Varaa tapaaminen
Tietopankki

Miten tunnistat energiateollisuuteen sopivan kunnossapitojärjestelmän?

Blogi_Miten tunnistat energiateollisuuteen sopivan kunnossapitojärjestelmän?

Teollisuudessa koneet ja laitteet ovat suuria investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin tehokkaalla käytöllä. Kunnossapidon tärkein tehtävä onkin huolehtia laitosten mahdollisimman korkeasta käyttövarmuudesta, jotta tuotanto sujuisi suunnitellusti. Laitosten koneiden ja laitteiden käyttövarmuuden sekä elinkaaren optimointi edellyttää hyvin toimivaa, suunnitelmallista kunnossapitoa.

Energiateollisuudessa kunnossapidon merkitys korostuu. Laitosten toimintakyky on ensiarvoisen tärkeää huoltovarmuuden takia ja katkokset tuotannossa voivat aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia koko yhteiskunnalle. Energian toimitusvarmuus pyritään pitämään korkealla tasolla suunnitelmallisen kunnossapidon avulla.

→ Lue lisää: Kohti huippusuorituskykyistä teollisuuden kunnossapitoa

Toimitusvarmuusvaatimuksen takia ennakoivalla kunnossapidolla on merkittävä rooli energiateollisuuden kunnossapidossa. Ennakoinnin lisäksi pyritään jo pääsemään myös ennustettavuuteen ja havaitsemaan piileviä vikoja ajoissa. Kunnossapidon hallinnassa ja kehittämisessä toiminnasta kerätyllä laadukkaalla tiedolla on suuri merkitys. 

Energiateollisuuden kunnossapidon ominaispiirteet

Energiateollisuudessa kunnossapitojärjestelmän fyysinen käyttöalue on laaja. Esimerkiksi lämmöntuotannossa on tyypillistä, että varsinaisen käyttökohteen eli päävoimalaitoksen lisäksi on useita pienempiä alueellisia lämpökeskuksia sekä useissa tapauksissa myös esimerkiksi kaukolämpö- ja kaasuverkostoja. Myös tuulivoimatuotannossa laitosten laaja maantieteellinen sijainti on ominaista.

Valvottavana voi olla myös miehittämättömiä laitoksia, jolloin etävalvonta ja hälytykset ovat tarpeen osana kunnossapidon järjestelmäratkaisua.

Laki asettaa erityisvaatimuksia energiateollisuuden kunnossapidolle ja edellyttää esimerkiksi laitospäiväkirjan ylläpitämistä. Laitospäiväkirjan ylläpitäminen onnistuu mutkattomasti, kun se tehdään sähköisessä muodossa.

Mistä tunnistaa energiateollisuuteen sopivan kunnossapitojärjestelmän?

Järjestelmän tulisi lisäksi olla joustavasti muokattavissa energiateollisuudessa toimivan yrityksen tavoitteiden näkökulmasta  ja personoitavissa niin asentajan kuin kunnossapidon työnsuunnittelijan tai kunnossapitopäällikön käyttötarpeisiin. Jos järjestelmä ei tue aidosti käyttäjiensä toimintaa, jää se myös helposti kokonaan käyttämättä.

Yhtenä tärkeänä valinnan kriteerinä kannattaa pitää järjestelmän mahdollisuuksia aidosti tukea ja kehittää kunnossapidon prosesseja energiateollisuuden erityistarpeet huomioiden. Lisäksi järjestelmässä olisi hyvä olla tilaa kasvulle ja tukea kunnossapidon kehittämiseen tulevaisuudessakin.

Energiateollisuuden kannalta tärkeitä ominaisuuksia kunnossapitojärjestelmässä:

  • Visuaalinen työnsuunnittelunäkymä
  • Revisiosuunnittelu
  • Käyttöpäiväkirja
  • Työlupien ja turvaerotusten hallinta
  • Hälytykset (email/SMS)
  • Kalenteriin ja käyttömäärään perustuvat ennakkohuollot
  • Reittihuollot
  • Kumppaniverkoston hallinta
  • Integraatiot esim. prosessiautomaatiojärjestelmään

Järjestelmätoimittajan merkitys

Paitsi itse järjestelmätuotteen, myös järjestelmätoimittajan valinnalla on suuri vaikutus kunnossapidon kehittämisprojektissa. Järjestelmätoimittajan valinnassa on hyvä huomioida energiateollisuuteen liittyvän asiantuntemuksen ja kokemuksen lisäksi myös toimittajan kehityshalu.

Osaava järjestelmätoimittaja haastaa asiakasta positiivisessa mielessä järjestelmän määrittelyvaiheessa. Osaava toimittaja kykenee kuuntelemaan ja ottamaan huomioon asiakkaan toiveet, mutta uskaltaa tuoda esiin myös piilossa olevia riskejä sekä mahdollisuuksia, joista voisi kenties olla hyötyä. Joustava toimittaja kykenee myös muokkaamaan omaa toimitusmalliaan projektin kokoon ja asiakkaan tarpeeseen sopivaksi.

Toimittajan referenssit energiateollisuuden asiakkuuksista auttavat osaavan järjestelmäkumppanin valinnassa. Energiateollisuuden referenssien lisäksi voit hyödyntää sellaisia asiakascaseja, joissa esimerkiksi lähtökohdat järjestelmän hankinnalle tai käyttöönotolle asetetut tavoitteet ovat olleet saman tyyppiset.

→ Moderni kunnossapitojärjestelmä vastasi energiateollisuuden tarpeisiin – Case Neve Oy 

Järjestelmätoimittajaa valitessa kannattaa varmistaa, että yhteistyö jatkuu järjestelmän käyttöönoton jälkeenkin. Hyvään kumppanuuteen kuuluu teknisen tuen lisäksi jatkuva kunnossapidon toiminta- sekä asiantuntijuustuki.

→Pinjan kaikki referenssit löydät täältä

Novi by Pinja sopii erinomaisesti energiateollisuuden kunnossapitoon

Novi by Pinja on järjestelmä ennakoivan kunnossapidon moderniin hallintaan ja kehittämiseen. Se digitalisoi teollisuuden kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen liittyvää tietoa ja sopii sekä kunnossapidon henkilöstön että työnjohtajan tarpeisiin. Novin selkeän ja visuaalisen käyttöliittymän avulla tehostat työtiimin yhteistyötä ja autat paikantamaan tuotannon ongelmakohdat. Novi soveltuu erinomaisesti energiateollisuuden kunnossapitoon.

Halutako lisätietoa?

Lataa maksuton opas, johon olemme koonneet  vinkit kunnossapitojärjestelmän hankintaan energiateollisuudessa. Materiaalissa kerromme mm. milloin kunnossapitojärjestelmän hankkimista kannattaa harkita, miten kunnossapitojärjestelmä parantaa organisaation toimintaa ja miten tunnistat energiateollisuuteen sopivan kunnossapitojärjestelmän.

Opas - Kunnossapitojärjestelmän hankinta energiateollisuudessa-1

 

Lue lisää:

Blogi: Kunnossapidon mittarit tiedolla johtamisen välineenä
Blogi: Budjetointi kunnossapidon kehittämisen työvälineenä
Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmä teollisuuden tarpeisiin
Teollisuuden kunnossapito - mitä, miten ja miksi?

Juha Nyholm

Juha Nyholm

Toimin Pinjalla Sales Managerina kunnossapidon ratkaisujen parissa. Olen työskennellyt pitkään yhteistyössä teollisuuden kanssa. Vapaa-aikani kuluu omissa ja lasten urheiluharrastuksissa mm. koripallon parissa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta