Varaa tapaaminen
Tietopankki

Millaisista elementeistä hyvä tuotannonsuunnittelu koostuu?

Blogi_Millaisista elementeistä hyvä tuotannonsuunnittelu koostuuTuotannonsuunnittelu suunnittelee ja ohjaa yrityksen materiaaleja ja kapasiteetteja niin, että tuotanto voi täyttää tehokkaasti ja laadukkaasti asiakkaiden tarpeet. Toimivan suunnittelun avulla tuotantoprosesseja voidaankin optimoida ja tuotannon pullonkauloja välttää. Seurauksena kustannukset laskevat ja tuotannon läpimenoaika lyhenee.

Epäonnistunut tuotannonsuunnittelu voi tarkoittaa hankaluuksia kaikille yrityksen toiminnoille: myynnissä saatetaan luvata epärealistisia toimitusaikoja, tuotannossa tehdä toteuttamiskelvottomia suunnitelmia tai hankinnoissa suunnitella ostoille epätodellisia tarveaikoja.

Hyvä tuotannonsuunnittelu ja sen 5 peruselementtiä

Vaikka tuotannonsuunnittelu eroaa alakohtaisten toimintatapojen ja painotusten osalta, on prosessista mahdollista löytää yhtymäkohtia, joissa onnistuminen vaikuttaa merkittävästi tuotannon tehokkuuteen.

Tuotannonsuunnittelu – roolit ja vastuut

Tuotannonsuunnittelijat pitävät päivittäin käsissään lukemattomia lankoja ja päässään valtavan määrän tietoa. Yrityksen kannalta he ovatkin usein toiminnan kriittinen solmukohta, ja päätöksillä, joita tuotannonsuunnittelussa tehdään, on merkittävä rooli koko liiketoiminnassa.

Suunnittelun onnistumisen kannalta onkin tärkeää, että sekä prosessi että tuotannonsuunnittelu ja sen vastuuhenkilöt on selkeästi määritelty ja kirjattu sekä koko yrityksen henkilöstön tiedossa. Näin tuotannonsuunnittelijalle taataan työrauha toteuttamiskelpoisten suunnitelmien tekemiseen sekä näkyvyys tuotantoon koko organisaation tasolla.

Tuotannonsuunnittelun mittarit

Tuotannon ohjaaminen vaatii aktiivista tunnuslukujen ja mittareiden seuraamista ja kehittämistä. Vaikka tuotannonsuunnittelu ei yksinään vaikuta yrityksen tuotannon mittareihin, kuten läpimenoaikaan, keskeneräiseen tuotantoon tai resurssitehokkuuteen, on se suuressa roolissa näiden tunnuslukujen toteutumisessa.

Lue lisää: Tehokas tuotannonsuunnittelu parantaa menestystä yrityksen avainmittareissa

Myös tuotannonsuunnittelu itsessään on mitattavaa: suoriutumista voidaan seurata esimerkiksi muutoksen tekemiseen kulutettuna aikana tai tuotannonsuunnittelijan realistisella näkemyksellä tuotannon tilanteesta. Jälkikäteen on hyvä seurata suunnitelman toteutumista: onnistuiko suunnittelu ja mistä mahdolliset muutoksen johtuivat? Olisiko niihin voitu vaikuttaa paremmalla suunnittelulla vai olivatko muutokset riippuvaisia ulkopuolisesta tekijästä?

Tuotannon ennustettavuus

Tuotannossa tapahtuvat muutokset, kysynnän ennustamiseen liittyvät haasteet tai vaikkapa henkilöresurssit haastavat suunnittelua. Pahimmillaan työ voikin olla lyhytjänteistä tulipalojen perässä juoksemista.

Ennustettavuuden lisääminen on mahdollista, kun tuotannonsuunnitteluprosessi on selkeästi määritelty, työkalut sopivia ja tieto tuotannosta ajantasaista ja laadukasta. Myös riittävän pitkä suunnittelujakso auttaa hallitsemaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Reaaliaikaisuus

Onnistuakseen työssään tuotannonsuunnittelija tarvitsee reaaliaikaisen näkyvyyden tuotannon tapahtumiin: mitä lattiatasolla tapahtuu juuri nyt, mitä seuraavaksi ja mitä tulevaisuudessa. Raportointi kerran päivässä tai viikossa ei riitä, vaan tuotannosta tarvitaan jatkuvaa syötettä ajankohtaisista tapahtumista.

Tuotannonsuunnittelija tarvitsee myös näkymän yrityksen muihin toimintoihin, kuten tilauksiin, kapasiteetteihin, materiaalitarpeisiin tai ostoihin. Ajantasainen tilannekuva tukee läpinäkyvyyttä myynnin ja johdon suuntaan. Tämä antaa hyvän pohjan esimerkiksi myyntisuunnitelmien tekemiseen.

Muutostenhallinta

Tuotannonsuunnittelijat ja tuotannosta vastaavat henkilöt ratkovat päivittäisessä työssään nopeastikin muuttuvia tuotannon tilanteita. Nopeasyklisessä ja vaativassa tuotannossa muutoksiin ja niistä seuraavaan tuotannon uudelleensuunnitteluun on syytä suhtautua arkipäiväisesti. Kyse ei ole siitä, päivitetäänkö suunnitelmia, vaan siitä, kuinka se tehdään mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Muutostilanteissa on merkittävää apua järjestelmästä, joka tarjoaa suunnittelijalle automaattisesti uusia toteutusvaihtoehtoja haluttujen lähtötietojen pohjalta.

Tuotannon uudelleenkalibrointi onnistuu kätevästi, kun suunnittelijan saatavilla on kaikki tarvittava data erilaisten skenaarioiden muodostamista, vertailua ja päätöksentekoa varten. Tässä ovat hyvänä apuna reaaliaikaiset tiedot, selkeät mittarit, graafiset käyttöliittymät sekä visuaalinen esitys vallitsevasta tilanteesta.

Haluatko lisätietoja?

Lataa webinaaritallenne Millaisista elementeistä hyvä tuotannonsuunnittelu koostuu. Tallenteella asiantuntijamme keskittyvät pohtimaan mitä hyvä tuotannonsuunnittelu on ja millaisista elementeistä sitä kannattaa lähteä rakentamaan. Tutustu myös iPES by Pinja -tuotannonsuunnittelu- ja valmistuksenohjausjärjestelmäämme, jonka avulla saat lisää tehoa ja läpinäkyvyyttä tuotannon muutoshallintaan ja parannat läpimenoaikaa jopa 20%.

webinaaritallenne_millaisista_elementeista_tuotannonsuunnittelu_koostuu

Lue lisää: 

Blogi: Milloin Excel ei enää riitä tuotannonsuunnittelun työkaluksi?
Blogi: Miten toteutetaan muutos- ja häiriötilanteet kestävä tuotannonsuunnittelu?
Opas:  Tuotannonsuunnittelujärjestelmän ostajan opas.

Tero Jännes

Tero Jännes

Toimin Pinjalla IPES:n tuotekehityksen johtajana tittelillä Director R&D of IPES. Tavoitteenamme tuotekehitystyössä on luoda helppokäyttöinen ja visuaalinen järjestelmä tukemaan asiakkaiden tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta. Asiakasprojekteissa minua innostaa erityisesti asiakkaiden monipuolisten haasteiden ratkaisu. Vapaa-ajalla tykkään harrastaa monipuolista liikuntaa sekä valmentaa salibandy-junioreita.

Lue lisää tältä kirjoittajalta