Työturvallisuus osana kunnossapidon päivittäisjohtamista

Työturvallisuuskypärät

Suunnitelmallinen ja oikea-aikainen kunnossapito on yksi valmistavan teollisuuden työturvallisuuden perusedellytyksistä. Arvioiden mukaan jopa 70-90% valmistavan teollisuuden työturvallisuushavainnoista poikii työtä tehtaan kunnossapito-organisaatiolle, ja suuri osa työtapaturmista aiheutuu viallisista laitteista, joiden kunnossapitoa on laiminlyöty tai se on riittämätöntä. Tehokkaan teollisuuden kunnossapidon avulla laitteet voidaankin pitää turvallisen työskentelyn edellyttämässä kunnossa.

Kunnossapitojärjestelmän rooli työturvallisuuden parantajana

Kunnossapitojärjestelmällä on suuri merkitys tehokkaan ja turvallisen kunnossapidon suunnittelussa sekä toteutuksessa. Tehokkaasti toimivassa kunnossapitojärjestelmässä työturvallisuus ja kunnossapito nivoutuvat tiukasti yhteen.

Työturvallisuushavainnot sekä tarkastuskierrokset ovat hyviä esimerkkejä tehtävistä, jotka tulisi perinteisten kunnossapitoon liittyvien asioiden ohella kirjata kunnossapitojärjestelmään. Hyvässä järjestelmässä kirjatusta turvallisuushavainnosta on mahdollista generoida suoraan kuvallinen työpyyntö kunnossapidolle. Jokaiselle havainnolle voidaan myös asettaa vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöä ja/tai muuta asiaan liittyviä henkilöitä voidaan informoida asiasta vaikkapa automaattisella sähköpostiviestillä. Tällä menetelmällä turvallisuushavainto tulee  dokumentoitua, sen vaatimat toimenpiteet voidaan ottaa työn alle ja asian etenemisen seuranta helpottuu.

Monissa yrityksissä työturvallisuushavainnot on perinteisesti hoidettu paperisilla lomakkeilla tai niitä on ylläpidetty erillisessä turvallisuusjärjestelmässä. Molemmissa systeemeissä on haasteita. Lomakkeiden huomioon ottaminen päivittäisessä kunnossapidossa on haasteellista ja seuranta käytännössä mahdotonta. Erilliseen turvallisuusjärjestelmään dokumentoitu havainto edellyttää edelleen asian ilmoittamista kunnossapidolle. Kunnossapidon toimenpiteet havainnon korjaamiseksi eivät myöskään näy turvallisuusjärjestelmässä, ainakaan ilman erillistä integraatiota.

Kunnossapitojärjestelmän avulla työturvallisuudesta saadaan läpinäkyvää. Koko organisaation on mahdollista seurata tapahtumien dokumentointia sekä asioiden etenemistä reaaliaikaisesti esimerkiksi tehtaan infotv-ruuduilta.

Työturvallisuuden tavoite on välttää tapaturmat

Keskeistä kunnossapidon päivittäisjohtamisessa on varmistaa tuotannon jatkuvuus ja tuotteiden hyvä laatu sekä ylläpitää kilpailukykyä. Asiallisella kunnossapidolla pidetään koneet ja työympäristö myös turvallisina ja käyttövarmoina sekä suojellaan huoltotyöntekijöitä ja muita samassa työympäristössä työskenteleviä.

Kerätty tieto työturvallisuudesta edesauttaa erilaisten riskiarviointien tekemisessä sekä helpottaa myös kunnossapidon suunnittelua. Näiden tavoitteena on havaita työturvallisuuteen liittyvät ongelmat ja puutteet ajoissa - ja välttää tapaturma.

Lue lisää:

Blogi: Kannattaako kunnossapitojärjestelmän integraatio? 1+3 hyötyä
Opas: 4 vinkkiä ennakoivan kunnossapidon kehittämiseen
Novi by Pinja - kunnossapitojärjestelmä teollisuuden tarpeisiin
Teollisuuden kunnossapito - mitä, miten ja miksi?

Eppu Kuusela

Eppu Kuusela

Vastaan Pinjalla Novi-kunnossapitojärjestelmän myynnistä. Aika kuluu asiakkaiden kanssa rupatellessa ja tuotantolaitoksissa läpi käydessä ympäri Suomea. Vapaa-ajallani harrastan kalastusta ja metsästystä.

Lue lisää tältä kirjoittajalta