Varaa tapaaminen
Tietopankki

Talvilukemista ja -katsomista Pinjalta – vuoden 2020 suosituimmat aiheet

Lumihiutale

Alkaneen vuoden uusia Pinjan asiantuntijablogeja, -oppaita ja -webinaareja vielä hetki odotellessa, halusimme koota teille materiaaleja viime vuoden suosituimmista aiheista. Antoisia luku- ja katseluhetkiä!

Kunnossapidon kehittäminen herätti mielenkiintoa

Laadukkaan datan merkitys korostuu kunnossapidon päivittäisen työskentelyn johtamisessa. Mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa kunnossapidossa? -blogiartikkelissa kerromme mitä hyötyä tiedolla johtamisesta on kunnossapidossa ja millaisia haasteita siihen liittyy.

Webinaarissa Kunnossapitojärjestelmä ja ERP – yhdessä vai erikseen? pohdimme, kuinka kunnossapidon hallinta onnistuu näissä järjestelmissä ja mikä niiden suhde on toisiinsa nähden.

Andon-menetelmä kiinnostaa valmistavaa teollisuutta

Blogikirjoituksessa Andon-menetelmä parantaa tuottavuutta – mutta miten? käymme läpi, miten Andon-menetelmän toteuttaminen tehostuu, kun siihen hyödynnetään tarkoitukseen suunniteltua järjestelmäratkaisua.

Keväällä 2020 tutkimme Andon-menetelmän tunnettuutta suomalaisen valmistavan teollisuuden keskuudessa. Halusimme myös ymmärtää, millaisten haasteiden ja vaatimusten parissa teollisessa tuotannossa juuri tällä hetkellä kamppaillaan.

Tavoitteena lyhyempi läpimenoaika -webinaaritallenteessa pyrimme löytämään vastauksia keskeisiin tuotannon tehostamiseen liittyviin kysymyksiin, kuten millaisia asioita Andon-menetelmän avulla on mahdollista ratkaista?

Uuden jätelain tuomiin muutoksiin haluttiin varautua

Suomen uusi jätelainsäädäntö tulee voimaan tänä vuonna. Uuden lain voimaantulon yhteydessä Ympäristöministeriö ottaa käyttöön sähköisen rekisterin, jonne siirtoasiakirjojen tiedot tulee jatkossa tallentaa. Lue lisää blogikirjoituksestamme Sähköinen siirtoasiakirja vastaa uuden jätelain vaatimuksiin.

Laajemmin uuden lain tuomia muutoksia käsitellään webinaaritallenteessa Jätelaki uudistuu 2021 – miten vastaat muuttuviin raportointivaatimuksiin?. Webinaarissa perehdyimme mm. seuraaviin aiheisiin:

  • Mitä keskeisiä muutoksia uudistuva jätelaki pitää sisällään
  • Millaisiin muuttuviin raportointivaatimuksiin kiertotalouden yritysten on varauduttava

Tuotannon kehittämistä ja teollisuuden uudistamista

Kolmiosaisen webinaarisarjan Mitä on laadukas tuotannonsuunnittelu 2020-luvulla? ensimmäinen osa julkaistiin aiheella Millaisista elementeistä hyvä tuotannonsuunnittelu koostuu?. Webinaarisarja jatkuu heti alkuvuoden aikana. Oppaassa Digitaalinen kaksonen teollisuudessa puolestaan vastaamme mm. kysymyksiin:

  • Mitä digitaalinen kaksonen tarkoittaa?
  • Mitkä ovat digitaalisen kaksosen hyödyt ja käyttötarkoitukset?

Konenäköratkaisut tuovat lähes rajattomasti sovellusmahdollisuuksia tuotannon kehittämiseen. Kesällä 2020 julkaisimme suuren suosion keränneen asiantuntijaoppaan Konenäön soveltaminen teollisuudessa.

Toimialasta riippumatta vuoden 2020 tärkeimpiä teemoja oli myös automaation entistä parempi hyödyntäminen keskeisenä osana tuotantoprosesseja. Teollisuuden automaatioprojektien tavallisimpiin haasteisiin ja projektien tehostamiseen löydät tietoa oppaastamme 5 tapaa tehostaa automaatioprojektien läpivientiä teollisuudessa.

Teollisuuden suurten investointien toteuttamiseen on olemassa useita eri malleja. Oikean projektitoimitusmallin valinta vaikuttaa merkittävästi investoinnin kannattavuuteen ja koko projektin onnistumiseen. Lue lisää Projektitoimitusmallit teollisuuden investoinneissa -oppaastamme.

Työhyvinvointi uudessa normaalissa ja Oulun suurprojekti kiinnostivat

Poikkeuksellisen vuoden myötä etätyö tuli osaksi myös pinjalaisten arkea. Vallitsevassa tilanteessa työhyvinvoinnin merkitys korostuu entisestään. Miten Pinjalla huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista? Lue digitaalisen liiketoiminnan henkilöstöjohtaja Jaakko Kasken blogikirjoitus Työhyvinvointia uudessa normaalissa.

Pinjalaisista löytyy vahvaa osaamista monella eri alalla. Stora Enson Oulu Oy:n tehtaan uudistamisessa mukana on ollut laaja skaala Pinjan teollisuuden suunnittelun asiantuntijoita. Tutustu projektiin Pinjan suunnitteluinsinöörien Hanna-Maria Angerian ja Iida Vaaran näkökulmasta blogikirjoituksessa Teollisuuden uudistamista nuoruuden ja kokemuksen voimin.

Menestystä alkaneelle vuodelle 2021!