Once® är ett webbaserad Saas-affärssystem som används till att hantera beställnings- och leveranskedjor för bl.a. energiproduktionsanläggningar och företag som verkar inom kretsloppsekonomin.

  • Lasthantering
  • Hantering av analysprocess
  • Mångsidig uppföljning och rapportering
  • Realtidsövervakning

brochure_once_cover_sv

Ladda ner handboken genom att fylla i det bifogade formuläret. Handboken är helt gratis och du är inte bunden av något av det.