Varaa tapaaminen
Tietopankki

Suunnitelmallisuutta kunnossapidon kehittämiseen - auditoinnin avulla onnistut!

Suunnitelmallinen_kunnossapito_auditointi_blogiKunnossapito on kärsinyt teollisuudessa pitkään samasta haasteesta kuin vakuutukset omalla alallaan: sen todellinen arvo tiedostetaan vasta sitten, kun sattuu vahinko. Teollisessa ympäristössä tämä tarkoittaa useimmiten laiterikkoa, joka katkaisee tuotannon, vaatii nopeita toimenpiteitä ja syö niin resursseja kuin hermojakin.

Onneksi tilanne on kuitenkin muuttumassa. Kunnossapidon kehittäminen on siirtymässä reaktiivisesta otteesta ja yksittäisistä toimenpiteistä kokonaisvaltaiseen ja ennakoivaan kunnossapidon johtamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Teollisen digitalisaation trendin myötä kunnossapidon kehittäminen nähdäänkin olennaisena osana kokonaisuutta, eikä panostusta siihen tarvitse perustella sisäisesti samalla tavoin kuin menneinä vuosina. Parhaimmillaan ohjaus kunnossapidon kehittämiseen tulee suoraan organisaation johdolta.

→ Lue lisää: Kohti huippusuorituskykyistä teollisuuden kunnossapitoa

Digitalisaatioasteen kasvaessa kunnossapito on yhä olennaisempi osa tuotantoresurssien elinkaaren hallintaa. Näin ollen ei ole yhdentekevää, mihin työpanos ja työtunnit valitaan käyttää. Vuosien mittaan karttuvan kunnossapitodatan ja siitä seuraavan viisastumisen myötä asentajan työ painottuu parhaassa tapauksessa yhä enemmän seurantaan, valvontaan ja ennakoivaan huoltoon. On myös tärkeää, että asentajalla on käytettävissään kaikki tarvittava tieto ja että työnohjauksen prosessit toimivat. Juuri tällaisia asioita varmistetaan kunnossapidon kehittämisprojekteissa, jollainen on muun muassa kunnossapidon auditointi.

Kunnossapidon kehittäminen kannattaa aloittaa auditoinnilla

Kunnossapidon auditointi on kehittämismenetelmä, jossa tarkastellaan kattavasti yrityksen tai tuotantolaitoksen kunnossapidon nykytilaa ja kehitysmahdollisuuksia. Keskeistä auditoinnissa on kuvata käytännönläheisesti sekä kunnossapidon nykytilanne ja prosessit että tulevaisuuden tahto- ja tavoitetila. Samalla määritetään ja kuvataan sekä lyhyen että pitkän tähtäimen toimenpidesuositukset.

Kunnossapidon auditointiin on tarjolla monenlaisia työkaluja ja dokumentointimenetelmiä, jotka auttavat kartoittamaan kunnossapidon vallitsevaa tilaa ja rakentamaan polkua kohti tavoitetilaa. Ne luovat viitekehyksen auditoinnin eri osa-alueille ja visualisoivat työtä, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen on helpompaa.

Auditoinnin lopputuloksena muodostetaan lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpidesuunnitelmat, joiden avulla päätetyt toimet jalkautetaan käytännönläheisesti ja konkreettisesti.

Lisäksi luodaan tarvittavat prosessikuvaukset, järjestelmäkartat, vastuumatriisit ja tehokkaan seurannan mahdollistavat mittaristot. Validoidut mittarit tekevät kunnossapidon roolista tuotannon kokonaisuudessa näkyvän, mikä lisäksi ne auttavat seuraamaan työn vaikutuksia eri aikaväleillä ja varmistamaan resurssien suuntaamisen oikeisiin asioihin.

Kunnossapitoa voidaan auditoida niin yrityksessä sisäisesti kuin ulkopuoliselta auditoijalta tilaamallakin. Ulkopuolisen auditoijan etuna on usein se, että hän katsoo kunnossapidon tilaa tuorein silmin ja ilman historian taakkaa. Laajan kokemuksensa pohjalta auditoija pystyy myös tunnistamaan olennaisia asioita eri näkökulmista ja tuomaan pöytään parhaita käytäntöjä ja benchmarkia niin yrityksen omalta toimialalta kuin laajemmin muiltakin teollisuuden aloilta.

Tärkeä tavoite kunnossapidon auditoinnissa on se, että suunnitelmallisesta ja näkyväksi tehdystä kunnossapidosta tulee työyhteisön yhteinen asia. Kun kunnossapitohenkilöstön lisäksi myös muu organisaatio sitoutuu jatkuvaan parantamiseen, on mahdollista saavuttaa paitsi liiketaloudellisia hyötyjä myös inhimillisiä etuja.

Kiinnostuitko?

Lataa webinaaritallenne Suunnitelmallisuutta kunnossapidon kehittämiseen - auditoinnin avulla onnistut! Tallenteella asiantuntijamme vinkkaavat esimerkiksi millaisia hyötyjä kunnossapidon auditoinnin avulla on mahdollista saavuttaa sekä mitkä ovat tyypillisiä tilanteita, joissa auditointia tehdään.

webinaaritallenne_kunnossapidon_auditointi_FI

Tutustu myös:

Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmä teollisuuden tarpeisiin
Blogi: Kunnossapidon kehittäminen kannattaa aloittaa nykytilan auditoinnilla
Blogi: Miten kunnossapidon datasta jalostetaan lisäarvoa liiketoimintaan ja päätöksentekoon?
Teollisuuden kunnossapito - mitä, miten ja miksi?

Ville Vilhu

Ville Vilhu

Vastaan Pinjalla kunnossapidon palvelutuotteiden ja niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden kehittämisestä ja liiketoiminnasta. Vapaa-aikaani vietän luonnossa liikkuen sekä jalan että veneillen.

Lue lisää tältä kirjoittajalta