Varaa tapaaminen
Tietopankki

Mihin kunnossapitopäättäjät panostavat vuonna 2023? Lataa muistilista.

Blogi-Mihin kunnossapitopäättäjät panostavat vuonna 2023Muutos kohti ennustavaa kunnossapitoa on vauhdissa. Kiihtyvän teollisen digitalisaation trendin myötä kunnossapidon kehittäminen nähdään olennaisena osana kokonaisuutta, eikä panostusta tarvitse perustella samalla tavoin kuin menneinä vuosina. Parhaimmillaan ohjaus kunnossapidon kehittämiseen tulee suoraan organisaation johdolta.

→ Lataa heti: Kunnossapitopäättäjän muistilista - mihin keskittyä vuonna 2023?

Digitalisaatioasteen kasvaessa kunnossapito on erittäin tärkeä osa tuotantoresurssien elinkaaren hallintaa. Näin ollen ei ole yhdentekevää, mihin työpanos ja työtunnit valitaan käyttää. Vuosien mittaan karttuvan kunnossapitodatan ja siitä seuraavan viisastumisen myötä asentajan työ painottuu parhaassa tapauksessa yhä enemmän seurantaan, valvontaan sekä ennakoivaan ja ennustavaan kunnossapitoon.

Kunnossapidon kuumin trendi on ennustettavuus – järjestelmällisyys ei mene koskaan pois muodista

Jo vuonna 2020 tehdyssä Digital Factories 2020: Shaping the future of manufacturing -tutkimuksessa kysyttiin 200 saksalaisen teollisuusyrityksen johtotason henkilöltä yritykselleen olennaisimmista kehityskohteista seuraavan viiden vuoden ajalle. Ykköskohteeksi tutkimuksessa paljastui ennustava kunnossapito. Vastaajista 28 % kertoi yrityksensä jo toteuttavan ennustavaa kunnossapitoa, kun taas liki 40 % kertoi aikovansa toteuttaa sitä seuraavan viiden vuoden aikana.

Toisin sanoen: lähes 70 % vastaajista panostaa, tai aikoo panostaa tulevina vuosina ennustavan kunnossapidon kehittämiseen. Tulos on erityisen sykähdyttävä myös siksi, että se oli tutkimuksessa varsin kovien vastausvaihtoehtojen seurassa. 

Miksi ennustavaa kunnossapitoa sitten pidetään niin keskeisenä tekijänä? 

Yksi syistä on varmasti se, että kunnossapito on noussut keskeiseksi tuottavuustekijäksi sekä yhdeksi yrityksen kilpailukyvyn tukijaloista. Toiseksi myös mahdollisuudet ennakointiin ovat aiempaa paremmat muun muassa tehokkaan koneseurannan ja kehittyneiden anturien avulla. Poikkeamatilanteita saadaan tehokkaasti kiinni seuraamalla esimerkiksi lämpötilan, virtauksen ja värähtelyn muutoksia sekä analysoimalla historiatietoja.

Ennustamista varten tarvittavaa tietoa on siis saatavilla aiempaa enemmän. Huomionarvoista on, että tätä olennaista tietoa tulee muualtakin kuin varsinaisesta kunnossapitojärjestelmästä, kuten kunnonvalvonnasta ja automaatiojärjestelmästä. Esimerkiksi automaatiojärjestelmästä saadaan parhaassa tapauksessa otettua tilannekuva vikaantumishetkestä tai juuri sitä edeltävästä hetkestä, jolloin vastaavantyyppinen poikkeamakehitys voi jäädä haaviin seuraavalla kerralla jo ennakkoon. 

→ Lue lisää: Kunnonvalvonta on osa nykyaikaista teollisuuden kunnossapitoa

Kun jatkossa vielä valjastamme tekoälyä yhä tehokkaammin ihmishavainnon tueksi, tämäntyyppinen ennakointi vahvistaa merkittävästi kunnossapidon systemaattisuutta ja siten tuotannon kokonaisvaltaista käynnissäpitoa. 

Pohjatyön aika on nyt

Jokaiselta toimialalta löytyy edelläkävijöitä, joiden työn taustalla on huolella valmisteltu, pitkäjänteinen strategia ja muutosta systemaattisesti ajava johto. Kuitenkin PWC:n keväällä 2022 julkaistu Digital Factory Transformation Survey 2022 paljasti, että yli 60% yrityksistä on oman arvionsa mukaan vielä alkuvaiheessa digitaalisen muutoksen matkalla. 

Uusimmista trendeistä puhuttaessa pääseekin helposti unohtumaan, että valtaosalle yrityksistä on käytännössä mahdotonta hypätä kertaheitolla esimerkiksi tekoälyn kelkkaan. Ensin on luotava vahva perusta niin järjestelmätasolla kuin yhteisesti sovituissa toimintamalleissakin

Jokaisesta valmistavan teollisuuden organisaatiosta löytyy kehitettävää ja tapoja valmistautua tulevaisuuteen. Yrityksen historiasta, kokoluokasta ja strategiasta riippuen pohjatyö voi alkaa erilaisilta tasoilta, jotka on käytännössä kahlattava läpi ennen kuin aito ennakoiva ja ennustava kunnossapito on realistisesti mahdollista.

Lataa kunnossapitopäättäjän muistilista

Olemme koonneet avuksi ja tueksi valmistelutyöhön kunnossapitopäättäjän muistilistan asioista, joihin mielestämme kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti vuoden 2023 aikana. Lista ei ole täydellinen, mutta antaa ajateltavaa. Yksityiskohtaisemman kehityssuunnitelman tekemisessä sinua tukevat kunnossapidon asiantuntijamme järjestelmä- ja toimialariippumattomasti. 

Kansikuva- mihin kunnossapitopäättäjä panostavat

Lataa tästä >>

 


Lue lisöö:

Blogi: Miten kunnossapidon datasta jalostetaan lisäarvoa liiketoimintaan ja päätöksentekoon?
Teollisuuden kunnossapito - mitä, miten ja miksi? 
Novi by Pinja - kunnossapitojärjestelmä teollisuuden tarpeisiin

Juha Nyholm

Juha Nyholm

Toimin Pinjalla Sales Managerina kunnossapidon ratkaisujen parissa. Olen työskennellyt pitkään yhteistyössä teollisuuden kanssa. Vapaa-aikani kuluu omissa ja lasten urheiluharrastuksissa mm. koripallon parissa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta