Tuotannon mittarit tiedolla johtamisen välineenä

Pinja Pinja

Tuotannon mittarit tabletilla

Kehittyminen ei käytännössä ole mahdollista, jos tuloksia ei mitata ja seurata aktiivisesti. Tämä pätee niin urheilussa kuin missä tahansa muuallakin. Myös tuotannon seuraamiseen, mittaamiseen ja kehittämiseen tarvitaan organisaatiolle soveltuvat mittarit ja tunnusluvut eli KPI:t (key performance indicator). Oikeat mittarit on valittava aina organisaation vaatimusten mukaan ja niiden tavoitteena on analysoida, verrata ja ohjata tuotannon toimintaa.

Tiedonkeruu on mittaamisen ydin

Tuotannon tehokkuutta mitataan erilaisin tunnusluvuin, joiden muodostamiseksi tarvitaan reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa. Erilaiset tuotannon tiedonkeruu, suunnittelu- ja ohjausjärjestelmät mahdollistavat reaaliaikaisen seurannan ja nopean reagoinnin muutostilanteisiin.

Tuotannon suorituskykymittarit, eli KPI:t ovat hyviä keinoja seurata ja kehittää toimintaa. Usein nämä erilaiset tunnusluvut ovat myös kytköksissä työntekijöiden tulospalkkioihin.

Tiedolla ei voi johtaa ellei mittaa

Tunnusluvut toimivat tiedolla johtamisen tukipilarina, vaikkakaan niiden seuranta ei saisi yksin jäädä vain yrityksen tai tuotannon johdon vastuulle. Tärkeää onkin valita juuri sinun yrityksellesi soveltuvat mittarit, joita voit seurata esimerkiksi viikko- tai kuukausitasolla.

Jotta eri tuotannon mittareiden seuranta ei jäisi vain johdon vastuulle, tulee seurattavien mittareiden valinnassa ottaa huomioon myös se, mitkä mittarit voisivat olla sopivia seurattavaksi tuotannon työntekijä, eli operaattoritasolla. Heitä kiinnostavat esimerkiksi oman koneen tai linjan saavutettu tuotanto verrattuna suunniteltuun tuotantoon oman työvuoron aikana.

Yleisimmät tuotannon mittarit

Tunnuslukuja seurataan sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä - pidemmän aikavälin tunnusluvut kertovat, mihin suuntaan ollaan menossa, kun taas lyhyen aikavälin tunnusluvut kertovat tuotannon onnistumisista esimerkiksi tässä vuorossa, tänään tai tällä viikolla.

Asiantuntijoidemme kokemuksen mukaan yleisimmät tuotannon mittarit ovat:

  • Toimitusvarmuus
  • Läpimenoaika
  • Käyttösuhde
  • Tuottavuus
  • OEE / KNL 

Seuraamalla aktiivisesti näiden mittareiden sekä tunnuslukujen kehitystä ja tekemällä muutoksia toimintaan mitatun tiedon perusteella, päästään käsiksi tuotannon toiminnan kehittämiseen.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton pikaoppaamme 5 yleisintä tuotannon mittaria saadaksesi lisätietoja tuotannon tehostamisesta sekä yleisimmistä tuotannon mittareista.

New Call-to-action

Lue lisää

Mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa kunnossapidossa?
Kohti tarkempaa tuotannonsuunnittelua reaaliaikaisen tiedon avulla
Tuotantolaitteiden häiriöiden kerrannaisvaikutukset

Pinja

Pinja