Med hjälp av mekanismerna i en cirkulär ekonomi kan vi spara på naturresurser, utnyttja material så effektivt och hållbart som möjligt samt effektivisera återvinningen och återanvändningen av material. Den cirkulära ekonomin drivs av stora förändringar: de knappa naturresurserna och klimatförändringen, ändringar i lagstiftningen och människornas attityder samt den digitala revolutionen.

I denna guide presenterar vi hur digitaliseringen effektiviserar hanteringen av leveranskedjan hos företag som verkar inom cirkulär ekonomi och hur digitala lösningar kan användas inom cirkulär ekonomi.

I materialet svarar vi t.ex. följande frågor:

  • Varför lönar det sig för företag inom en cirkulär ekonomi att utveckla hanteringen av leveranskedjan?
  • Vilka användningsområden för digitala lösningar finns det i hanteringen av leveranskedjan?

guide_digitalization_circular_economy_cover_sv

Ladda ner handboken genom att fylla i det bifogade formuläret. Handboken är helt gratis och du är inte bunden av något av det.

 

Läsa mer

De juridiska kraven för rapportering i RED III -direktivet för företag inom energisektorn