Varaa tapaaminen
Tietopankki

Tehokkaasti hyödynnetyn CMMS-järjestelmän 5 etua

Tuotannon kunnossapito järjestelmällä

Teollisuuden kunnossapito varmistaa tehokkaan ja turvallisen tuotannon, ylläpitää lopputuotteiden korkeaa laatua ja auttaa minimoimaan ympäristövaikutuksia.  Kunnossapidon hallinnassa ja kehittämisessä hyvin toimivalla CMMS-järjestelmällä (Computerized Maintenance Management System) on merkittävä rooli.

Moderni CMMS-järjestelmä on suunniteltu helpottamaan laitteiden ja infrastruktuurin kunnossapitoa ja huoltoa. Se auttaa esimerkiksi aikatauluttamaan ja seuraamaan säännöllisiä huoltotoimenpiteitä, korjauksia ja tarkastuksia. CMMS-järjestelmä onkin erittäin monipuolinen työkalu, joka tarjoaa lukuisia etuja kunnossapidon, tuotannon ja resurssien hallinnassa. Se parantaa tehokkuutta, auttaa vähentämään kustannuksia ja varmistaa, että organisaatio toimii sujuvasti ja turvallisesti.

Pinjan asiantuntijoiden mukaan tehokkaasti hyödynnetty kunnossapitojärjestelmä tuo muun muassa seuraavanlaisia etuja:

Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyö

Yhteistyö tuotannon ja kunnossapidon välillä helpottuu huomattavasti yhteisen CMMS-järjestelmän tai järjestelmäintegraation avulla. Toiminnan suunnitelmallisuus paranee ja esimerkiksi tuotannon suunnittelu helpottuu, kun tuotannon tekemät vikailmoitukset ja huoltopyynnöt sekä näiden eteneminen ovat reaaliaikaisesti kaikkien nähtävillä.

→ Lue lisää: Novin ja Geman yhteiskäytöllä tehokkaampaa ja sujuvampaa tuotantoa

Käyttäjäkunnossapidon seuranta

Kun myös tuotannon työntekijöillä on pääsy CMMS-järjestelmään, on sinne mahdollista tallentaa käyttäjäkunnossapidon ohjeita sekä kirjata tuotannon työntekijöiden itse tekemiä huoltotoimenpiteitä. Tehokkaasti toimivassa järjestelmässä myös käyttäjäkunnossapidon toimenpiteiden seuranta on reaaliaikaista ja tarvittavat raportit on mahdollista muodostaa automaattisesti.

Alkavien vikojen seuranta ja ennakointi

Elinkaarianalyysin avulla on mahdollista nähdä, miten koneiden huolto- ja varaosatarpeet kehittyvät. Tämän tiedon avulla pystytään arvioimaan missä vaiheessa koneita kannattaa uusia.

Reaaliaikaisen seurannan avulla pystytään myös ennakoimaan alkavia vikoja jo ennen kuin niillä on vaikutusta itse tuotantoon. Helposti saatavilla oleva huolto- ja vikahistoriatieto helpottaa myös tulevien huoltojen suunnittelua -  tiedon avulla tarvittavat varaosat on mahdollista tilata ja asentajien resurssit varata valmiiksi.

→ Lue lisää: Mitä on ennakoiva kunnossapito?

Alihankkijoiden käytön optimointi

Tehokkaasti käytetyn CMMS-järjestelmän avulla on mahdollista seurata paitsi omien resurssien, myös mahdollisten alihankkijoiden tekemiä sekä tekemättömiä töitä ja näin optimoida toimintaa tiedon perusteella. Reaaliaikaisen tiedon avulla on helppo arvioida esimerkiksi oman henkilökunnan rekrytointitarpeita tai mahdollisten alihankkijoiden käyttöä lisäämistä.

Työturvallisuuden hallinta

Hyvässä CMMS-järjestelmässä on mahdollista ottaa kantaa myös työturvallisuusasioihin, esimerkiksi riskiarviointeihin, työlupiin ja erilaisiin viranomaisilmoituksiin. Järjestelmää on myös mahdollista hyödyntää työturvallisuuden johtamisen työkaluna.

Kiinnostuitko? 

Novi by Pinja CMMS-järjestelmä teollisuuden tarpeisiin. Järjestelmä digitalisoi teollisuuden kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen liittyvää tietoa sekä vastaa kunnossapidon päivittäisjohtamisen tarpeisiin.

Lue lisää ja tutustu Novin ominaisuuksiin!

Lue lisää:

Blogi: Kunnossapidon mittarit tiedolla johtamisen välineenä
Blogi: Kuluerästä tuottavuustekijäksi – miten varmistaa kunnossapidon menestys myös tulevaisuudessa?
Teollisuuden kunnossapito - mitä, miten ja miksi?