Jos sittenkin kunnossapitojärjestelmä - ERP:in rinnalle

Puhelimen näytöllä näkyy kunnossapidon järjestelmä

ERP-järjestelmiä kehitetään koko yrityksen toiminnanohjauksen hallintaan, jolloin kunnossapidon prosessien tuki on ymmärrettävästi sivuroolissa. Kunnossapidon asentajat ja työnjohto kaipaavat kuitenkin käytännönläheistä ja lattiatasolle soveltuvaa järjestelmää, joka tukee aidosti päivittäistä työtä. Kokemuksemme mukaan useat SAP:ia ainoana kunnossapitojärjestelmänä käyttävät yritykset painivat kyseisen haasteen kanssa.

ERP-järjestelmän, kuten SAP:n, rinnalle voidaan ottaa erillinen kunnossapitojärjestelmä, joka mahdollistaa kunnossapidon tehokkaan työskentelyn ja kehittämisen. Tässä artikkelissa kerromme, miksi erillisen kunnossapitojärjestelmän ottaminen SAP:n rinnalle voi olla järkevää ja mitä etuja se tuo yritykselle.

Miksi erillisen kunnossapitojärjestelmän käyttäminen on järkevää?

Tyypillisesti ERP-järjestelmään kuuluvan kunnossapitomodulin käytön haasteet johtuvat sen vaikeakäyttöisyydestä ja joustamattomuudesta, jolloin järjestelmän käyttöaktiivisuus kärsii ja kunnossapidosta kerätty data voi jäädä köyhäksi. Lisäksi sujuvan tekemisen ja reaaliaikaisen dokumentoinnin takaava mobiilikäyttö on usein kallista ja epävisuaalisen käyttöliittymän myötä kunnossapidon töiden suunnittelu saattaa olla haastavaa. 

Erillinen kunnossapitojärjestelmä tarjoaa monia uusia ominaisuuksia

Edellä mainittuja puutteita paikkaamaan yritykset voivat ottaa ERP:n rinnalle erillisen kunnossapitojärjestelmän, joka tarjoaa mm. seuraavat uudet ominaisuudet:

  • Visuaalinen kunnossapidon tilannekuva

  • Kattavat töiden aikataulutus- ja resursointityökalut

  • Mobiilikäyttöliittymä

  • Järjestelmän joustavuus ja hallittavuus (mm. lomakkeiden ja kenttien muokkausmahdollisuudet)

  • Monipuoliset ennakkohuoltomahdollisuudet (mm. operaattorikohtaisesti ja käyttömäärään perustuen)

Oma järjestelmä tekee kunnossapidosta tehokkaampaa ja helpompaa

Erillisen kunnossapitojärjestelmän tuomien ominaisuuksien tuella kunnossapidosta tulee tehokkaampaa ja helpompaa järjestelmän käyttäjille. Niiden avulla yrityksen töiden hallinta helpottuu ja turhat työvaiheet vähenevät. Lisäksi reaaliaikainen kirjaaminen parantaa kunnossapidon käyttöön kerätyn datan laatua. Helppokäyttöinen ja käyttäjiä ohjaava järjestelmä auttaa osallistamaan työntekijät sen käyttöön.

Se, miten kunnossapitojärjestelmä kannattaa yhdistää ERP-järjestelmään, kuten SAP:iin, riippuu aina yrityksen tarpeista. Paras integraatiomalli etsitään aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Haluatko tietää lisää?

guide_tips_for_integrating_SAP_maintenance_system_cover_fi

Lue lisää maksuttomasta oppaastamme Vinkkejä SAP:n ja kunnossapitojärjestelmän integraatioon. Oppaassa kerromme case-esimerkin kautta, miten SAP:n ja kunnossapitojärjestelmän integraatio voidaan toteuttaa ja mitä integraatiossa kannattaa ottaa huomioon. Esimerkkien kautta selviää, miten eri resurssit jakautuvat järjestelmien välillä ja millaisia uusia ominaisuuksia erilaiset integraatiot tuovat kunnossapidon tueksi.

Lue lisää

Blogi: Kannattaako kunnossapitojärjestelmän integraatio? 1+3 hyötyä
Blogi: Kunnossapidon mittarit tiedolla johtamisen välineenä
Kunnossapidon kehittäminen kannattaa aloittaa nykytilan auditoinnilla – näin se onnistuu!
Teollisuuden kunnossapito - mitä, miten ja miksi?