Överraskande fel visar sig oberoende av industribransch ofta bli dyra operationer. Med hjälp av förebyggande underhåll kan du undvika oplanerade produktionsstopp och därmed förbundna multipla effekter.  Det är också en kostnadseffektiv metod för att underhålla maskiner och anläggningar. En fortgående utveckling av underhållet effektiviserar även företagets konkurrenskraft.

I materialet svarar vi t.ex. följande frågor:

  • Vad avses med förebyggande underhåll?
  • Vilka är fördelarna med proaktivt underhåll?
  • Vad menas med RCM (Reliability Centered Maintenance)?
  • Hur ska proaktivt underhåll utvecklas?

guide_4_tips_developing_preventive_maintenance_cover_sv

Ladda ner snabbguiden genom att fylla i det bifogade formuläret. Guiden är helt gratis och du är inte bunden av något av det.