Monikanavaisen kaupan tekijät menestyvät tehokkailla prosesseilla ja ketterillä järjestelmillä

eCommerce

Globaali kilpailu digitaalisessa kaupassa on entistä kovempaa ja siksi oman asiakaskunnan tunteminen ja kilpailuedun löytäminen on yhä kriittisempää. Asiakkaat ovat tottuneet arvostamaan laadukasta tuotetietoa, helppoa saatavuutta, nopeaa toimitusta ja mutkatonta ostamista. Kannattavan kasvun tekeminen vaatiikin kaupan prosessien kompleksisuuden ymmärrystä, toiminnanohjauksen tehostamista sekä panostusta ostokokemukseen rikkaiden tuotetietojen ja luotettavan verkkokaupparatkaisun avulla. 

Kilpailuedun säilyttämisen salaisuus on toimiva järjestelmäkokonaisuus, joka sisältää modernit työkalut monikanavaiseen kauppaan. Hyvä verkkokaupan toiminnanohjauksen kokonaisuus saadaan aikaiseksi esimerkiksi kolmen järjestelmän yhdistelmällä: ERP-järjestelmä, verkkokauppa-alusta sekä tuotetiedonhallinnan järjestelmä.

Verkkokauppa-alusta, ERP-järjestelmä ja PIM

Kuten sanottu, pelkän verkkokauppa-alustan turvin operoiminen harvoin riittää kannattavan kasvun tekemiseen. Tehokkaiden toimintojen ylläpitäminen vaatii tuekseen toimivan, verkkokauppaliiketoiminnan tarpeisiin suunnitellun toiminnanohjausjärjestelmän, joka helpottaa kokonaisuuden hallintaa. Kaikista suurin hyöty saavutetaan, kun kokonaisuuteen lisätään vielä tuotetiedon hallintajärjestelmä eli PIM.

ERP-järjestelmä on tärkeä sisäisten prosessien ja tehokkuuden näkökulmasta, verkkokauppa-alusta toimii asiakkaan asiointiportaalina ja tuotetiedonhallinta huolehtii rikastetun tuotetiedon jakelusta oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, ilman manuaalisia työvaiheita. PIM -ratkaisun edut tulevat esiin erityisesti silloin, kun toimitaan useassa markkinassa, myyntiä tehdään erilaisille kohderyhmille tai tuotetietoa hyödynnetään useammassa kanavassa tai usealla kielellä.

Näiden kolmen saumattoman yhteispelin lopputuloksena säästyy jopa satoja työtunteja samalla, kun ostavien asiakkaiden määrää kasvaa. Sopivat teknologiat ja niiden avulla automatisoidut prosessit pääsevät todella oikeuksiinsa, ja voivat tuoda merkittävää hyötyä myös kustannusten hallinnan, lisämyynnin ja kasvun mahdollisuuksien näkökulmasta. 

Lopputuloksena parempi työ- ja asiakastyytyväisyys

Toimivat prosessit ja modernit teknologiaratkaisut näkyvät ulospäin onnistuneena asiakaskokemuksena. Parhaimmillaan asiakkaan koko matka – aina tuotteisiin tutustumisesta tilaukseen ja toimitukseen, jopa jälkikäsittelyyn ja laskutukseen asti – voidaan hoitaa tehokkaasti integraatioiden ja automaation avulla. 

Usein myös henkilöstön motivaatio työtä kohtaan kohenee, kun sisäiset prosessit virtavaviivaistuvat ja aikaa vapautuu aidosti arvoa tuottavaan tekemiseen. Automatisoitu tiedon integrointi vähentää sekä manuaalisen työn että virheiden mahdollisuuksien määrä. Valitsemalla oikeat työkalut voidaan siis varmistaa sekä kilpailuedun säilyminen että työ- ja asiakastyytyväisyys.

Integraatioiden avulla alan parhaista työkaluista voidaan rakentaa juuri omaa liiketoimintaa ja sen kasvua tukeva kokonaisuus, jonka ytimessä on monikanavaisen kaupan tarpeisiin kehitetty ERP. Tällöin voit hoitaa asiat juuri siinä järjestelmässä, joka toimii käyttötarkoitukseen parhaiten ja antaa automaation huolehtia loput. Verkkokauppa-alustan integroitavuus toiminnanohjausjärjestelmiin, tuotetiedon hallintaan sekä kassa-järjestelmiin antaa vahvan pohjan myös kansainvälisiin mittasuhteisiin.

Haluatko kuulla lisää?

Julkaisimme hiljattain myös oppaan verkkokaupan toiminnanohjauksen tehostamisesta. Lataa vinkit talteen: Varmista verkkokaupan kasvu ja kannattavuus – opas verkkokaupan toiminnanohjauksen tehostamiseen

Tai ota suoraan yhteyttä!

Lue lisää

Verkkokaupan kannattavan kasvun edellytyksenä on muutos toimintatavoissa
Magento 2 - hyödyt ja ominaisuudet
Miten ERP-järjestelmä saadaan tukemaan verkkokaupan kansainvälistymistä?
Digital Commperce ERP by Pinja
Magento 2 -verkkokaupat
Akeneo PIM

Johanna Varanka

Johanna Varanka

Toimin Pinjalla Digital Commerce -liiketoimintayksikön vetäjänä. Kaupanalan ratkaisujemme kehittämisen lisäksi saan työskennellä mielenkiintoisten asiakkuuksiemme parissa liiketoiminnan strategian- , verkkokaupan- , tuotetiedonhallinnan ja toiminnanohjauksen saralla. Markkinoinnin ja myynnin taustastani johtuen sydäntäni lähellä on erityisesti asiakaslähtöinen kasvu ja järjestelmät ihmisten apuna.

Lue lisää tältä kirjoittajalta