Kunnossapidon mittarit tiedolla johtamisen välineenä

Kunnossapidon mittarit tiedolla johtamisen välineenä

Kunnossapidon ja tuotannon mittaamiseen ja kehittämiseen tarvitaan organisaatiolle soveltuvat mittarit ja tunnusluvut eli KPI:t (key performance indicator). Näiden suorituskykymittareiden avulla varmistetaan toimenpiteiden ohjautuminen asetettuja tavoitteita kohti. Kunnossapidon mittarit ohjaavat suunnitelmallisesti toimintaa, ja parhaassa tapauksessa luotsaavat työntekijöitä päivittäisessä arjessa.

Tunnuslukujen muodostamiseksi tarvitaan reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa. Aktiivisessa käytössä oleva moderni kunnossapitojärjestelmä mahdollistaakin reaaliaikaisen seurannan ja nopean reagoinnin muutostilanteisiin.

Kunnossapidon mittarit ovat tiedolla johtamisen tukipilari

Kunnossapidon tehtävä on varmistaa, että laitoksen käytettävyys, tuotantomäärä ja lopputuotteen laatu pysyvät suunnitellulla tasolla. Kunnossapidon mittarit ovat hyvä keino seurata ja kehittää toimintaa.

Käytännössä tunnusluvut toimivat tiedolla johtamisen tukipilarina ja ovat oleellinen osa erinomaista kunnossapidon johtamista. Päivittäisjohtamisen kannalta olennaista on, että päätöksiä pystytään tarvittaessa tekemään nopeasti luotettavaan dataan perustuen. Päivittäisjohtaminen lisäksi dataa tarvitaan tuotannon pitkäntähtäimen suunnitteluun. Riittävän laadukkaan ja oikein tulkitun tiedon avulla varmistetaan, että kunnossapidon mittarit kehittyvät oikeaan suuntaan ja että asiat, joita päivittäin tehdään, ovat oikeita ja vievät kohti asetettuja tavoitteita.

→ Lue lisää: Kohti huippusuorituskykyistä teollisuuden kunnossapitoa

Miten valita oikeat mittarit?

Teknologian myötä datan määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Yhdelle toimialalle tai yrityskulttuuriin soveltuvat mittarit eivät ole monistettavissa muille. Tämä tarkoittaa, että jokaisen yrityksen tulee tunnistaa ja valita juuri omaa liiketoimintaa parhaiten tukevat tunnusluvut.

Valittujen tunnuslukujen on kuitenkin mahdollistettava saavuttamisvastuun siirtäminen mahdollisimman alas organisaatiossa. Mittareiden tulisi olla myös niin konkreettisia, jotta jokainen näkee oman työpanoksensa vaikutuksen mitattaviin tuloksiin. Esimerkiksi linjalla aloitetun operaattorikunnossapidon seurauksena vikojen määrän pitäisi vähentyä. Tämän trendin seuranta kiinnostaa varmasti niin kunnossapidon kuin tuotannon työntekijöitä.

6 tärkeää kunnossapidon mittaria

Kokemuksemme mukaan erityisesti näiden kuuden mittarin seuranta on kriittistä kunnossapidon kehittämisen kannalta:

  • Työmäärät tiloittain
  • Ennakoivan ja reaktiivisen kunnossapidon suhde
  • Suunnitellun ja suunnittelemattoman työn suhde
  • Kunnossapitokustannukset
  • Aikaan perustuvat mittarit
  • TOP 10 laiteraportit

Seuraamalla näiden mittareiden ja tunnuslukujen kehitystä ja tekemällä muutoksia toimintaan mitatun tiedon perusteella, päästään käsiksi kunnossapitotoiminnan kehittämiseen.

Haluatko lisätietoja?

Olemme päivittäneet suositun Kunnossapidon mittarit -oppaamme vastaamaan meille usein kunnossapidon kehittämistä ja mittaamista esitettyihin kysymyksiin. Lataa maksuton asiantuntijaopas tästä.

6 tärkeää kunnossapidon mittaria_covers_fi

 

Lue lisää

Blogi: Miksi eri organisaatiotasot tarvitsevat erilaisia kunnossapidon mittareita?
Blogi: Budjetointi kunnossapidon kehittämisen työvälineenä
Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmä teollisuuden tarpeisiin
Teollisuuden kunnossapito - mitä, miten ja miksi?

Juha Nyholm

Juha Nyholm

Toimin Pinjalla Sales Managerina kunnossapidon ratkaisujen parissa. Olen työskennellyt pitkään yhteistyössä teollisuuden kanssa. Vapaa-aikani kuluu omissa ja lasten urheiluharrastuksissa mm. koripallon parissa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta