Underhållssystem och ERP – tillsammans eller separat?

Underhållssystem och ERP – tillsammans eller separat
Företagets underhåll hanteras vanligtvis i ett separat system som är utvecklat för underhållsbehov eller i en underhållsmodul i företagets ERP-system. Ett ERP-system och ett separat underhållssystem är båda bra alternativ men skiljer sig åt vad gäller funktionalitet och utvecklingspotential.

Det är viktigt för det dagliga underhållet och utvecklingen av underhållet att det system man väljer stöder underhållsorganisationens arbete och utvecklas efter behov och förändrade situationer. Systemet anger vissa standardiserade riktlinjer för driften, men samtidigt ska det kunna styra åtgärder och se till att man får ut önskade data ur systemet för att stödja utvecklingen av underhållet och den dagliga styrningen.

Hur skiljer sig en ERP-lösning från ett separat underhållssystem?

ERP-system är utvecklade för företagets totala ERP-hantering och används ofta övergripande på olika organisationsnivåer för att hantera olika funktioner. Grundtanken är att koncentrera alla uppgifter i en databas, så att den information som ackumuleras i systemet kan användas så brett som möjligt. Fördelen med en ERP-lösning är just helhetsperspektivet på ekonomiförvaltningen: när all information finns i samma system är det lätt att göra ekonomisk uppföljning och rapportering.

Ur underhållssynpunkt kan det dock vara utmanande. Ofta styrs ERP-aktörernas utvecklingsarbete av helt andra saker än det dagliga arbetet, eller så kan utvecklingen av underhåll och underhållsmodulen ha en underordnad betydelse. Ett separat underhållssystem är optimerat för att stödja underhållsorganisationens verksamhet på olika nivåer. När det är som bäst är systemet byggt som ett visuellt verktyg för den dagliga ledningen, där underhållsbilden alltid är synlig. På det sättet är exempelvis installatörernas arbetslistor enkla att producera och använda till exempel på mobila enheter i fält. Själva systemet är också lätt att använda och modifiera. Du kan anpassa vyer, redigera formulär och terminologi och definiera funktions- eller personspecifika användningsmönster.

Varför och när lönar det sig med systemintegration?

Det är inte alltid möjligt att byta till ett separat underhållssystem. Tack vare integrationstekniken kan du jämsides med ERP-systemet använda ett separat underhållssystem eller en del av det, som stöder dagliga aktiviteter och utvecklas efter behov och önskemål. Integrationen säkerställer att till exempel ERP-systemet får nödvändig ekonomisk information som underlag för rapportering till exempel om lager, löner eller andra kostnader. På det sättet tar du vara på de bästa egenskaperna i båda systemen och använder det system som passar bäst för varje aktivitet.

Typiska ERP- och underhållssystemintegrationer:

Palkanlaskenta Palkkatunnit, palkkalajit, henkilöt, tilit
Laskutus Työtunnit, materiaalit, ostot, kulukorvaukset (KP palveluliiketoimi)
Ostot Nimekkeet, tilausherätteet (saldo), tilaukset, saapumiset
Varastointi Varastotapahtumat, tilit
Tuotannonsuunnittelu Huoltovaraukset, korjaustöiden kestot
Henkilöstö Tunnukset, vuorot, käyttöoikeudet

Vi tror att behovet av omfattande integrationer kommer att växa ännu mer i framtiden. Fokus flyttas från centraliserade ensystemslösningar till decentraliserade, sammankopplade system. När det gäller den dagliga driften är det effektivare att fokusera på ett system som har utvecklats för att tjäna just den funktionen.

Fram till för fem år sedan diskuterades integrationer i samband med leveranser av underhållssystem i ungefär tio procent av fallen. Idag är siffrorna omvända och det är få projekt som genomförs utan att det uppstår behov av integration.

Enligt vår erfarenhet beror förändringen på att vikten av underhåll har betonats i tillverkningsindustrin. Framgångsrika företag vet att underhåll spelar en viktig roll för att uppnå affärsmålen. Underhållet ses som en produktivitetsfaktor och är en integrerad del av rapporteringssystemet.

Läs mer:

Novi by Pinja - underhållsystem
Guide: Handbök för dej som ska köpa ett underhållssystem
Blogg :Budgetering som verktyg för utveckling av underhåll