Varaa tapaaminen
Tietopankki

Tehokkaasti hyödynnetyn CMMS-järjestelmän 6 etua

Tuotannon kunnossapito järjestelmällä

Teollisuuden kunnossapito varmistaa tehokkaan ja turvallisen tuotannon, ylläpitää lopputuotteiden korkeaa laatua ja auttaa minimoimaan ympäristövaikutuksia.  Kunnossapidon hallinnassa ja kehittämisessä hyvin toimivalla CMMS-järjestelmällä (Computerized Maintenance Management System) on merkittävä rooli.

Moderni CMMS-järjestelmä on suunniteltu helpottamaan laitteiden ja infrastruktuurin kunnossapitoa ja huoltoa. Se auttaa esimerkiksi aikatauluttamaan ja seuraamaan säännöllisiä huoltotoimenpiteitä, korjauksia ja tarkastuksia. CMMS-järjestelmä onkin erittäin monipuolinen työkalu, joka tarjoaa lukuisia etuja kunnossapidon, tuotannon ja resurssien hallinnassa. Se parantaa tehokkuutta, auttaa vähentämään kustannuksia ja varmistaa, että organisaatio toimii sujuvasti ja turvallisesti.

Tehokkaasti hyödynnetty CMMS-järjestelmä tuo muun muassa seuraavanlaisia etuja:

1. Laitteiden käyttövarmuuden varmistaminen ja kehittäminen

Kunnossapidon ydintehtävä on varmistaa tuotantolaitteiden tekninen käytettävyys aina, kun niitä tarvitaan. Hyvä järjestelmä tarjoaa toiminnallisuuksia esimerkiksi ennakoivan kunnossapidon kehittämiseen sekä vikojen ennustamiseen ja niiden ennaltaehkäisyyn. 

→ Lue lisää: Mitä on ennakoiva kunnossapito?

2. Kunnossapidon kokonaiskustannusten seuranta, raportointi ja ennustaminen

Hyvin toimiva järjestelmä osaa ottaa huomioon esimerkiksi materiaalihallinnan ja -kustannukset sekä palkkalajikohtaiset kertoimet laskettaessa kunnossapidon työkustannuksia. Parhaimmillaan järjestelmän avulla voidaan suunnitella budjetti ja kustannusennuste vaikkapa vuosihuoltojen näkökulmasta, kuten myös tulevien vuosien ennakkohuoltojen osalta.

3. Koneiden elinkaarianalyysit

Elinkaarianalyysin avulla on mahdollista nähdä, miten koneiden huolto- ja varaosatarpeet kehittyvät. Tämän tiedon avulla pystytään arvioimaan missä vaiheessa koneita kannattaa uusia.

4. Kumppaniverkoston hallinta

Tehokkaasti käytetyn CMMS-järjestelmän avulla on mahdollista seurata paitsi omien resurssien, myös mahdollisten alihankkijoiden tekemiä sekä tekemättömiä töitä ja näin optimoida toimintaa tiedon perusteella. Reaaliaikaisen tiedon avulla on helppo arvioida esimerkiksi oman henkilökunnan rekrytointitarpeita tai mahdollisten alihankkijoiden käyttöä lisäämistä.

5. Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyön parantaminen

Yhteistyö tuotannon ja kunnossapidon välillä helpottuu huomattavasti yhteisen CMMS-järjestelmän tai järjestelmäintegraation avulla. Toiminnan suunnitelmallisuus paranee ja esimerkiksi tuotannon suunnittelu helpottuu, kun tuotannon tekemät vikailmoitukset ja huoltopyynnöt sekä näiden eteneminen ovat reaaliaikaisesti kaikkien nähtävillä.

→ Lue lisää: Novin ja Geman yhteiskäytöllä tehokkaampaa ja sujuvampaa tuotantoa

6. Työturvallisuuden hallinta

Hyvässä CMMS-järjestelmässä on mahdollista ottaa kantaa myös työturvallisuusasioihin, esimerkiksi riskiarviointeihin, työlupiin ja erilaisiin viranomaisilmoituksiin. Järjestelmää on myös mahdollista hyödyntää työturvallisuuden johtamisen työkaluna.

→ Lue lisää: Työturvallisuus osana kunnossapidon päivittäisjohtamista

Oletko hankkimassa järjestelmää?

Novi by Pinja CMMS-järjestelmä teollisuuden tarpeisiin. Järjestelmä digitalisoi teollisuuden kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen liittyvää tietoa sekä vastaa kunnossapidon päivittäisjohtamisen tarpeisiin. Lue lisää ja tutustu Novin ominaisuuksiin!

Kaipaatko lisätietoa?

Tutustu kunnossapidon asiantuntijapalveluihimme
Lataa opas: Kunnossapitojärjestelmän ostajan opas
Lue lisää: Teollisuuden kunnossapito - mitä, miten ja miksi?

Juha Nyholm

Juha Nyholm

Toimin Pinjalla Sales Managerina kunnossapidon ratkaisujen parissa. Olen työskennellyt pitkään yhteistyössä teollisuuden kanssa. Vapaa-aikani kuluu omissa ja lasten urheiluharrastuksissa mm. koripallon parissa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta