Varaa tapaaminen
Tietopankki

Tuotantolaitteiden häiriöiden kerrannaisvaikutukset

Novi by Pinja tabletin näytöllä

Yrityksissä kunnossapidon merkitys ymmärretään yhä paremmin. Myös halukkuus käyttää rahaa kunnossapitoon on parantunut ja siirtyminen korjaavasta kunnossapidosta ennakkohuoltojen lisäämiseen on aktiivisempaa kuin aiemmin. Panostusten kasvaessa myös niiden kautta saavutettujen hyötyjen osoittaminen tulee merkittävämmäksi.

Tästä johtuen tuotannon laitteiden vikaantumisen aiheuttamien kerrannaisvaikutusten ja niistä seuraavien kustannusten ymmärtäminen on tärkeää. Tässä artikkelissa kerromme, millaisia kustannuksia tuotannon laitteiden vikaantumisten kerrannaisvaikutuksilla on ja miten niitä voidaan mitata kunnossapidon näkökulmasta.

Tuotantolaitteiden häiriöt aiheuttavat kerrannaisvaikutuksia

Todellisuudessa tuotannon katkokset voivat johtua lukuisista syistä, kuten materiaalipuutteista tai henkilöstöresurssien vajeesta. Kunnossapidon näkökulmasta tuotannon katkokset ovat kuitenkin usein seurausta laiterikoista tai muista tuotannon teknisistä häiriöistä.

Vikaantuminen aiheuttaa paitsi suoria kustannuksia, kuten korjaamiseen kuluvat henkilöresurssit ja materiaalit, myös kerrannaisvaikutuksia, jotka nostavat vikaantumisen hinnan yleensä varsin korkeaksi. Näiden seurausten läpinäkyväksi tekeminen auttaa osoittamaan kunnossapidon merkityksen sekä erityisesti ennakoivaan kunnossapidon kasvattamiseen tehtyjen panostusten kautta saadut kustannussäästöt.

Häiriöiden kerrannaisvaikutusten kustannukset:

Kapasiteetin/tuotannon menetys

Pysähtyneen tuotannon aiheuttama menetys tunteina ja euroina. Laskennassa käytetään kunnossapitojärjestelmään määritettyä keskimääräistä tuntihintaa kyseiselle koneelle.

Toimituksen viivästys

Tuotteen puutteesta voi seurata logistisia muutoksia, kuten myöhästyminen tai tyhjänä takaisin lähetetty lasti. Toimitussopimuksiin voi liittyä myös myöhästymissakkoja.

Materiaalikustannukset

Rikkoutumisen varalta varastosaldon ylläpitäminen kaikilla - myös harvinaisilla - varaosilla on kallista. Toisaalta, jos varaosaa ei ole varastossa laitteen rikkoutuessa, joudutaan uusi tilaamaan kiireellisesti. Tämä tulee usein kalliiksi.

Henkilöstökustannukset

Jos tuotanto katkeaa, seuraa siitä henkilöstökustannuksia mm. kyseisellä ja tätä seuraavilla laitteilla toimettomana olevien työntekijöiden takia sekä tuotantosuunnitelman uusimisen vuoksi. Kunnossapitojärjestelmässä voidaan määrittää keskiarvohintoja tai laskennallisia tuntihintoja myös henkilöille. Näin järjestelmään saadaan suoraan tieto työn kustannuksista raportointia varten.

Näiden lisäksi yksittäinen vika voi pahimmillaan aiheuttaa tuotannon muiden komponenttien hajoamisen, mistä seuraa lisää korjattavaa ja kerrannaisvaikutuksia. Lue lisää ennakkohuoltojen merkityksen perustelusta organisaatiossa Lue lisää ennakkohuoltojen merkityksen perustelusta organisaatiossa.

Kunnossapidon kehittäminen ja sen vaikutusten osoittaminen alkaa kattavasta tiedonkeruusta

Jotta kerrannaisvaikutuksia voidaan mitata luotettavasti, pitää vikaantumisista olla kattavaa tietoa. Tässä kunnossapitojärjestelmä on paras apu. Kunnossapidon vaikutusten osoittamisessa ei ole oikotietä onneen: Kaikki lähtee asioiden laadukkaasta raportoinnista järjestelmään sekä työntekijöiden ja sidosryhmien sitouttamisesta järjestelmän käyttöön. Jos tuotannossa tulee esimerkiksi pysähdys, tieto sen kestosta, aiheuttajasta ja vaikutuksista löytyy järjestelmästä. Lue lisää täältä.

Laadukkaan tiedon keräämisen kannalta myös järjestelmäintegraatiot ovat tärkeässä osassa. Tietoa halutaan viedä niin kunnossapitojärjestelmästä yrityksen muihin järjestelmiin, kuten ERP:iin, kuin myös muista järjestelmistä kunnossapidon järjestelmään. Tyypillisesti kunnossapitojärjestelmään tuotava tieto liittyy kustannuksiin ja niiden kohdentamiseen. Esimerkiksi varaosiin käytetty raha halutaan kohdentaa tietylle kunnossapidon työlle. Kunnossapitojärjestelmästä puolestaan voidaan viedä esimerkiksi tietoa työtuntien kohdentumisesta eri osastojen tai laitteiden välillä. Lue myös artikkelimme Jos sittenkin kunnossapitojärjestelmä - ERP:in rinnalle ja Minimi vai maksimi integraatio? Yhdistä ERP ja kunnossapitojärjestelmä fiksusti.

Kunnossapidon järjestelmähankinnan tuoma taloudellinen hyöty on yrityksille niin selkeä, ettei hankintapäätöksen tueksi yleensä kaivata edes investoinnin takaisinmaksulaskelmia. Voit tutustua esimerkkilaskelmaan täältä.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton opas 4 vinkkiä ennakoivan kunnossapidon kehittämiseen. Oppaassa kerromme mm. miten ennakoivaa kunnossapitoa kannattaa kehittää ja mitä RCM-menetelmällä (Reliability Centered Maintenance) tarkoitetaan.

New Call-to-action

Lue lisää

Mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa kunnossapidossa?
Kannattaako kunnossapitojärjestelmän integraatio? 1+3 hyötyä
Kunnossapitojärjestelmä käyttöön 6 viikossa

Eppu Kuusela

Eppu Kuusela

Vastaan Pinjalla Novi-kunnossapitojärjestelmän myynnistä. Aika kuluu asiakkaiden kanssa rupatellessa ja tuotantolaitoksissa läpi käydessä ympäri Suomea. Vapaa-ajallani harrastan kalastusta ja metsästystä.

Lue lisää tältä kirjoittajalta