Varaa tapaaminen
Tietopankki

Kohti järjestelmien ekosysteemiä - kuinka APS-järjestelmä täydentää toiminnanohjausjärjestelmää?

Kuinka APS-järjestelmä täydentää toiminnanohjausjärjestelmääKuinka moni vielä muistaa toiminnanohjausjärjestelmien maihinnousun suomalaisiin yrityksiin 1990-luvulla? Oli mullistava ajatus, että kaikki liiketoiminnan osa-alueet voitaisiin yhdistää yhteen työkaluun. ERP-järjestelmiä on kiittäminen monista yritystoimintaa tehostaneista ja suoraviivaistaneista kehitysaskeleista, ja mikä parasta: ne elävät myös ajassa. Nykyaikaiset ERPit ovat keskeinen osa laajempaa, useamman järjestelmän ekosysteemiä, yhdessä esimerkiksi kunnossapito- ja APS-järjestelmien kanssa.

Toiminnanohjausjärjestelmät tarjoavat varsin monipuolisia mahdollisuuksia liiketoiminnan keskeisten elementtien hallintaan. ERPeissä voidaan hallita talousdataa, olemassa olevia ja potentiaalisia asiakkuuksia, tarjouksia ja tilauksia, nimikkeitä sekä varastoa. Monet niistä mahdollistavat myös muun muassa huoltoseurannan ja reklamaatiokäsittelyn. Osa ERPeistä tarjoaa toiminnallisuuksia myös valmistuksen ja tuotannonohjauksen tarpeisiin.

Mihin enää tarvitaan tiettyyn osa-alueeseen erikoistuneita ohjelmistoja?

Nykyään rakennetaan ekosysteemejä, ei niinkään räätälöidä laajasti yksittäisiä järjestelmiä

Ajat ovat muuttuneet sitten ensimmäisten toiminnanohjausjärjestelmien: ERPit ovat siirtyneet pilveen, ja ohjelmistopäivityksiä tulee taajaan. Nopeasta syklistä on yrityksille merkittävää hyötyä, mutta se saa monet välttelemään järjestelmän hankalaksi ja kalliiksi koettua räätälöintiä. Samaan aikaan integraatioiden kustannukset ovat laskeneet merkittävästi avointen liittymien ansiosta. Siksi polku onkin johtanut ekosysteemejä kohti.

Ohjelmistoratkaisuissa rakennetaan nyt ERPin ympärille useamman erikoistuneen ohjelmiston kokonaisuuksia, jotka palvelevat yrityksiä tehokkaasti huomioiden juuri niiden oman toimialan ja kilpailutekijät. Esimerkiksi erikoistunut APS-ratkaisu tuo valmistavan teollisuuden tarpeisiin lisäarvoa niin yksityiskohtaisemmalla valmistuksenohjauksella kuin tuotannon optimoinnillakin, ja samalla voidaan pidentää tuotannonsuunnittelun näkymää tulevaisuuteen. Lue lisää erikoistuneen APS-järjestelmän eduista.

Siinä missä alkuaikojen ERPejä ajateltiin kaiken kattavina hermokeskuksina, 2020-luvun ERPeissä sitäkin keskeisempää on helppo integroitavuus ja valmiit rajapinnat erikoistuneisiin järjestelmiin. Yhden yksittäisen järjestelmän kokonaisvaltaisuus ja kaikki osa-alueet kattava erikoistuneisuus ei ole nykyliiketoiminnassa enää samalla tavalla totta – eikä sen tarvitsekaan olla.

Muutos liiketoiminnan reunaehdoissa johtuu yksinkertaisesti siitä, että ajat ovat muuttuneet ja liiketoiminnalliset tavoitteet ovat entisestään koventuneet. Tuotantosyklit ovat nopeutuneet ja asiakkaiden toimitusaikaodotukset tiukentuneet. Massatuotantoa on vähemmän, kun taas räätälöityjä tuotteita ja pieniä sarjoja tehdään aiempaa enemmän.

Kaikki nämä muutokset yhteensä lisäävät valmistavien yritysten painetta niin toiminnan kuin sitä koskevan suunnittelunkin sujuvuudelle ja muutoskestävyydelle. Käyttötarkoitukseensa alusta pitäen suunniteltu erikoisjärjestelmä tarjoaa parhaimmillaan juuri tällaista arkipäivän ketteryyttä ja myös helppoa ja tehokasta käytettävyyttä. Käytettävyys ei ole tuotannonsuunnittelussa pelkkä mukava plussa, vaan se auttaa viiveettömässä ja tehokkaassa päätöksenteossa ja tuo siten näkyvää tulosta suoraan viivan alle.

Ratkaisevaa ei olekaan se, mikä on teknisesti mahdollista, vaan se, mikä on liiketaloudellisesti järkevää. Työkalupäätökset kannattaa tehdä aina liiketoiminnalliset tavoitteet edellä, ei tekniikka edellä. Sen sijaan, että räätälöitäisiin laajamittaisesti yksittäistä järjestelmää, usein on järkevämpää räätälöidä ohjelmistoratkaisujen kokonaisuutta, yrityksen omaa yksilöllistä ekosysteemiä.

Haluatko kuulla lisää?

Olemme julkaisseet aiheesta myös kokonaisen oppaan: Kohti tehokasta tuotannonsuunnittelua: Kuinka APS-järjestelmä täydentää toiminnanohjausjärjestelmää? Oppaassa pohdimme, kuinka tuotannonsuunnittelun erikoisohjelmisto voi täydentää yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää ja mihin näiden kahden eri järjestelmän raja kannattaa piirtää.

Kuinka_aps_järjestelmä_täydentää_toiminnanohjausjärjestelmää_covers_fi

Lue lisää:

iPES by Pinja - tuotannonsuunnittelu- ja valmistuksenohjausjärjestelmä
Blogi: Tehokas tuotannonsuunnittelu parantaa menestystä avainmittareissa
Blogi: Miksi tuotannonsuunnittelu APS-järjestelmällä on tehokkaampaa kuin ERPillä tai Excelillä?

Juho Arkkola

Juho Arkkola

Toimin Pinjalla myyntijohtajana ja vastaan meidän tuotannon kehittämiseen tarkoitettujen tuotteiden myynnistä. Pidän liikkuvasta työstä ja kierrän ympäri Suomea, sekä jonkin verran myös ulkomailla, eri teollisuudenalojen tehtaissa. Tässä hommassa pääsenkin näkemään suomalaisen huipputeollisuuden aitiopaikalta.

Lue lisää tältä kirjoittajalta