Inom energisektorn och en cirkulär ekonomi är effektiv hantering av materialströmmarna en viktig del av affärsverksamheten. Av leveranskedjans olika skeden är materialmottagningen den mest kritiska. En ineffektiv materialmottagning påverkar företagets lönsamhet direkt.

I denna guide presenterar vi de typiska utmaningarna i materialmottagnings-funktionerna inom den cirkulär ekonomin och energisektorn, samt hur materialmottagningen kan effektiviseras med hjälp av intelligenta lösningar.

I materialet svarar vi t.ex. följande frågor:

  • Vilka är det mest typiska utmaningar vid materialmottagning?
  • Hur kan du effektivisera mottagningsfunktionerna?

guide_6_tips_material_reception_cover_sv

Ladda ner handboken genom att fylla i det bifogade formuläret. Handboken är helt gratis och du är inte bunden av något av det.