Pinja Azure Academy -koulutus antaa hyvän startin ohjelmistokehittäjän polulle

Kaksi nuorta miestä istumassa valkoisella sohvalla käsissään sertifikaatit

Pinja Azure Academy on Pinjan järjestämä 2-3 kuukauden mittainen koulutus, jossa oppimishaluisille osaajille annetaan mahdollisuus tutustua Azure-pohjaisen ohjelmistokehityksen perusteisiin sekä teoriassa että käytännössä. Koulutukseen osallistuneet ovat jatkaneet opintojen jälkeen hyvällä prosentilla suoraan käytännön työelämään Pinjalle ohjelmistokehittäjiksi.

Ensimmäistä kertaa kesällä 2022 järjestetty Pinja Azure Academy -koulutus on hanke, jolla tähdätään nuorten ja uudelleen kouluttautuvien osaajien työllistämiseen sekä osaamiskysynnän ja -tarjonnan parempaan kohtaamiseen. Muutaman kuukauden mittaisessa koulutuksessa käydään läpi Azure-pohjaista ohjelmistokehitystä monelta eri kantilta ja erilaisissa sisältöformaateissa.

Vastaavalla toteutusmallilla on järjestetty myös useita Pinja Data Warehouse Academy -koulutuksia tietovarastoinnin ja raportoinnin puolella.

Azure-koulutuksen suunnitteluun osallistunut ja koulutuksen osallistujia alkuun opastanut projektipäällikkö Henri Hockman kertoo, että kesällä 2022 ensi kertaa järjestettyyn koulutukseen saatiin ilahduttavan paljon hakemuksia.

- Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea nuorille ammattilaisille, jotka ovat sopivassa kohdassa opintojaan tai jo hiljattain valmistuneet ja joilla on hyvä motivaatio oppia lisää ohjelmistojen rakentamisesta Azure-pilvipalvelualustan päälle. Valitsimme koulutuksen ensimmäiseen toteutukseen osallistujat hakemusten ja ennakkotehtävän perusteella, Hockman kertoo.

Azure-koulutuksesta ovat päässeet hyötymään sekä osallistujat että koulutuksen järjestäjä.

Koulutuksen sisällössä on yhdistetty Pinjan valmiiksi koostamaa itseopiskelumateriaalia, joka noudattelee Microsoftin Azure-sertifikaatin opintopolkua, sekä käytännön ohjelmointityötä. Kantava ajatus oli, että koulutuksen suoritettuaan osallistujat täyttäisivät Microsoftin perustason Azure-sertifikaatin vaatimukset.

- Halusimme yhdistää sisällöissä sopivasti teoriaa ja käytäntöä. Itseopiskelumateriaalien, kuten videotutoriaalien ja luettavien materiaalien ohella osallistujat saivat tehdä vapaasti tiiminä haluamansa verkkokauppatoteutuksen. Ainoana vaatimuksena oli, että työssä hyödynnetään tiettyjä Azuren ydinkohtia. Koulutuksen päätteeksi harjoitustyö käytiin yhdessä läpi, Hockman kertoo.

Koulutuksen ohessa käytiin läpi myös muita käytännön työtä hyödyttäviä asioita. Esimerkiksi luettavia materiaaleja rikastettiin Pinjalla hyväksi todetuilla koodikäytänteillä, ja läpi käytiin myös niin sanottuja Clean Code -periaatteita. Lisäksi koulutukseen sisältyi tietoa ohjelmistokehityksen perusperiaatteista ja katselmointikäytänteistä.

Azure-koulutuksesta ovat päässeet hyötymään sekä osallistujat että koulutuksen järjestäjä. Kaikki osallistujat ovat nyt suorittaneet onnistuneesti läpi Microsoftin perustason Azure Fundamentals -sertifikaatin, ja kaikki heistä ovat myös jatkaneet työelämään tavalla tai toisella. Kolme osallistujista on jatkanut töitä Pinjalla heti syksyllä 2022.

- Järjestämme koulutuksen todennäköisesti uudelleenkin, mahdollisesti muuallakin päin Suomea kuin Jyväskylässä ja Tampereella, joissa tämä ensimmäinen toteutettiin. Ajatus on myös kerätä materiaaleja siten, että pystymme järjestämään myöhemmin koulutusta myös sisäisesti, perustasolta eteenpäin, Hockman sanoo.

Samuli Ryhänen: Azure-koulutus mahdollisti pehmeän laskun asiakastyöhön

Jyväskylässä asuva Samuli Ryhänen on tietotekniikan kolmannen vuoden opiskelija, joka vietti kesän 2022 Pinjalla Azure-koulutuksen ja työharjoittelun merkeissä. Samuli päätti keväällä hakea koulutukseen, koska halusi työllistyä ja Pinja vaikutti hyvältä yritykseltä.

- Pinja Azure Academy -koulutus antoi pehmeän laskun käytännön työhön, ja oli mukavaa, kun koko opiskelijaporukallamme oli suunnilleen sama lähtötaso. Saimme opiskella ilman turhaa stressiä tai painetta, ja lopuksi sain täysin vapaaehtoisen mahdollisuuden jatkaa Pinjalla palkkatyössä, Samuli kertoo.

Azure oli Samulille jo ennestään jonkin verran tuttu, mutta hän kokee oppineensa paljon hyödyllisiä ja ajankohtaisia asioita lisää. Opiskelumateriaalit noudattivat Azure Fundamentals -sertifikaatin sisältöjä, ja kaikki osallistujat saivat sertifikaatin kirkkaasti suoritettua läpi. Lisäksi opinnoissa tehtiin käytännön harjoitustyönä kuvitteellinen verkkokauppa.

- Pidin itse ehdottoman hyvänä, että opintoihin kuului myös käytännön harjoitustehtävä. Näin teoria-asiat eivät päässeet heti unohtumaan. Teimme harkkatyön scrum-mallia noudattaen, mikä oli sekin opettavainen kokemus. Saimme työskennellä itsenäisesti, mutta koko ajan oli myös tukea ja ohjausta tarjolla Pinjan puolelta, Samuli kuvailee.

Syyskuun 2022 lopulla Samuli palasi Pinjan riveihin asiakasprojektiin ja työskentelee nyt osa-aikaisesti junior software developer -roolissa. Työn alla oleva projekti etenee kohti Azure-toteutusta. Muun jäljelle jäävän ajan Samuli opiskelee kandidaatin tutkintoaan kohti.

- Siirtymä työelämään kävi tosi luontevasti. On mukavaa, kun töissä aloittaessa tiesi jo valmiiksi, mitä on tekemässä ja miten. Azure-koulutuksessa käytiin läpi oikeita asioita, ja olen suositellut sitä tällä välin jo monelle opiskelukaverillenikin, Samuli toteaa.

Weerti Samulin reppuselässä toimistolla

Weerti Montonen: opinnot antoivat sopivan pohjan sertifikaatin suorittamiseen

Myös Weerti Montonen opiskelee Jyväskylässä tietotekniikkaa, ja Pinja Azure Academy -koulutukseen osallistuessaan kesällä 2022 hänellä oli takanaan kahden vuoden opinnot. Opinnoissa matka jatkuu nyt kandin tutkintoa kohti, ja Weerti aloitti samalla Pinjalla osa-aikaisena junior software developerina lokakuussa 2022.

- Aloitin juuri työt asiakasprojektissa, jossa olen mukana muun muassa koodaamassa. Teemme projektissa asiakkaalle käyttöliittymää, Weerti kertoo.

Vaikka osa Microsoftin tuotteista oli Weertille tuttuja jo ennakkoon, Azuresta hänellä ei ollut paljoakaan aiempaa tietoa tai kokemusta koulutuksen alkaessa. Hän kokee koulutuksen olleen kuitenkin sopivan tasoinen ja antaneen riittävät ennakkotiedot käytännön työskentelyyn.

- Hain koulutukseen, koska halusin työllistyä, ja koulutuksen myötä hyvänä bonuksena oli se, että opin käyttämään tätä kysyttyä ja haluttua teknologiaa, Weerti toteaa.

Koulutus täytti Weertin ennakko-odotukset siinä, että hän kokee todella oppineensa käyttämään Azurea. Sertifikaatin suorittaminen onnistui verrattain helposti, koska siinä kysytyt asiat oli käyty läpi jo koulutuksen aineistossa ja käytännön harjoitustehtävässä.

- Harkkatehtävässä oppi todella paljon. Azure-asioiden lisäksi siinä opittiin muun muassa projektityöskentelystä ja työtehtävien jakamisesta – näitä ei yliopisto-opinnoissa käydä läpi. Ryhmätyö eteni meillä sujuvasti, osaltaan ehkä siksikin, että kaikilla oli suunnilleen sama lähtötaso, Weerti summaa.

Juha Järvensivu: harjoitustehtävässä rakennettiin palasista kokonaisuus

Tampereen yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä opiskeleva Juha Järvensivu osallistui kesän 2022 Azure-koulutukseen, vaikka hänellä olikin jo suoritettuna Azuren perussertifikaatit itsenäisen opiskelun pohjalta. Pinja Azure Academy -koulutuksen alkaessa Juhalla oli opintoja takanaan jo kolmisen vuotta, sekä aiempia opintoja myös Helsingin yliopistosta.

- Hain koulutukseen, koska pilvipalveluosaaminen on kysyttyä tavaraa työmarkkinoilla, ja tämä oli itsellenikin hyvä hetki siirtyä työelämään. Azure-koulutus oli hyvä tapa viedä omaa osaamista käytäntöön, Juha kertoo.

Koulutukseen kuuluneen harkoitustehtävän Juha koki linkittävän hyvin yhteen teorian ja käytännön. Näin kertynyttä osaamista pääsi hyödyntämään käytännössä, ja tiimissä vallinnut hyvä henki teki yhdessä työskentelystä sujuvaa ja mukavaa.

- Sertifikaattien suorittamisessa oli enemmän kyse yksittäisten osa-alueiden opettelusta. Azure-koulutuksen harjoitustehtävässä taas pääsi kasaamaan palikat yhteen, Juha kuvailee.

Juha siirtyi täysipäiväisiin töihin Pinjan junior software developeriksi heti koulutuksen päätyttyä, syyskuun 2022 alussa. Hän työskentelee parhaillaan Samulin kanssa samassa asiakasprojektissa. Siirtymä työelämään on pitänyt sisällään paljon uutta opeteltavaa, vaikka opinnot ovatkin antaneet hyvät pohjatiedot.

- Tämänhetkisessä työssäni kehitän ohjelmistoa, joka tullaan julkaisemaan Azuressa. Azure-ymmärryksestä on hyötyä siinä, että pysyy kärryillä ohjelmiston pilviarkkitehtuurista ja Azuren tarjoamista mahdollisuuksista, Juha toteaa. 

Juha pitää nykyisestä työstään, muttei osaa vielä sanoa, mihin polku johtaa pitkällä tähtäimellä eteenpäin. Jokusen vuoden kuluttua häntä saattaisivat kiinnostaa vaikkapa jonkinlaiset kouluttajan tehtävät. Hän näkee Pinjan tarjoavan mahdollisuuksia moneenkin suuntaan.

Pinja Azure Academy pähkinänkuoressa:

🕰️Kesto: 2-3 kk

👨‍💻Kenelle: vastavalmistuneille, loppuvaiheen opiskelijoille ja muille pilviteknologiasta kiinnostuneille

💎Sisältö: Microsoftin Azure Fundamentals -sertifikaattiin valmistavat opinnot + käytännön harjoitustyö

💬Haku: Pinjan rekrytoinnin kautta, verkostoidu ja seuraa avoimia työpaikkojamme

Hae meille töihin:

Katso avoimet työpaikat

Lue lisää:

Pinja DW Academystä saa hyvät pohjatiedot tuleviin työtehtäviin - työllistävä koulutus auttaa ymmärtämään ja hallitsemaan laajempia kokonaisuuksia
Full stack developer kehittää ohjelmistoratkaisuja kokonaisvaltaisella otteella
Työntekoa toimistolla, etänä ja hybridinä – vuoden 2021 lopussa jopa 24 % pinjalaisista työskenteli pääasiassa etänä
Pinjalla työnkuva räätälöitiin vahvuuksieni mukaan