Varaa tapaaminen
Tietopankki

YLVA-raportointi – kuinka tehokkaasti mittaat sitä, mitä täytyy raportoida?

Mies ja nainen katsomassa papereita, taustalla kiertotalouden lajitteluhalli

Kiertotalousalan toimijoilta vaaditaan yhä moninaisempia raportteja useille eri sidosryhmille, mikä vaatii alan yrityksiltä huolellista kirjanpitoa. Jätelain uudistus lisäsi kapuloita rattaisiin – kun materiaalivirrat ja kierrätysaste täytyy raportoida yhä tarkemmin, käyvät perinteiset, manuaaliset raportoinnin keinot liian raskaiksi. Riittävän tarkan raportin rakentaminen pelkän Excelin pohjalta vaatii merkittäviä työajallisia panostuksia – usein esimerkiksi YLVA-raportointiin saattaa kulua useita päiviä, ellei jopa viikkoja.

Kiertotaloustoimijoiden digiloikka – mittaa materiaalin koko matka

Jotta nykyisiin sekä tuleviin raportointivelvoitteisiin olisi mahdollista vastata riittävän tarkasti ja mahdollisimman tehokkaasti, tulee materiaalivirtojen koko matka aina synnystä loppukäyttöön mitata yhä paremmin. Yksinkertaisuudessaan kaikkea sitä tulisi mitata, mitä on tarve raportoida. 

Käytännössä materiaalien kierrätykseen sisältyy kolme tärkeää kokonaisuutta, joista mitattuja tietoja täytyy tavalla tai toisella raportoida eteenpäin: jätteen syntypaikka, jätteen vastaanotto ja käsittely sekä jätteen loppukäyttö. Jätevirtoja käsitellään usein eri tavoin, mikä monimutkistaa raportointia merkittävästi, eikä perinteinen materiaalivirtojen seuranta punnitusohjelman ja Excelin avulla ole enää tarpeeksi tarkka tai tehokas menetelmä. Raportointivaatimusten kiristyessä tarve moderneille ratkaisuille on kasvanut kiertotaloustoimijoiden keskuudessa.

Kun kierrätyslaitoksella on käytössä moderni materiaalivirtojen hallintajärjestelmä, joka kattaa materiaalin kulun aina vastaanotosta prosessointiin ja loppukäyttöön asti, voidaan kaikki tieto kirjata suoraan yhteinäiseen jätteiden hallinnan järjestelmään. Näin päästään seuraamaan reaaliajassa materiaalin kulkua sekä myös sitä, mitä laitoksen sisällä tapahtuu. Eri toiminnoista kerätty tieto yhdistetään automaattisesti, jolloin sen pohjalta saadaan ketterästi koostettua tarpeellisia raportteja – oli sitten kyseessä YLVA-raportointi tai muu kiertotalouden raportointi.

Modernin järjestelmän avulla seuraat myös monia muita laitoksen toiminnan kannalta tärkeitä asioita, kuten jäteverottomien jätekasojen varastointiaikaa, varastosaldoja sekä TSV-sopimuksia ja niiden voimassaoloaikoja. Lisäksi vastaanottoihin linkitettävä sähköinen siirtoasiakirja mahdollistaa automaattisen tiedonsiirron SYKEn siirtoasiakirjarekisteriin.

Reaaliaikainen tieto avaa ovet yhä fiksummalle raportoinnille ja johtamiselle

Kun materiaalien koko kulku on mitattavissa, todennettavissa ja jäljitettävissä, nousee esille muitakin merkittäviä hyötyjä raportoinnin helppouden lisäksi. Materiaalivirroista kertyy yritykselle läpinäkyvää, reaaliaikaista tietoa yrityksen koko liiketoiminnasta. Tämä tieto palvelee paitsi yrityksen johtoa, myös sidosryhmiä, kumppaneita ja viranomaisia. Tietoa voidaan myös jalostaa BI-työkalujen avulla.

Läpinäkyvän ja oikeellisen tiedon ansiosta yrityksen luotettavuus lujittuu. Voidaan olla varmoja siitä, että viranomaisille ja muille sidosryhmille jaettu tieto pitää todistetusti paikkaansa. Ja mikäli matkan varrella huomataan puutteita tiedossa tai törmätään ongelmatilanteisiin, on jokainen askel matkan varrelta jäljitettävissä – materiaalin matka ei siis jää pimentoon tai pohjaudu pelkkiin arvauksiin.

Moderni materiaalivirtojen hallintaratkaisu tuo siis mukanaan merkittävää arvoa myös liiketoiminnan operatiiviseen johtamiseen. Digitaaliset, kiertotalousalan tarpeisiin kehitetyt ratkaisut tuovat tehokkaamman, automatisoidun tiedonhallinnan myötä mukanaan paitsi kustannussäästöjä, myös mielekkäämpää työntekoa ja vähemmän stressiä. 

Onko YLVA-raportointi ajankohtaista? 

Järjestimme aiheesta webinaarin, jossa kerromme, miten kiertotalousalan raportointivaatimuksiin voidaan vastata tulevaisuudessa mutkattomammin ja kannattavammin. Katso webinaaritallenne: Vähemmän tuskaa YLVA-raportoinnista – miten tehostat kiertotalouden raportointia?

Kokosimme tärkeimmät vinkkimme sujuvaan ja tehokkaampaan YLVA-raportointiin myös yksiin kansiin. Oppaan vinkeillä voit parhaimmillaan vähentää kolmanneksella YLVA-raportointiin kuluvaa työmäärää.

Lataa YLVA-opas!

Me Pinjalla tarjoamme digitalisaation mahdollisuudet energia- ja kiertotalouden yritysten toiminnan parantamiseksi – koko elinkaaren ajalle. Jos haluat kumppanin, joka ymmärtää toimialan muutoksen, tutustu materiaalivirtojen hallinnan ratkaisuumme: Flow by Pinja – materiaalivirtojen hallinta- ja seurantajärjestelmä

Lue lisää

Tehoa ja työkaluja sujuvaan YLVA-raportointiin
Vältä YLVA-raportoinnin sudenkuopat – kiinnitä huomiota kolmeen seikkaan
Sähköinen siirtoasiakirja tehostaa kuljetusten hallintaa ja raportointia

Opas: Sähköinen siirtoasiakirja kuljetusten ohjauksen ja digitalisoinnin työkaluna

Suvi Strandman

Suvi Strandman

Työskentelen myyntitehtävissä Pinjan bioenergia- ja kiertotalousyksikössä digitaalisten ratkaisujen parissa niin koti- kuin kansainvälisillä markkinoilla. Koen työn asiakasrajapinnassa mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Vapaa-ajalla minut löytää erilaisten liikuntaharrastusten parista, talvella lähinnä hiihtoladuilta ja kesäisin lenkkipoluilta.

Lue lisää tältä kirjoittajalta