Boka in ett möte 
Kunskapsbank
19 juni 2024

EUDR:s förordning om avskogning och spårbarhet av data – hur uppfyller man de nya kraven?

19.06.2024 | Pinja Blogg | Skogsindustrin ERP

EUDR:s förordning om avskogning kräver en ny nivå av dataspårbarhet för aktörer inom trävaruindustrin. Kraven i förordningen gäller hela värdekedjan och påverkar företag av alla storlekar, inte bara i EU utan också runt...

Läs artikeln →
07 maj 2024

Underhåll spelar en avgörande roll – tillsammans mot en klimatneutral energiframtid

07.05.2024 | Pinja Blogg | Underhållsutveckling

Hösten 2023 undersökte vi underhållsläget i den finska energiindustrin. Undersökningen genomfördes genom en djupintervju med 23 experter för underhåll inom energiindustrin. Majoriteten av de tillfrågade arbetade som...

Läs artikeln →
29 april 2024

Vad är Renewable Energy Directive III, och hur återspeglas det i de olika sektorerna?

29.04.2024 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser

Förnybar energi Renewable Energy Directive III – eller RED III – trädde i kraft den 20 november 2023. Det fastställer nya villkor för produktion och konsumtion av förnybar energi i EU och ersätter det tidigare RED...

Läs artikeln →
03 april 2024

MES-systemets roll i omvandling och digitalisering av tillverkningsindustrin

03.04.2024 | Pinja Blogg | Produktionsutveckling

Omvandling i verksamhetsmiljön kräver just nu uppmärksamhet från operatörerna inom tillverkningsindustrin. Utmaningar i leveranskedjor och materialbrist påverkar nästan alla, och trycket på att bygga smarta fabriker är...

Läs artikeln →
22 februari 2024

Arbetssäkerheten är en del av underhållets Shop Floor Management

22.02.2024 | Pinja Blogg | Underhållsutveckling

Planerat och i rätt tid utfört underhåll är en av de grundläggande förutsättningarna för arbetsmiljön inom tillverkningsindustrin. Enligt uppskattningar genererar upp till 90% av säkerhetsobservationerna inom...

Läs artikeln →
20 februari 2024

FSC-certifikat inom träindustrin – hur säkerställa leveranskedjans spårbarhet?

20.02.2024 | Pinja Blogg | Skogsindustrin ERP

Betydelsen av hållbarhet inom skogsindustrin är viktigare än någonsin. Att verifiera och certifiera spårbarheten för träprodukter längs hela leveranskedjan ger köpare av slutprodukter förtroende för deras miljövänliga...

Läs artikeln →
01 februari 2024

Hållbarhetsrapportering är en del av RED III -direktivet – rapporteringsautomatisering underlättar arbetet

01.02.2024 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan

Sverige ska halvera sina utsläpp av växthusgaser till 2030 och öka sin bindning av växthusgaser i skog och mark med nästan fyra miljoner ton mer jämfört med genomsnittet för 2016–2018. Materialens ursprung i...

Läs artikeln →
23 januari 2024

Vad kommer beslutsfattare inom underhåll att fokusera på 2024?

23.01.2024 | Pinja Blogg | Underhållsutveckling

Underhåll är en viktig produktivitetsdrivande faktor för tillverkningsindustrin och är en av grundpelarna för konkurrensen. I den här artikeln har vi sammanställt en lista över punkter som vi anser att underhållschefer...

Läs artikeln →
12 januari 2024

Underhålls nycketal som ett verktyg för informationsbaserat ledarskap

12.01.2024 | Pinja Blogg | Underhållsutveckling

För att mäta och utveckla underhåll och produktion måste du ha lämpliga indikatorer och nyckeltal dvs. KPI:er (key performance indicators) för din organisation. Dessa indikatorer säkerställer att åtgärderna inriktas på...

Läs artikeln →
14 november 2023

Hur stöder underhållssystemet mätningen av underhållet?

14.11.2023 | Pinja Blogg | Underhållsutveckling

Underhållssystemet utför inte underhållsarbete på uppdrag av installatören, men fungerar som arbetstagarens högra hand på många andra sätt. Den fungerar som ett stöd för minnet, hjälper dig att förutse vad som komma...

Läs artikeln →