IT-systemet för underhåll har en viktig roll som stöd för processer och utveckling. Liksom i övriga ERP-system är underhållsmodulen i SAP också en del av en större helhet och då får underhållets processer begripligt nog en underordnad roll. Det här framgår ofta så att systemet för verksamhetsstyrning inte till alla delar tillgodoser underhållets särskilda behov.

I den här handboken delar ut vi tips för genomförande av en integration av SAP och ett underhållssystem och varför det lönar sig att överväga att ta i bruk ett separat underhållssystem trots att det också ingår funktioner för underhållet i SAP.

I materialet svarar vi t.ex. följande frågor:

  • Varför integrera ett underhållssystem med SAP?
  • Hur integrerar jag SAP med underhållssystemet?
  • Hur fördelas underhållsåtgärder mellan system?

guide_tips_for_integrating_SAP_maintenance_system_cover_svLadda ner snabbguiden genom att fylla i det bifogade formuläret. Guiden är helt gratis och du är inte bunden av något av det.