22 April 2021

Fyra sätt att öka materialflödenas effektivitet i en cirkulär ekonomi

22.04.2021 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan

Sektorn för cirkulär ekonomi växer kraftigt och ökad konkurrens kräver att befintliga verksamhetsmodeller utvecklas. I en cirkulär ekonomi är effektiv hantering av materialflöden kärnan i verksamheten – anläggningar för...

Läs artikeln →
14 January 2021

Underhållssystem och ERP – tillsammans eller separat?

14.01.2021 | Pinja Blogg | Underhållsutveckling

Företagets underhåll hanteras vanligtvis i ett separat system som är utvecklat för underhållsbehov eller i en underhållsmodul i företagets ERP-system. Ett ERP-system och ett separat underhållssystem är båda bra...

Läs artikeln →
09 December 2020

Finlands nya avfallslag 2021 – striktare rapporteringskrav förutsätter effektivare materialflödeshantering

09.12.2020 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan, Hållbarhät

Den cirkulära ekonomin växer explosionsartat, vilket medför ett konstant utvecklingsbehov av aktörerna inom branschen. Utöver konkurrensen trappas även utvecklingen upp på grund av den skärpta lagstiftningen, då...

Läs artikeln →
04 November 2020

4+1 viktigaste saker att tänka på när man hanterar materialflöden i den cirkulära ekonomin

04.11.2020 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan, ICT-tjänster, Hållbarhät, Industriell digitalisering

Effektiv hantering av materialflöden är nyckeln till att upprätthålla och förbättra lönsamheten i den cirkulära ekonomin. Företag i cirkulär ekonomi hanterar ofta upp till hundratals inflöden och utflöden i en mängd...

Läs artikeln →
23 October 2020

Industriell förnyelse genom ungdom och erfarenhet

23.10.2020 | Pinja Blogg | Hållbarhät

  Iida Vaara ansvarar för arbeten som byggarbetsplatsingenjör för elektrifiering på Stora Ensos stora projekt. Hanna-Maria Angeria är byggplatsingenjör inom instrumentering.

Läs artikeln →
22 October 2020

Digitalisering stöder lönsamheten i den cirkulära ekonomin

22.10.2020 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan, Hållbarhät, Industriell digitalisering

Marknaden för cirkulär ekonomi växer i en aldrig tidigare skådad takt, samtidigt som branschen befinner sig på mycket djupt vatten. Sitra förutspår också att den årliga tillväxtpotentialen på den finländska marknaden...

Läs artikeln →
21 October 2020

Informationsbaserat ledarskap innebär ansvarsfull ledning av framtiden

21.10.2020 | Pinja Blogg | ICT-tjänster, Hållbarhät, Digital affärsverksamhet, Digitala samhället

Vårt samhälle bygger på olika dagliga beslut på många olika nivåer. Man fattar beslut allt ifrån storleken på en enskild förskolegrupp ända till budgetförhandlingar på nationell nivå, men alla dessa nivåer är kopplade...

Läs artikeln →
16 October 2020

Budgetering som verktyg för utveckling av underhåll

16.10.2020 | Pinja Blogg | Underhållsutveckling

Budgetering är ett viktigt verktyg för utveckling av underhåll. Budgetering ses dock ofta som en uppgift som tar mycket tid och är besvärlig att genomföra. I bästa fall kommer ett budgetarbete som utförts tillräckligt...

Läs artikeln →
09 October 2020

Välbefinnande på jobbet i den nyanormalen

09.10.2020 | Pinja Blogg | Pinja Career

En expertorganisations välbefinnande tas om hand med ett snabbt övervakningsarbete, även under exceptionella omständigheter.

Läs artikeln →
02 October 2020

Industriell digitalisering ökar kolhandavtrycket

02.10.2020 | Pinja Blogg | Hållbarhät, Produktionsutveckling, Industriell digitalisering, Digitala samhället

Under de senaste åren har hållbarhet blivit ett mycket viktigt ord i branschen. Miljömedvetenheten har ökat och företagens roll är på sätt och vis motsägelsefull; de har möjlighet att utveckla nya lösningar som främjar...

Läs artikeln →