Fyra sätt att öka materialflödenas effektivitet i en cirkulär ekonomi

Miehet katsovat jätettä

Sektorn för cirkulär ekonomi växer kraftigt och ökad konkurrens kräver att befintliga verksamhetsmodeller utvecklas. I en cirkulär ekonomi är effektiv hantering av materialflöden kärnan i verksamheten – anläggningar för cirkulär ekonomi hanterar ju dussintals eller hundratals in- och utgående laster och material varje dag. Ofta slösas arbetstiden bort till exempel på underhåll av system och information, hantering av klagomål, utredning av faktureringsmaterial och rapportering.

Hundratals arbetstimmar och tusentals euro går upp i rök varje månad på grund av ineffektiv informationshantering och komplicerade processer. Hur kan företagets lönsamhet utvecklas? Här vill jag presentera lösningar ur fyra kritiska perspektiv: material, arbete, data och kassaflöden.

1. Material flow – mer kontrollerade materialflöden

Med den enorma mängden olika material som dagligen flödar genom anläggningen och flera olika aktörer inblandade i försörjningskedjan kan det vara svårt att få grepp om anläggningens totala situation. Datahantering i realtid är en lösning som gör det lättare för dig och dina partner och kunder att hålla koll – oavsett om det gäller lagerhantering, fakturering, betalning eller rapportering. 

Med hjälp av ett modernt system för materialflödesstyrning blir materialtrafiken, från transport till rapportering 100 procent synlig i realtid. Ett digitalt system för materialflödesstyrning förbättrar spårbarheten vad gäller materialets ursprung och vidarebearbetning, det underlättar uppföljning av miljötillstånd, hjälper till att harmonisera driftmodeller som är splittrade på olika platser, och digitaliserar och automatiserar information som genereras av olika aktörer i försörjningskedjan (till exempel överföringsdokument och tillsynsrapporter).

2. Work flow – tids- och nervbesparande arbete

Hantering av överlappande system, behandling av fragmentariska data och utredning av återkommande fel i Excel-kalkylblad gör att jobbet lätt blir frustrerande och tidskrävande. Med ett system för materialflödesstyrning blir arbetet mycket mer meningsfullt och effektivt – i stället för en massa Excelfiler hittar du informationen tydligt på ett ställe och datahanteringen kräver inga speciella färdigheter. Även ur ett riskhanteringsperspektiv är det smartare att vissa funktioner (som att rotera Excel-formler) inte är helt beroende av en eller ett par medarbetares färdigheter. 

En av fördelarna med ett gemensamt hanteringssystem är partnerportalen, som gör det möjligt för alla parter i leveranskedjan att få tillgång till informationen i realtid. Då bearbetar och tolkar alla samma tillförlitliga information. Till exempel kan ett digitalt transportdokument underlätta såväl förarens arbete som rapportering, fakturering och lagerhantering. 

3. Data flow – framgångsrik och smidig datahantering

Juridisk information behövs både för den dagliga ledningen av verksamheten och för rapportering till myndigheterna. Ofta saknas det emellertid realtidsintegrationer mellan olika system, vilket innebär att data måste underhållas på flera platser samtidigt. Till exempel orsakar mottagning av laster med ofullständig information onödig uppföljning och felsökning – för att inte tala om faktureringskaoset vid månadsskiftet. 

Med ett modernt system för materialflödesstyrning centraliseras informationen till ett ställe, så att exakta och jämförbara rapporter finns tillgängliga för olika parter med bara ett knapptryck. I en idealsituation överförs till exempel information om den levererade lasten direkt från vägningen till lagerhanteringssystemet och därifrån till försäljning, fakturering och rapporter i realtid.Detta underlättar noggrann uppföljning av lagerbalanser, prognoser och efterlevnad av ändrade regler.

4. Money flow – större marginal, tillväxt och lönsamhet

I en cirkulär ekonomi kan den verkliga täckningsgraden ibland vara svår att känna till, eftersom det finns många källor till dolda kostnader i verksamheten. Med ett system för materialflödesstyrning i realtid förvandlas materialflödena till ett 100 procent synligt resultat under strecket, eftersom du känner till de exakta volymerna på inkommande och utgående material och ditt lager samt deras monetära värde. 

Uppdaterad information om material som kommer in och som lämnar anläggningen hjälper till att prognostisera försäljningen, påskynda faktureringscykeln och effektivisera kassaflödet. Glöm inte heller bort de besparingar som strömlinjeformningen av processerna medför, vilket ger tid för operativ utveckling och innovationer.

Läs mer

Digitalisering stöder lönsamheten i den cirkulära ekonomin
4+1 viktigaste saker att tänka på när man hanterar materialflöden i den cirkulära ekonomin
Flow by Pinja

Annimari Lehtomäki

Annimari Lehtomäki

Jag är doktor i miljövetenskap och arbetar hos Pinja med utveckling av cirkulär ekonomisk verksamhet. Jag arbetar också som medlem i Pinjas ESG arbetsgrupp för hållbarhet. På fritiden tränar jag i naturen till fots eller på cykel, läser och badar bastu.

Läs mer från den här författaren