Kunnossapidon mittarit tiedolla johtamisen välineenä

Pinja Pinja

Kunnossapidon mittarit tabletilla

Kunnossapidon niin kuin tuotannonkin mittaamiseen ja kehittämiseen tarvitaan organisaatiolle soveltuvat mittarit ja tunnusluvut eli KPI:t (key performance indicator). Oikeat mittarit valitaan organisaation vaatimusten mukaan ja niiden tavoitteena on analysoida, verrata ja ohjata kunnossapidon toimintaa.

Tunnusluvut ovat tiedolla johtamisen tukipilari

Kunnossapidon tehtävä on varmistaa, että laitoksen käytettävyys, tuotantomäärä ja lopputuotteen laatu pysyvät suunnitellulla tasolla. Kunnossapidon suorituskykymittarit, eli KPI:t ovat hyviä keinoja seurata ja kehittää toimintaa. Ne toimivat myös keskeisenä osana kunnossapidon tavoitteiden asettelua sekä työntekijöiden tulostavoitteiden määrittelyä.

Käytännössä tunnusluvut toimivat tiedolla johtamisen tukipilarina ja ovat oleellinen osa erinomaista kunnossapidon johtamista.

Tärkeimpien tunnuslukujen muodostamiseksi tarvitaan reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa. Luotettavaa dataa antava ja aktiivisessa käytössä oleva kunnossapitojärjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan ja nopean reagoinnin muutostilanteisiin.

Miten valita oikeat mittarit?

Tärkeää on valita juuri sinun kunnossapito-organisaatiollesi soveltuvat mittarit, joita voit seurata esimerkiksi viikko- tai kuukausitasolla. Ota huomioon myös, mitkä mittarit ovat sopivia seurattavaksi kunnossapidon työntekijätasolla. Valittujen tunnuslukujen on mahdollistettava saavuttamisvastuun siirtäminen mahdollisimman alas organisaatiossa. Siksi mittareiden tulisi olla niin konkreettisia, jotta jokainen myös näkisi oman työpanoksen vaikutuksen mitattaviin tuloksiin.

Esimerkiksi linjalla aloitetun operaattorikunnossapidon seurauksena vikojen määrä pitäisi käytännössä vähentyä, joten tämän trendin seuranta varmasti kiinnostaa niin kunnossapidon kuin tuotannon työntekijöitä.

5 tärkeää kunnossapidon mittaria

Asiantuntijoidemme kokemuksen mukaan erityisesti näiden viiden mittarin seuranta on kriittistä kunnossapidon kehittämisen kannalta:

  • Työmäärät tiloittain
  • Ennakoivan ja reaktiivisen kunnossapidon suhde
  • Kunnossapitokustannukset
  • Aikaan perustuvat mittarit
  • TOP 10 laiteraportit

Seuraamalla näiden mittareiden ja tunnuslukujen kehitystä ja tekemällä muutoksia toimintaan mitatun tiedon perusteella, päästään käsiksi kunnossapitotoiminnan kehittämiseen.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton pikaoppaamme 5 tärkeää kunnossapidon mittaria saadaksesi lisätietoja kunnossapidon kehittämisestä mittareiden avulla.

New Call-to-action

Lue lisää

Kannattaako kunnossapitojärjestelmän integraatio? 1+3 hyötyä
Kunnossapitojärjestelmä käyttöön 6 viikossa
Onko kunnossapidossanne ongelmakohtia? Kehityspäivä voi olla ratkaisu

Pinja

Pinja