Uusi jätelaki 2021 edellyttää siirtymistä sähköiseen siirtoasiakirjaan - miksi velvoitteeseen kannattaa reagoida nyt?

Pinjan-sähköinen-siirtoasiakirjasovellusSuomessa jätelaki on vaatinut siirtoasiakirjan käyttöä tiettyjen jätteiden kuljetuksessa jo vuodesta 2012. Siirtoasiakirjan on tarkoitus turvata vaarallisten jätteiden asianmukainen käsittely ja toimitus sekä luoda edellytykset kuljetusten seurantaan ja valvontaan. Nykyisellään siirtoasiakirjan täytyy sisältää tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Arkistointivelvollisuus siirtoasiakirjalle on kolme vuotta. 

Suomessa valmisteilla oleva uusi jätelaki tuo muutoksia siirtoasiakirjamenettelyyn. Jatkossa siirtoasiakirjavelvoite koskee myös POP-jätteitä, eli pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältäviä jätteitä. Lisäksi uutena vaatimuksena on sisällyttää siirtoasiakirjaan tiedot myös jätteen käsittelytavasta toimituspaikassa. Uusi jätelaki uusine velvoitteineen astuu voimaan arviolta kesään 2021 mennessä. 

Uusi jätelaki kannustaa kiertotalousalan toimijoita siirtymään sähköisten asiakirjojen käyttöön. Vuoden 2022 alusta voimaan astuu velvoite toimittaa siirtoasiakirjojen tiedot SYKE:n ylläpitämään kansalliseen siirtoasiakirjarekisteriin, joka otetaan käyttöön uuden jätelain myötä. Tiedot on toimitettava sähköisessä muodossa kolmen kuukauden kuluessa siirron päättymisestä.

Siirry sähköiseen siirtoasiakirjaan nyt ja sujuvoita samalla koko toimitusketju

Sähköisten siirtoasiakirjojen hallintaan suunniteltu sovellus kannattaa ottaa käyttöön nyt, jotta säästyt paperisten asiakirjojen kanssa painimiselta ja manuaaliselta tiedonsiirrolta. Sähköisen siirtoasiakirjan etuna on sen helppokäyttöisyys, jäljitettävyys ja arkistoitavuus sähköisessä muodossa. Sovelluksessa myös dokumenttipohjat ovat aina käden ulottuvilla. 

Sähköisen siirtoasiakirjan ansiosta arki helpottuu huomattavasti, kun dokumenttien hallintaan käytetty työaika vähenee. Esimerkiksi kuljettajat voivat käyttää sovellusta suoraan kohteessa mobiilisti, jolloin tieto siirtyy automaattisesti toimistoon, eikä paperisia dokumentteja tarvitse enää odotella. Tiedot voidaan siirtää sovelluksesta automaattisesti myös SYKE:n siirtoasiakirjarekisteriin. Oikeanlaisen järjestelmän avulla erilaisten raporttien tekeminen suoraan tietokannasta on helppoa – säästyt siis myös erillisten Excel-taulukkojen pyörittelyltä.

Laite- ja alustariippumaton sovellus palvelee useita käyttäjäryhmiä

Pinjalla on yli 30 vuoden kokemus toimitusketjujen ja materiaalivirtojen hallinnasta energia- ja kiertotalousalalla. Päätimmekin kehittää Flow by Pinja- ja Once by Pinja-järjestelmiemme rinnalle sovelluksen sähköisten siirtoasiakirjojen käsittelyä varten. Sähköinen siirtoasiakirja -sovelluksemme toimii täysin selainpohjaisena pilvipalveluna. Sovelluksen käyttöliittymät on suunniteltu huomioiden sekä toimisto- että mobiilikäytön tarpeet ja ominaisuudet. 

Yksi sovelluksen tärkeimmistä ominaisuuksista on modernit rajapinnat, joiden avulla on mahdollista toteuttaa automaattisen tiedonsiirto rajapintojen kautta erilaisiin järjestelmiin, kuten kansalliseen siirtoasiakirjarekisteriin, toimitusketjun hallintajärjestelmään, vaakajärjestelmään tai muihin asiakkaalla käytössä oleviin järjestelmiin. Sovellus tekee toimituksista ketterämpiä ja suoraviivaisempia, kun asiakirjat ovat reaaliajassa kaikkien osapuolten käytettävissä. 

Sähköisellä siirtoasiakirjalla on mahdollisuus mm. hallita yhdellä kuljetuksella useampi siirtoasiakirja, lisätä siirtoasiakirjalle liitetiedostoja ja jakaa siirtoasiakirjaa linkin avulla. Sovellus myös skaalautuu ketterästi kasvun tarpeisiin ja täyttää kaikki viranomaisvaatimukset myös vaarallisten jätteiden kuljetusten osalta.

Tutustu lisää:

Jos haluat tietää lisää uuden jätelain siirtoasiakirjoja koskevista vaatimuksista, tutustu aiheeseen tarkemmin katsomalla tallenne Sähköinen siirtoasiakirja kiertotalouden työkaluna – digitalisoinnin keinot ja hyödyt -webinaaristamme:

webinaari-sahkoinen-siirtoasiakirja-kiertotalouden

Webinaarissa kerromme kattavasti sähköisen siirtoasiakirjan hyödyistä ja esittelemme ratkaisumme sähköisten siirtoasiakirjojen hallintaan.

Tai varaa 15 minuutin keskusteluaika

Pinjan sähköinen siirtoasiakirjasovellus voidaan liittää osaksi Flow-järjestelmää tai ottaa käyttöön itsenäisenä sovelluksena.

Varaa keskusteluaika täältä!

Lue lisää

Sähköinen siirtoasiakirja vastaa uuden jätelain vaatimuksiin
Suomeen uusi jätelaki 2021 – tiukentuvat raportointivaatimukset edellyttävät tehokasta materiaalivirtojen hallintaa
Once by Pinja – Toimitusketjun hallintajärjestelmä
Flow by Pinja - Kiertotalouden materiaalivirtojen tehostamisjärjestelmä

Annimari Lehtomäki

Annimari Lehtomäki

Työskentelen Pinjalla Business Managerina ja tehtävänäni on kehittää Pinjan kiertotalousliiketoimintaa ja kansainvälistä liiketoimintaa. Vapaa-ajalla tykkään liikkua luonnossa jalan tai pyörillä, lukea ja saunoa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta