Lisää tehoa tuotannonsuunnitteluun tuotantodatan digitalisoinnilla

Juho Vuohelainen Juho Vuohelainen

Mies ja tabletti

Toimiva tuotannonsuunnittelu on yksi valmistavan teollisuuden kriittisimmistä osa-alueista yrityksen toimitusvarmuuden kannalta. Sisäinen toimitusvarmuus kertoo käytännössä tuotannon tehokkuudesta ja siitä, miten hyvin suunnitelman täytäntöönpanossa on onnistuttu. Ulkoinen toimitusvarmuus on suoraan sidoksissa asiakastyytyväisyyteen sekä pitkällä tähtäimellä asiakkaiden tilausmääriin tulevaisuudessa.

Faktat tiskiin

Jotta tuotantosuunnitelmasta saadaan mahdollisimman luotettava, vaatii suunnittelu taustalleen ajantasaista faktatietoa. Tähän faktatietoon kuuluvat esimerkiksi suunniteltu tuotantonopeus sekä työvaiheen vaiheaika. Tämä tieto saadaan käytännössä valmistuksesta ja sillä on tärkeä rooli tuotantosuunnitelman luotettavuudessa. Valitettavan usein täysin paikkansapitävää tietoa ei ole riittävän helposti saatavilla. Silloin suunnittelu voi perustua siihen kuuluisaan ”hihavakioon” tai ”mutuun”.

Tuotannonsuunnittelu perustuu laskennallisiin keskiarvoihin. Tuotannosta kerättävällä tiedolla voidaan havaita, ovatko laskennalliset keskiarvot oikein ja ylläpitää niitä. Valmistuksesta saatu data kertoo tuotannonsuunnittelulle kauanko tietyn tuotteen tekeminen on pysähdyksineen kestänyt. Lopulta kerätty tieto ohjaa puuttumaan poikkeamiin, jonka seurauksena valmistusaika lyhenee ja läpimenoaika nopeutuu. Tuotannonsuunnittelu voi kuormittaa konekapasiteettia aiempaa enemmän.

Tuotannonsuunnittelu helpottuu, jos valmistuksessa työskentelevien on mahdollista raportoida järjestelmään arvio tuotantolinjan pysähdyksen syystä tai muusta tuotantoa viivästyttävästä tekijästä. Kun läpimenoaikojan lisäksi esimerkiksi tuotevaihtoaikoja on mahdollista mitata ja tuoda läpinäkyväksi, on tuotannonsuunnittelussa mahdollista tukeutua laajempaan faktatietoon ja näin parantaa sitä.

Tuotannonsuunnittelija hyötyy visualisoinnista

Kun tuotannon tiedonkeruujärjestelmän tuottama reaaliaikainen ja visuaalinen tieto on kaikkien saatavilla, näkevät myös tuotannonsuunnittelijat heti, miten heidän tekemänsä suunnitelma on lähtenyt toteutumaan. Jos suunnitelmasta aletaan syystä tai toisesta jäämään jälkeen, on tilanteeseen mahdollista puuttua välittömästi.

Esimerkiksi automaattisesti kerätyn ja visualisoidun ’valmistunut tuotantomäärä’ -tiedon avulla voidaan nopeasti havainnollistaa tuotannon tilanne. Muutokset suhteessa suunniteltu tuotanto vs. valmistunut tuotanto ovat tärkeää tietoa tuotannonsuunnittelulle. Tuotantosuunnitelmassa pysymistä edesauttaa puolestaan analyysi yksittäisten koneiden tilausten etenemisestä.

Tuotannon digitalisaatio helpottaa informaation kulkua

Jos alun perin tehty tuotantosuunnitelma ei pidä paikkaansa, on tällä suuri vaikutus mm. logistiikan, hankinnan sekä lopulta myynnin onnistumiseen. Tuotannon digitalisaatioasteen lisääminen paitsi edesauttaa informaation kulkua myös kaataa tuotannon, kunnossapidon ja muiden osastojen välisiä raja-aitoja. Digitalisaatiolla on vaikutusta tiedon reaaliaikaisuuteen, informaatiovirtoihin järjestelmistä toiseen sekä tiedon luotettavuuteen. 

Tiedon läpinäkyvyyden avulla jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen sekä sisäiseen että ulkoiseen toimitusvarmuuteen. Tällä varmistetaan myös se, ettei yhdellekään asiakkaalle jouduttaisi ilmoittamaan, ettei tilausta saadakaan toimitettua luvatussa ajassa.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme 5 syytä kerätä tietoa tuotantokoneilta automaattisesti, ja lue lisää siitä, kuinka tuotantodatan digitalisointi tehostaa tuotannonsuunnittelua ja päivittäisjohtamista.

New Call-to-action

Lue lisää

Mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa kunnossapidossa?
Kohti tarkempaa tuotannonsuunnittelua reaaliaikaisen tiedon avulla
Tuotantolaitteiden häiriöiden kerrannaisvaikutukset

Juho Vuohelainen

Juho Vuohelainen

Vastaan Pinjalla Operational Excellence -liiketoiminta-alueen myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämisestä. Päivittäiseen työhöni kuuluu varmistaa, että meillä tehdään oikeita asioita viikkotasolla, jotka tähtäävät kuukausi- ja kvartaalitavoitteisiin. Vapaa-aika kuuluu urheillen eri pallopelien parissa, maastopyöräilyssä ja välillä salillakin käännyttyä.