22 februari 2024

Arbetssäkerheten är en del av underhållets Shop Floor Management

22.02.2024 | Pinja Blogg | Underhållsutveckling

Under de senaste åren har man satsat allt mer på arbetssäkerheten inom industrin. 70–90 % av den tillverkande industrins arbetssäkerhetsobservationer sysselsätter fabrikens underhållspersonal. Den här mängden måste...

Läs artikeln →
20 februari 2024

FSC-certifikat inom träindustrin – hur säkerställa leveranskedjans spårbarhet?

20.02.2024 | Pinja Blogg | Skogsindustrin ERP

Betydelsen av hållbarhet inom skogsindustrin är viktigare än någonsin. Att verifiera och certifiera spårbarheten för träprodukter längs hela leveranskedjan ger köpare av slutprodukter förtroende för deras miljövänliga...

Läs artikeln →
01 februari 2024

Hållbarhetsrapportering är en del av RED III-direktivet – rapporteringsautomatisering underlättar arbetet

01.02.2024 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan

Sverige ska halvera sina utsläpp av växthusgaser till 2030 och öka sin bindning av växthusgaser i skog och mark med nästan fyra miljoner ton mer jämfört med genomsnittet för 2016–2018. Materialens ursprung i...

Läs artikeln →
23 januari 2024

Vad kommer beslutsfattare inom underhåll att fokusera på 2024?

23.01.2024 | Pinja Blogg | Underhållsutveckling

Underhåll är en viktig produktivitetsdrivande faktor för tillverkningsindustrin och är en av grundpelarna för konkurrensen. I den här artikeln har vi sammanställt en lista över punkter som vi anser att underhållschefer...

Läs artikeln →
12 januari 2024

Underhålls nycketal som ett verktyg för informationsbaserat ledarskap

12.01.2024 | Pinja Blogg | Underhållsutveckling

För att mäta och utveckla underhåll och produktion måste du ha lämpliga indikatorer och nyckeltal dvs. KPI:er (key performance indicators) för din organisation. Dessa indikatorer säkerställer att åtgärderna inriktas på...

Läs artikeln →
14 november 2023

Hur stöder underhållssystemet mätningen av underhållet?

14.11.2023 | Pinja Blogg | Underhållsutveckling

Underhållssystemet utför inte underhållsarbete på uppdrag av installatören, men fungerar som arbetstagarens högra hand på många andra sätt. Den fungerar som ett stöd för minnet, hjälper dig att förutse vad som komma...

Läs artikeln →
05 september 2023

Hur kan produktion och underhåll arbeta tillsammans för att uppnå bättre produktivitet?

05.09.2023 | Pinja Blogg | Underhållsutveckling

Produktions- och underhållspersonal är båda avgörande för att en anläggning ska fungera smidigt. Alltför ofta görs dock arbetet efter varandra eller parallellt - inte i genuint samarbete. Ett fördjupat samarbete mellan...

Läs artikeln →
29 augusti 2023

Samla in, berika och utnyttja – produktionsdata för att underlätta beslutsfattande

29.08.2023 | Pinja Blogg | Produktionsutveckling

Alltmer exakt information om processer, maskiner, utrustning och råmaterial i produktionsanläggningar blir tillgänglig, och användningen av denna information bidrar till många viktiga affärsmål. De hjälper till att...

Läs artikeln →
01 juli 2023

5 fördelar med ett CMMS system som utnyttjas effektivt

01.07.2023 | Pinja Blogg | Underhållsutveckling

Underhållet behövs för att reparera existerande fel och för serviceåtgärder som garanterar driftsäkerheten, samt allt oftare också för att upptäcka dolda fel och sätta utrustningen i skick. En väl fungerande CMMS system...

Läs artikeln →
07 juni 2023

Informationssäkerhet inom skogsindustrin kräver regler, samarbete och ansvarstagande

07.06.2023 | Pinja Blogg | Hållbarhät, Skogsindustrin ERP

Informationssäkerhet inom skogsindustrin är viktigt, eftersom störningar inom industrin har många direkta och indirekta effekter. Inom sågverks- och träbearbetningsindustrin kan till exempel säkerhetsproblem i...

Läs artikeln →