Industriell förnyelse genom ungdom och erfarenhet

Pinja Pinja
 storaenso
Iida Vaara ansvarar för arbeten som byggarbetsplatsingenjör för elektrifiering på Stora Ensos stora projekt. Hanna-Maria Angeria är byggplatsingenjör inom instrumentering.
 

Stora Enso Oulu Oy:s fabrik kommer att påbörja tillverkningen av kartong i slutet av detta år. Hanna-Maria Angeria och Iida Vaara arbetar som designingenjörer på Pinja och har fått intressanta ansvarsområden i det stora projektet i Uleåborg.

- Det känns bra att vi som unga designare har fått en roll på byggarbetsplatsen. Det är ett viktigt tecken på förtroende från både arbetsgivaren och kunden. Arbetsgemenskapen har också erbjudit bra stöd, tackar Angeria.

Iida ansvarar för arbeten som byggarbetsplatsingenjör för elektrifiering. Hon arbetar också som installationshandledare inom elarbete. Hanna-Maria är byggplatsingenjör inom instrumentering.

- Mitt arbete grundar sig på entreprenörernas behov; jag gör det möjligt för dem att arbeta och löser problem som dyker upp. Som mest konkret består arbetet till exempel av att lösa en situation där en entreprenör ska gräva en matningskabel i marken, men byggnadsställningar står plötsligt i vägen. Man försöker naturligtvis undvika sådana situationer, men överraskningar inträffar när det finns hundratals människor som arbetar på byggarbetsplatsen samtidigt, beskriver Iida sin arbetsbeskrivning.

Iida, som har magisterexamen i processteknik, har tyckt om att arbeta på Pinja, och särskilt mångfalden i arbetsgemenskapen och det stöd hon får från kollegor.

Hanna-Maria är en eligenjör. Hon hann genomföra flera mindre projekt på Pinja innan Uleåborgsprojektet kom och vars omfattning gradvis har ökat. Hon har gjort byggarbetsplatsdesign i Uleåborg.

- Jag fungerar som en länk mellan designare och cirka 100 entreprenörer. Jag ser till att arbetet följer schemat och jag kan också konkret gå exempelvis till ett elskåp som behöver nya io-kort, beskriver Hanna-Maria.

Storskaligt omvandlingsprojekt

Att ändra produktionsriktning för det tidigare pappersbruket är ett omfattande arbete, vars storlek återspeglas i den totala budgeten på 350 miljoner euro. Den planerade årliga produktionskapaciteten för produktionslinjen för nyfiberbaserad kartong är 450 000 ton.

Pinja deltar i projektet som inleddes förra året med ett brett spektrum av expertis. Förutom ett flertal andra entreprenörer och underentreprenörer, har dussintals personer från Pinjas olika kontor deltagit i arbetet; bland annat programvaruexperter från Jyväskylä, instrumenteringsexperter och eldesignare från Uleåborg samt designare av mekanisk process och rörledningar från Kouvola.

- Alla våra designbranscher används nu för första gången i samma projekt. Det är utmanande, men samtidigt har utvecklingen av projektet blivit mer effektivt när expertisen finns under samma tak, bedömer Iida och Hanna-Maria.

Läsa mera

Automation, el och instrumentering
Skogsindustri

Pinja

Pinja