Nyckelord: Hantering av leveranskedjan


24 September 2021

Automatiserad och smidig hållbarhetsrapportering

24.09.2021 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan

Målet för Finlands nationella energi- och klimatstrategi är att andelen förnybar energi inom slutförbrukningen av energi ska öka till mer än 50 procent år 2030. I framtiden kommer allt större uppmärksamhet att ägnas åt...

Läs artikeln →
10 September 2021

Kraft och verktyg för smidig YLVA-rapportering

10.09.2021 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan

När årsskiftet närmar sig är YLVA-rapporteringen återigen en aktuell fråga för varje aktör inom cirkulär ekonomi som opererar under miljötillstånd. Enligt finländsk lagstiftning måste avfallsdata om verksamheten...

Läs artikeln →
27 August 2021

Elektroniska transportdokument förbättrar hanteringen och rapporteringen av transporter

27.08.2021 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan

I sommar började en ny avfallslag att gälla i Finland, och bland annat det elektroniska transportdokumentet har diskuterats livligt bland aktörerna inom den cirkulära ekonomin de senaste månaderna. Den nya avfallslagen...

Läs artikeln →
22 April 2021

Fyra sätt att öka materialflödenas effektivitet i en cirkulär ekonomi

22.04.2021 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan

Sektorn för cirkulär ekonomi växer kraftigt och ökad konkurrens kräver att befintliga verksamhetsmodeller utvecklas. I en cirkulär ekonomi är effektiv hantering av materialflöden kärnan i verksamheten – anläggningar för...

Läs artikeln →
09 December 2020

Finlands nya avfallslag 2021 – striktare rapporteringskrav förutsätter effektivare materialflödeshantering

09.12.2020 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan, Hållbarhät

Den cirkulära ekonomin växer explosionsartat, vilket medför ett konstant utvecklingsbehov av aktörerna inom branschen. Utöver konkurrensen trappas även utvecklingen upp på grund av den skärpta lagstiftningen, då...

Läs artikeln →
04 November 2020

4+1 viktigaste saker att tänka på när man hanterar materialflöden i den cirkulära ekonomin

04.11.2020 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan, ICT-tjänster, Hållbarhät, Industriell digitalisering

Effektiv hantering av materialflöden är nyckeln till att upprätthålla och förbättra lönsamheten i den cirkulära ekonomin. Företag i cirkulär ekonomi hanterar ofta upp till hundratals inflöden och utflöden i en mängd...

Läs artikeln →
22 October 2020

Digitalisering stöder lönsamheten i den cirkulära ekonomin

22.10.2020 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan, Hållbarhät, Industriell digitalisering

Marknaden för cirkulär ekonomi växer i en aldrig tidigare skådad takt, samtidigt som branschen befinner sig på mycket djupt vatten. Sitra förutspår också att den årliga tillväxtpotentialen på den finländska marknaden...

Läs artikeln →
27 August 2020

Verktyg för hållbarhetsrapportering hjälper företag inom energi och cirkulär ekonomi att fokusera på vad som är viktig

27.08.2020 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan

EU:s direktiv om förnybar energi, det så kallade RED II-direktivet, leder medlemsstaternas nationella lagstiftning i en mer miljömedveten riktning från och med 2021.

Läs artikeln →
10 June 2020

Ett elektroniskt transportdokument uppfyller kraven i den nya avfallslagen

10.06.2020 | Pinja Blogg | Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan, Hållbarhät

Vad förutsätts av de aktörer som deltar i avfallsmaterialens leveranskedja? Den nya avfallslagen har flera gånger skjutits upp och ämnet har diskuterats aktivt både i offentligheten och runt kaffeborden. Nu ser det ut...

Läs artikeln →
13 May 2020

Alla drar nytta av energins och den cirkulära ekonomins ekosystem

13.05.2020 | Pinja Blogg | Underhållsutveckling, Cirkulär ekonomi och naturresurser, Hantering av leveranskedjan

Till exempel inom branschen för energi och cirkulär ekonomi drar alla aktörer tveklöst nytta av att samarbeta.

Läs artikeln →