Ensinnäkin tuotantosuunnitelmaan tehtävien muutosten on oltava toteutettavissa vaivattomasti. Muussa tapauksessa on vaarana, ettei suunnittelija ehdi tai viitsi tehdä kaikkia muutoksia suunnitelmaan, vaikka ne käytännön elämässä toteutettaisiinkin. Jos vaikkapa tilausten järjestyksen muuttaminen työjonossa hankalaa, suunnitelma ja käytännön tuotanto saattavat pian elää kumpikin omaa elämäänsä.

Koska tuotannonsuunnittelujärjestelmää käyttävät ihmiset edustavat erilaisia rooleja ja heidän käyttötarpeensa eroavat toisistaan, järjestelmän on myös sallittava näkymien käyttäjäkohtainen muokattavuus.

Käytettävyys tarkoittaa myös toimiala- ja yrityskohtaista muokattavuutta. Kun tuotannonsuunnittelujärjestelmän palkit voidaan värikoodata ja nimetä vapaasti halutulla tavalla – vaikkapa yrityksen itsensä käyttämällä ja kaikkien tunnistamalla tuotenimellä, tilausnumerolla tai muulla tunnisteella – tuotannonsuunnittelijan on mahdollisimman helppo tunnistaa ja muokata kohteita.

Lisäksi tuotannon tilannetta on tarpeen tarkastella eri tasoilla ja eri ajankohtina, joten käytettävä järjestelmä sallii eri tarkastelunäkymien muokattavuuden ja esimerkiksi aikataulujen zoomaukset lähemmäs ja kauemmas.

Muokattavuus tarkoittaa parhaimmillaan myös tuotannon optimointia ja sitä, että tuotannonsuunnittelija pääsee näkemään useita mahdollisia toteutusmalleja. Niin sanotut what if -tilannekuvat mahdollistavat eri variaatioiden tarkastelun ja niiden joukosta parhaan vaihtoehdon valinnan – joko suoraan tai jatkomuokaten.

Visuaalisuus

Koska tuotannon suunnitteleminen koostuu tyypillisesti isosta määrästä muuttuvia tekijöitä, erittäin tärkeä osa tuotannonsuunnittelujärjestelmän käytettävyyttä on myös visuaalisuus. On eri asia katsoa tasaisen harmaata ruutua kuin selkeästi värikoodattuja tilauspalkkeja. Käytettävä järjestelmä on looginen ja intuitiivinen, ja se suuntaa käyttäjän huomion nopeasti kriittisiin ja kiireellisiin kohtiin, antaa helposti käsityksen isosta kuvasta ja tukee käyttäjää monin keinoin eri toiminnoissa.

Visuaalisuus tarkoittaa myös eri näkökulmien selkeää esittämistä. Tuotantolaitoksen arjessa on erittäin käytännöllistä katsella vaikkapa kuormituskuvaajaa käsillä olevan tarpeen mukaan resursseittain, tietyllä aikavälillä tai halutulla ryhmittelyllä. Parhaimmillaan visuaalisuus tukeekin käyttäjää johdonmukaisesti kautta linjan eri toiminnoissa ja käyttötapauksissa.

Haluatko lisätietoja?

webinaaritallenne-kuinka-valita-oikea-tuotannonsuunnittelujärjestelmä-cover-FI

Lataa webinaaritallenne Kuinka valita oikea tuotannonsuunnittelujärjestelmä? Tallenteella asiantuntijamme kertovat tuotannonsuunnittelujärjestelmän hyödyistä, takaisinmaksuajoista sekä järjestelmä- ja kumppanivalinnassa huomioitavista asioista. Lisäksi näytämme järjestelmädemon iPES by Pinja -tuotannonsuunnittelu- ja valmistuksenohjausjärjestelmästä.

Lue lisää

Webinaari: Millaisista elementeistä hyvä tuotannonsuunnittelu koostuu?
Webinaari: Miksi tuotannonsuunnittelu APS-järjestelmällä on tehokkaampaa kuin ERPillä tai Excelillä?
Opas: Tuotannonsuunnittelujärjestelmän ostajan opas

Tero Jännes

Tero Jännes

Toimin Pinjalla IPES:n tuotekehityksen johtajana tittelillä Director R&D of IPES. Tavoitteenamme tuotekehitystyössä on luoda helppokäyttöinen ja visuaalinen järjestelmä tukemaan asiakkaiden tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta. Asiakasprojekteissa minua innostaa erityisesti asiakkaiden monipuolisten haasteiden ratkaisu. Vapaa-ajalla tykkään harrastaa monipuolista liikuntaa sekä valmentaa salibandy-junioreita.

Lue lisää tältä kirjoittajalta