10 September 2021

Kraft och verktyg för smidig YLVA-rapportering

10.09.2021 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan

När årsskiftet närmar sig är YLVA-rapporteringen återigen en aktuell fråga för varje aktör inom cirkulär ekonomi som opererar under miljötillstånd. Enligt finländsk lagstiftning måste avfallsdata om verksamheten...

Läs artikeln →
27 August 2021

Elektroniska transportdokument förbättrar hanteringen och rapporteringen av transporter

27.08.2021 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan

I sommar började en ny avfallslag att gälla i Finland, och bland annat det elektroniska transportdokumentet har diskuterats livligt bland aktörerna inom den cirkulära ekonomin de senaste månaderna. Den nya avfallslagen...

Läs artikeln →
22 April 2021

Fyra sätt att öka materialflödenas effektivitet i en cirkulär ekonomi

22.04.2021 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan

Sektorn för cirkulär ekonomi växer kraftigt och ökad konkurrens kräver att befintliga verksamhetsmodeller utvecklas. I en cirkulär ekonomi är effektiv hantering av materialflöden kärnan i verksamheten – anläggningar för...

Läs artikeln →
14 January 2021

Underhållssystem och ERP – tillsammans eller separat?

14.01.2021 | Pinja Blogg | Underhållsutveckling

Företagets underhåll hanteras vanligtvis i ett separat system som är utvecklat för underhållsbehov eller i en underhållsmodul i företagets ERP-system. Ett ERP-system och ett separat underhållssystem är båda bra...

Läs artikeln →
09 December 2020

Finlands nya avfallslag 2021 – striktare rapporteringskrav förutsätter effektivare materialflödeshantering

09.12.2020 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan, Hållbarhät

Den cirkulära ekonomin växer explosionsartat, vilket medför ett konstant utvecklingsbehov av aktörerna inom branschen. Utöver konkurrensen trappas även utvecklingen upp på grund av den skärpta lagstiftningen, då...

Läs artikeln →
04 November 2020

4+1 viktigaste saker att tänka på när man hanterar materialflöden i den cirkulära ekonomin

04.11.2020 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan, ICT-tjänster, Hållbarhät, Industriell digitalisering

Effektiv hantering av materialflöden är nyckeln till att upprätthålla och förbättra lönsamheten i den cirkulära ekonomin. Företag i cirkulär ekonomi hanterar ofta upp till hundratals inflöden och utflöden i en mängd...

Läs artikeln →
23 October 2020

Industriell förnyelse genom ungdom och erfarenhet

23.10.2020 | Pinja Blogg | Hållbarhät

  Iida Vaara ansvarar för arbeten som byggarbetsplatsingenjör för elektrifiering på Stora Ensos stora projekt. Hanna-Maria Angeria är byggplatsingenjör inom instrumentering.

Läs artikeln →
22 October 2020

Digitalisering stöder lönsamheten i den cirkulära ekonomin

22.10.2020 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan, Hållbarhät, Industriell digitalisering

Marknaden för cirkulär ekonomi växer i en aldrig tidigare skådad takt, samtidigt som branschen befinner sig på mycket djupt vatten. Sitra förutspår också att den årliga tillväxtpotentialen på den finländska marknaden...

Läs artikeln →
21 October 2020

Informationsbaserat ledarskap innebär ansvarsfull ledning av framtiden

21.10.2020 | Pinja Blogg | ICT-tjänster, Hållbarhät, Digital affärsverksamhet, Digitala samhället

Vårt samhälle bygger på olika dagliga beslut på många olika nivåer. Man fattar beslut allt ifrån storleken på en enskild förskolegrupp ända till budgetförhandlingar på nationell nivå, men alla dessa nivåer är kopplade...

Läs artikeln →
16 October 2020

Budgetering som verktyg för utveckling av underhåll

16.10.2020 | Pinja Blogg | Underhållsutveckling

Budgetering är ett viktigt verktyg för utveckling av underhåll. Budgetering ses dock ofta som en uppgift som tar mycket tid och är besvärlig att genomföra. I bästa fall kommer ett budgetarbete som utförts tillräckligt...

Läs artikeln →