Verkkokaupan trendit 2023

Pinjalaisia verkkokaupan asiantuntijoita hymyilemässö kameraa kohti data lovers paidoissa

Kilpailu kiristyy, kun kaupankäynti verkossa kasvaa ja yhä useampi toimija kilpailee samasta ostajakunnasta. Mitkä verkkokaupan trendit verkkokauppiaan tulee ottaa huomioon kuluvana vuonna verkkoliiketoiminnan kehittämisessä? Kokosimme yhteen asiantuntijoidemme näkemykset ja eri alustoilla puhututtaneimmat verkkokaupan trendit vuodelle 2023:

1. Tekoälyn ja automaation hyödyntäminen verkkokaupassa

Ostokokemuksen personointi on ollut kuuma puheenaihe jo parin vuoden ajan, joten ei siis ihme, että aihe on tapetilla myös tänäkin vuonna. Yhä useammat verkkokaupat ottavat käyttöönsä erilaisia personoivia sovelluksia, joilla luodaan verkkokaupan asiakkaille juuri heidän mielenkiinnon kohteisiin linkittyviä ostokokemuksia. Tekoälyn mahdollistama koneoppiminen hyödyntää verkkokauppiaita monella eri tapaa: voidaan ennustaa, mitä asiakas haluaa kaupasta ostaa, milloin ja millä hinnalla (lähde).

Ostokokemuksen parantamisen lisäksi AI-teknologia helpottaa myös sisällöntuotantoa verkkokauppaan. Tekoälyn hyödyntämisessä keskustelua herättävät tällä hetkellä muun muassa ChatGPT (AI chatbotti), Jasper AI (teksti- ja taidekuva generaattori) ja Midjourney (AI kuvanluonti). Edellä mainittujen ohjelmistojen avulla on mahdollista tuottaa hakukoneoptimoituja sisältöjä verkkosivuille ja tuotetiedonhallintaan. Edes osin automatisoitu kuvien ja tekstien sisällöntuotanto vähentää manuaalisen työn määrää ja ulkopuolisia ostoja huomattavasti, ja näin ollen lisää kannattavuutta.

2. Elämyksellisyys on kasvava verkkokaupan trendi

Personoinnin ja AI-teknologian lisäksi pinnalla on voimakkaasti verkkokaupan elämyksellistäminen. Kilpailusta erottuakseen brändit pohtivat, miten ostokokemus voidaan muuttaa elämykseksi tarjoten stimulaatiota kaikille aisteille. Forbesin mukaan 42 % Z-sukupolven kuluttajista ostaa todennäköisemmin verkkokaupoista, joissa hyödynnetään elämyksellistä teknologiaa. Verkkokaupan ostokokemusta on mahdollista viedä elämykselliseen suuntaan esimerkiksi äänen, videoiden, virtuaalitodellisuuden ja interaktiivisten elementtien avulla.

3. B2B-liiketoiminnan siirtyminen verkkokauppa-alustoille

B2B-liiketoiminta digitalisoituu vauhdilla. Gartner ennusti jo vuosia sitten, että 80 % B2B-myynnistä tulee tapahtumaan verkossa vuoteen 2025 mennessä. B2B-ostajien sukupolvi on vaihtumassa, jonka vuoksi myyjän tulee olla valmis myymään tuotteitaan ja palveluitaan digitaalisissa kanavissa, jossa ostajat haluavat enenevissä määrin tehdä kauppaa. Postin tekemän tutkimuksen mukaan B2B-verkkokauppa saavutti viiden vuoden kasvun vuodessa, samaan aikaan kun koronapandemia nosti myös B2C-verkkokaupan omiin lukemiinsa.

Ostajat etsivät tietoa ja vertailevat eri toimijoita verkossa, ja tämä verkkokaupan trendi on otettava tarkasti huomioon B2B-liiketoiminnan suunnittelussa. Perinteisten B2B-myyntikanavien ja tarjouksella saatavien hintojen aika ei ole täysin ohi, mutta mitä jos tänä vuonna ottaisitte askeleen kohti digitaalista myyntiä messukäyntien ja puhelintilausten rinnalle?

4. Kestävä kehitys ja eettisyys verkkokauppaliiketoiminnassa

Kestävä kehitys teemana on verkkokaupan trendi, joka on muuttunut sanahelinästä kuluttajien vaatimukseksi nähdä konkreettisia tekoja aiheen ympärillä. Ihmiset ovat tulleet entistä tietoisemmiksi omien kulutustottumustensa ympäristövaikutuksista. Kuluttajille on tärkeää nähdä, kuinka yritykset kantavat vastuunsa niistä vaikutuksista, joita heidän liiketoiminnallaan on ympäristöön ja yhteiskuntaan. 

Forbes toteaakin, että kestävän kehityksen toimenpiteet eivät ole enää vaihtoehtoisia verkkokauppaliiketoiminnassa. Uudet sukupolvet äänestävät sormillaan, eivätkä eksy ympäristöstä piittaamattomien brändien verkkokauppoihin. Puhe ei enää riitä, vaan verkkokauppiaiden on konkreettisesti tuotava esille, miten he pienentävät hiilijalanjälkeään käytännössä. 

Kuinka sitten pienentää hiilijalanjälkeä verkkokaupassa? Muun muassa hyödyntämällä kierrätettäviä pakkausmateriaaleja, minimoimalla palautusten määriä ja tarjoamalla kestävän kehityksen mukaisia tuotteita. Yritykset, jotka arvottavat kestävän kehityksen korkealle liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla, varmistavat paikkaansa voittajien joukossa tulevien vuosien aikana.

Kaksi näyttöä, joista toisella näkyy koodia ja toisella verkkokauppa

5. Uusien teknologioiden hyödyntäminen verkkokaupassa

Teknologiat kehittyvät valtavaa vauhtia, ja jos mielii pysyä kilpailijoiden edellä, tulee uusia toiminnallisuuksia kokeilla omassa verkkokaupassa ennen muita. Jo vuosia on puhuttu headless-teknologiasta, jossa verkkokaupan käyttöliittymä (UI/frontend) toimii itsenäisesti ja keskustelee taustajärjelmän (backend) kanssa API-rajapintoja pitkin. Perinteisessä verkkokauppa-alustassa frontend ja backend ovat tiiviisti integroituja toisiinsa. Headlessin uudenlaisella arkkitehtuurilla on mahdollista saavuttaa muun muassa nopeampi, ketterämpi, tietoturvallisempi ja skaalautuvampi verkkokaupparatkaisu.

Uutta teknologiaa on tarjolla kaikille ostokokemuksen eri osa-alueille, ja verkkokauppiaan tulee ymmärtää nopealla tahdilla, mitkä niistä hyödyttävät juuri omaa ostajakuntaa parhaiten. Miten esimerkiksi virtuaalitodellisuus näyttäytyy verkkokaupassasi tulevaisuudessa?

Hyvä verkkokauppakumppani pystyy ehdottamaan sinulle liiketoimintaa hyödyntäviä ominaisuuksia teknologian kärjestä, joka helpottaa pärjäämistä kiristyvässä verkkokauppamarkkinassa.

Ota yhteyttä!

Lue lisää: 

B2B-verkkokauppa — uhka vai mahdollisuus?
Tehoa ja skaalautuvuutta monikanavaiseen kauppaan – ERP erinomaisen ostokokemuksen taustalla
Miksi PIM? Tehokas tuotetiedon hallinta – kaikki mitä verkkokauppiaan pitää siitä tietää

Annika Korkala

Annika Korkala

Toimin Pinjalla verkkoliiketoiminnan yksikkömme asiakkuuspäällikkönä. Vastaan nimetyistä verkkokauppa-asiakkuuksista, jonka lisäksi työskentelen yksikkömme johtoryhmässä , sekä koko Pinjan somemarkkinointi-ja työnantajamielikuvatiimien jäsenenä. Minulla on pitkä kokemus asiakastyöstä, markkinoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä. Vapaa-aikani kuluu perheen, matkustelun ja hevosten parissa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta