I försörjningskedjorna för energivirke ingår flera parter som arbetar med samma råvara, men var och en gör det utifrån sin egen synvinkel. Kedjan börjar med skogsägarna och går vidare till upphandlingsorganisationer, köpare och slutanvändare. Mellan dem finns skogsserviceföretag och entreprenörer av olika slag, från skogsarbetare, flishuggare och chaufförer till sågverk och laboratorier som mäter energiinnehållet i trävaran. Större delen av energivirket slutar som råvara för värme- och elkraftverk och som bränsle för uppvärmning av småhus.

Eftersom försörjningskedjan omfattar många arbetsmoment och många aktörer är variationen stor vad gäller policyer och system. Det ställs även vissa redovisningskrav på energivirkeshandeln, vilket sätter tidsmässig press på olika arbetsmoment, generering av data och rapportering.

Typiskt för många aktörer i branschen är att själva kärnverksamheten fungerar väl, men informationshanteringen är utmanande. Det är inte alltid klart vilken typ av energivirke ägaren har vid en viss tidpunkt och var det finns.

I guiden svarar vi bl.a. följande frågor:

  • Vilka är de viktigaste punkterna vid leveranskedjan och hur kan man förbättra på dem?
  • Fallgroparna med att använda Excel i hantering av leverantörskedjan inom energivedshandeln
  • Informationssystem för energivirkesindustrin – till vem, varför, hur?
  • Case-exempel: Metsäenergia Meter Oy

guide-forbattra-lonsamheten-i-energivirkeshandeln

Ladda ner broschyren genom att fylla i formuläret. Att ladda ner broschyren binder dig inte till någonting.

Se också:

Blogg: Konkurrensen om energieffektivt virke är nu rekordstor – en programvarupartner hjälper virkesanskaffningsorganisationen att övervaka lönsamheten i handeln med energieffektivt virke
Guide: Förbättra den strategiska planeringen av skogsbruket
Mjukvara för skogsindustrin
Framgångsberättelse: Metsäenergia