Varaa tapaaminen
Tietopankki

Miten tuotanto ja kunnossapito saavuttavat yhdessä merkittävän tuottavuusloikan?

Miten tuotanto ja kunnossapito saavuttavat yhdessä merkittävän tuottavuusloikanTuotannon ja kunnossapidon henkilöstö ovat kumpikin kriittisen tärkeä osa tuotantolaitoksen sujuvaa toimintaa. Liian usein töitä tehdään kuitenkin peräjälkeen tai rinnakkain – ei aidosti yhteistyössä. Tuotannon ja kunnossapidon tiiviimmällä yhteispelillä voidaan saavuttaa merkittäviä etuja, kuten tuotantokapasiteetin optimaalinen hyödyntäminen, suunnittelemattomien katkosten minimointi, tiedonkulun läpinäkyvyys sekä kaikkiaan päivittäistoimintojen parempi sujuvuus. Yhteistyötä voidaan parantaa systemaattisesti monin eri keinoin, esimerkiksi asettamalla yhteisiä tavoitteita ja parantamalla tiedonkulkua.

→ Lue lisää: Kunnossapidon ja tuotannon yhteistyön rakentaminen kannattaa aloittaa valjastamalla käytössä olevat järjestelmät tavoitteen taakse. 

Aseta yhteisiä tavoitteita ja mittareita

Tyypillinen tilanne valmistavan teollisuuden laitoksissa on se, että tuotannolle on asetettu tietyt tavoitteet ja mittarit, ja kunnossapidolle puolestaan omansa. Jotta kaikkien työ kuitenkin tähtäisi kohti koko laitoksen päätavoitetta, eli sujuvaa tuotantoa ja kannattavaa liiketoimintaa, on hyvä asettaa myös yhteisiä tavoitteita. Ne voivat liittyä esimerkiksi koneiden käyttöaikoihin, ennakkohuoltojen hoitamiseen, suunnittelemattomien tuotantokatkojen määrän ja pituuden pudottamiseen tai vaikkapa ennakoivan ja korjaavan huollon väliseen suhteeseen.

Vaikka mittarit ovat vain välineitä kokonaistavoitteiden saavuttamiseen eivätkä suinkaan itseisarvo, niissä on se hyvä puoli, että mittarien avulla on helpompi alkaa ohjata toimintaa haluttuun suuntaan. Kun lattiatason työntekijät saavat johdolta viestin, että laitoksessa halutaan seurata tiettyjä yhteisiä mittareita, motivaatio tiedonvaihtoon, yhteiseen keskusteluun ja yhdessä sovittuihin toimenpiteisiin kasvaa luontevasti.

Tuotantoa sekä laadullisesti että määrällisesti seuraavat, yhteiset mittarit lähtevät ohjaamaan myös kunnossapidon toimia oikeaan suuntaan. Joissain tapauksissa tavoitteet kannustavat myös kehittämään käyttäjäkunnossapitoa, jossa operaattori hoitaa tietyt, sovitut huoltotoimet kunnossapitohenkilöstön sijasta.

Helpota tiedonkulkua ja kehitä palaverikäytäntöjä

Yhteistä pohdintaa ja tiedonkulkua tukee osaltaan se, jos nämä asiat on tehty henkilöstölle mahdollisimman helpoksi. Koska yhteiset tavoitteet vaativat yhteistä keskustelua, niille kannattaa järjestää tilaisuuksia esimerkiksi palavereissa. Niissä on hyvä käydä läpi tuotantosuunnitelmaa ja tuotannon aikatauluja, ja toisaalta kunnossapidon työlistaa ja esimerkiksi ennakkohuoltojen aikataulusuunnitelmaa ja prioriteetteja.

→ Lue lisää: Selkeyttä kunnossapitotöihin päivittäisjohtamisella

Tällaista yhteistä keskustelua käymällä voidaan löytää aivan uusiakin, aiemmin huomaamatta jääneitä mahdollisuuksia huoltoaikojen löytämiseen. Aikaikkunoita voidaan löytää ja luoda esimerkiksi kehittämällä tuotannon puskurointia sekä sisälogistiikkaa, kuten keräilyä ja varastointia.

Tiedonkulun helpottamisessa tärkeänä tukena toimivat myös tuotannonsuunnittelun, tuotannonohjauksen, kunnossapidon ja kunnonvalvonnan tietojärjestelmät. Parhaimmillaan yhteen järjestelmään syötetyt tiedot voidaan jakaa näkyville reaaliajassa myös muihin järjestelmiin, jolloin eri rooleissa työskentelevät henkilöt pysyvät aina ajan tasalla sekä oman tehtäväkenttänsä että muiden tilanteesta.

Motivoi, seuraa ja jatkokehitä

Tuotannon ja kunnossapidon yhteispelin tiivistäminen vaikuttaa usein positiivisella tavalla myös asenteisiin. Kun johto antaa kannustavan signaalin yhteistyölle, henkilöstö saa samalla tuen ja luvan jakaa tietoa yhä enemmän keskenään sekä pohtia yhdessä keinoja tuotannon sujuvoittamiseen ja aikataulutuksiin. Perinteisessä toimintamallissa huoltoasentaja nähdään liian usein tuotannosta erillisenä henkilönä, joka tulee paikalle kutsuttuna ja poistuu paikalta heti työsuorituksensa jälkeen. Ihannetilanteessa tietoa kuitenkin vaihdetaan sekä päivittäisessä arjessa että isoihin linjoihin liittyen.

Tärkeä osansa yhteistyön vahvistamisessa on organisaation johdolla. Kun johto motivoi koko henkilöstöä yhteistyöhön, seuraa muutoksilla aikaansaatuja tuloksia ja kannustaa yhteistyön jatkokehittämiseen yhä hienojakoisemmalle tasolle, myös henkilöstö näkee ja sisäistää paremmin yhteistyöstä saatavat hyödyt. Monien osatavoitteiden ohella tuotannon ja kunnossapidon yhteistyöstä on nimittäin hyötyä myös sen kaikkein keskeisimmän liiketoiminnan tavoitteen saavuttamisessa: tuotannon sujuvuudessa ja kannattavuudessa.

Kiinnostuitko?

Lataa webinaaritallenne Tehokkaampaa tuotantoa yhteistyöllä - miten kunnossapito ja tuotanto saavuttavat yhdessä merkittävän tuottavuusloikan? Tallenteella kerromme mm. siitä, miksi tuotannon ja kunnossapidon yhteispeli koetaan usein haastavaksi, miten asiaan voidaan saada muutos ja miten yhteispeli saadaan jatkumaan myös pitkällä aikavälillä. Lisäksi kerromme käyttäjäkunnossapidon hyödyistä sekä järjestelmien roolista tuotannon ja kunnossapidon yhteispelissä.

Novi Webinaaritallenne - Tehokkaampaa ja sujuvampaa tuotantoa yhteistyöllä

Lue lisää:

Blogi: Kunnossapidon mittarit tiedolla johtamisen välineenä
Blogi: Muistilista tuotannonsuunnittelun mittaamisen ja seurannan aloittamiseen
Novin ja Geman yhteiskäytöllä tehokkaampaa ja sujuvampaa tuotantoa
Teollisuuden kunnossapito - mitä, miten ja miksi?

Joni Lehto

Joni Lehto

Toimin Pinjalla Business Development Managerina, ja vastaan meillä tuotannonohjausjärjestelmien ja asiantuntijapalveluiden asiakkuuksien kehittämisestä. Työssäni pidän erityisesti siitä, että se tarjoaa näköalapaikan suomalaiseen huippuosaamiseen eri teollisuuden aloilla. Vapaa-aikaani vietän pitkälti lapsiperheen touhuissa, minkä lisäksi tasapainotan arkea luonnossa liikkuen sekä metsästyksen ja kalastuksen parissa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta