Expert guide for hållbarhetsrapportering i sektorerna för energi och circulär energi

Den här guiden handlar om kraven som EU nyligen har fastställt för hållbarhetsrapportering i sektorerna för energi och cirkulär ekonomi. Kriterierna syftar till att främja hållbar utveckling och skydda miljömångfald.

I framtiden kommer de att handla mer om källorna till material som används för att generera energi och den miljöpåverkan som både tillverkning och transport har. EUs nya förnybartdirektiv - Renewable Energy Directive - även känt som RED II, leder den nationella lagstiftningen i medlemsländerna i en mer miljömedveten riktning

Detta skapar en ny utmaning för företag: det kräver att företagen mer noggrant än tidigare rapporterar om den miljöpåverkan som verksamheten har. I princip är det möjligt att rapportera om hållbarhet med hjälp av Excel-kalkylblad. Många i sektorerna är redan bekanta med den här typen av manuell rapportering. I praktiken är det dock enklare och mer tillförlitligt att automatisera rapporteringen av leveranskedjan genom att använda ett program som är särskilt framtaget för det här syftet.

I den här guiden svarar vi t.ex. följande frågor:

  • Innehållet i hållbarhetsrapportering
  • Till vilka skyldigheterna hör
  • Den trefaldiga utmaningen med hållbarhetsrapportering
  • Alternativ för att utföra hållbarhetsrapportering

guide_sustainability_reporting_cover_sv
Ladda ner handboken genom att fylla i det bifogade formuläret. Handboken är helt gratis och du är inte bunden av något av det.