Varaa tapaaminen
Tietopankki

LVI-alan ERP-järjestelmä helpottaa talotekniikka-alan toiminnanohjausta myynnistä laskutukseen ja jälkimarkkinointiin asti

Kypäräpäinen mies käyttämässä tablettia ilmanvaihtolaitteiden etualalla

Nykyaikaiset toiminnanohjausjärjestelmät tukevat talotekniikka- ja LVI-alaa monella eri tapaa, mikä hyödyttää sekä yrityksiä että asiakkaita. Alan digitalisoituminen kasvattaa mobiilitoimintojen osuutta ja edesauttaa toiminnan joustavuutta. 

Talotekniikka-alaa ohjaa tällä hetkellä voimakas kestävyys- ja elinkaariajattelu, joka kattaa niin rakentamisen kuin myös kiinteistöjen ylläpidon ja korjaukset. Rakennetun omaisuuden tila 2023 -raportin mukaan korjausvelka kasvaa paitsi rakennuksissa myös liikenneverkossa ja infraverkostossa, joten se näkyy niin sisätiloissa kuin kaduillakin. Rakennusten käytössä painottuvat erityisesti energiankulutus ja korjauksiin liittyvät materiaalitarpeet sekä näistä syntyvät päästöt.

Tämänhetkinen toimintaympäristö tuottaa LVI-alan toimijoille paitsi kysyntää myös painetta tehokkaisiin ja vihreisiin toimintatapoihin. Toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa alan työtä monestakin syystä.

1. LVI-alan ERP-järjestelmä tehostaa työtä monella eri osa-alueella

LVI-alan yrityksen päivittäisiin toimintoihin kuuluu laajaa kirjo toimintoja liittyen niin liiketoiminnan pyörittämiseen, myyntiin ja asiakkuushallintaan kuin myös itse käytännön töihin, vaikkapa ilmalämpöpumpun asentamiseen tai kokonaisen putkisaneerauksen suunnitteluun ja toteutukseen. Toimitusketjussa on usein myös mukana alihankkijoita, mikä korostaa sujuvan toiminnan tärkeyttä. Kattava ja joustava LVI-ERP-järjestelmä talotekniikka- ja LVI-alan toiminnanohjaukseen helpottaa kaikkia työvaiheita, myyntiliidien käsittelystä ja myynnistä aina sopimusasioihin, työn toteutukseen ja lopputyön laskutukseen asti – jälkimarkkinointia unohtamatta.

2. Tehokas asennus- ja suunnittelukalenterointi sujuvoittaa toimintaa

Talotekniikka- ja LVI-alalla aikataulutus ja tarkka suunnittelu ovat kaiken a ja o. LVI-ERP-järjestelmässä kalenteriin voidaan sopimuksen teon jälkeen syöttää asennusten, huoltojen tai toimitusten aikataulu eri vaiheineen, jolloin koko työryhmä tietää tarkalleen, missä ja milloin heitä tarvitaan. Virheiden osuus pienenee, kun asennuskalenterissa näkyy ajantasainen aikataulu kaikille tarvittaville osapuolille. Tehokas ERP-järjestelmä myös ilmoittaa asiakkaalle tulevista töistä.  

3. Varastonhallinta on ajantasaista ja luotettavaa

LVI-toiminnassa varastot ovat usein mobiilivarastoja, kuten pakettiautoja, joiden sisällöstä ja sisällön liikkeistä on syytä pitää kirjaa. Varastonimikkeiden ja -arvon hallintaan suunniteltu ratkaisu, kuten LVI-alan ERP-järjestelmä, helpottaa varastohankintojen tekemistä, asiakkaille toimitettavien tavaroiden ja materiaalien raportointia sekä oman kaluston hallintaa päivittäisellä tasolla.
 
LVI-ERP-järjestelmässä voi parhaimmillaan olla myös integraatioita LVIS-alan tukkuliikkeisiin. Esimerkiksi Total ERP by Pinjassa on  LVISNet-integraatio, jonka myötä talotekniikka-alan tukkujen ja asiakkaiden yhteisen sähköisen kauppapaikan, eli  LVISNet-palvelun, sähköiset ostotilaukset ja tuotteiden liikkuminen näkyvät suoraan LVI-ERP-järjestelmässä.

4. Mobiilitoiminnot helpottavat työskentelyä kohteessa

Talotekniikka- ja LVI-alan työ tapahtuu pääosin työmaakohteissa, joten mobiilitoiminnoilla on olennainen merkitys. Huolto- ja asennustöiden kokonaishallinnan kannalta on erittäin kätevää, kun työvaiheiden etenemistä ja valmistumista voidaan päivittää ja seurata reaaliaikaisesti mobiililaitteilla. Työhön liittyvä dokumentointi, kuten ennen- ja jälkeen-kuvat sekä sähköiset luovutuslomakkeet tulisi saada digitaaliseen säilöön mahdollisimman pian. Tämä on mahdollista mobiilioptimoiduilla ja keskitetyillä järjestelmillä.

5. Asiakastyytyväisyyttä tehokkuudesta

Kenties tärkein LVI-ERP-järjestelmän tuoma hyöty on kuitenkin asiakastyytyväisyyden kasvattaminen. Toiminnanohjausjärjestelmän kautta voidaan viestiä paitsi työntekijöille ja urakoitsijoille, myös asiakkaiden suuntaan vaikkapa asentajan saapumisesta tai aikataulusta. Kun kaikki tiedot materiaalimenekistä ja työmääristä on ajantasaista ja luotettavaa, myös asiakkaan ja alihankkijaurakoitsijoiden laskut pohjautuvat oikeaan tietoon. Jopa verovähennysten hakeminen on huomioitu, sillä  toiminnanohjausjärjestelmä tuottaa laskun muodostamisen yhteydessä erillisen kotitalousvähennyslaskelman.

Total ERP tarjoaa joustavan ja skaalautuvan ratkaisun

Pinjan Total ERP -järjestelmä mukautuu LVI-yrityksen prosesseihin ja integroituu mm. tarvittaviin taloushallinnon ja hankinnan järjestelmiin sekä BI-ratkaisuihin. Sen toiminnallisuudet sujuvoittavat työtä niin kohteissa kuin niiden ulkopuolellakin, monipuolisesti liiketoiminnan johtamisen eri tarpeissa.

Esimerkiksi ruotsalainen aurinkopaneelitoimittaja Freebo AB on integroinut koko asiakaspolkunsa Pinjan Total ERP -järjestelmällä myynnistä ja asennussuunnittelusta laskujen luomiseen ja viranomaislomakkeiden täyttämiseen asti.
 
Tehokas toiminnanohjausjärjestelmä talotekniikka- ja LVI-työn tukena mahdollistaa tiiviin yhteistyön koko ketjussa, mikä säästää kustannuksia ja parantaa kiinteistöjen elinkaarta. Samalla rakennettu ympäristö kiittää.

Lue lisää lataamalla ERP-opas onnistuneeseen asiakaskokemukseen toiminnanohjausjärjestelmän avulla

Lataa opas

Tarjoamme myös tukea oikean ERP-järjestelmän valitsemiseen.
Tutustu myös Pinjan Total ERP -järjestelmään.  

Lue lisää:

Menestystarina: Freebo AB
Taloushallinto ERP-ratkaisun saumattomana osana
Mitä lisäarvoa toimiva toiminnanohjausjärjestelmä antaa uniikkien projektikokonaisuuksien myynnille
Asennusten aikataulutus, työajanseuranta ja laskutus sujuvammaksi asennusliiketoiminnassa

Eetu Parkkisenniemi

Eetu Parkkisenniemi

Toimin Pinjalla Total-liiketoimintayksikön myyntipäällikkönä. Työssäni tärkeää ovat uudet asiakkuudet, heidän haasteidensa ratkaisu ja työkavereiden tuki. Myynnin ja markkinoinnin toimintatapojen uudistaminen on myös lähellä sydäntäni. Toiminnanohjausjärjestelmien myynnin taustan ansiosta voin auttaa asiakasta löytämään oikean ratkaisun. Vapaa-ajallani nautin kolmen lapsen ruuhkavuosista ja sählyssä tolppien välissä olemisesta.

Lue lisää tältä kirjoittajalta