Varaa tapaaminen
Tietopankki

Avainsana: Business intelligence


24 syyskuuta 2019

Kohti tarkempaa tuotannonsuunnittelua reaaliaikaisen tiedon avulla

24.09.2019 | Pinja Blogi | Lean, Tuotannon kehittäminen, Business Intelligence

Nykyään tuotevalikoimat ovat laajoja ja sen myötä valmistussarjat ja -erät pienenevät ja niissä tapahtuu paljon muutoksia. Tämän seurauksena tuotannonsuunnittelun virheherkkyys kasvaa ja reagointikyvyn merkitys nousee....

Lue artikkeli →
28 toukokuuta 2019

Tuotantolaitteiden häiriöiden kerrannaisvaikutukset

28.05.2019 | Pinja Blogi | Kunnossapidon kehittäminen, Business Intelligence

Yrityksissä kunnossapidon merkitys ymmärretään yhä paremmin. Myös halukkuus käyttää rahaa kunnossapitoon on parantunut ja siirtyminen korjaavasta kunnossapidosta ennakkohuoltojen lisäämiseen on aktiivisempaa kuin...

Lue artikkeli →
18 syyskuuta 2018

Huomioi nämä 5 seikkaa, kun mittaroit OEE-tunnuslukua

18.09.2018 | Pinja Blogi | Tuotannon kehittäminen, Business Intelligence, Teollisuuden digitalisaatio

OEE eli Overall Equipment Effectiveness (suomeksi KNL) on tuotannon tehokkuuden mittaamiseen ja kehittämiseen käytetty tunnusluku. Jotta OEE-mittaroinnissa voidaan onnistua, on hyvä tuntea sen mittaamiseen ja sen...

Lue artikkeli →
15 elokuuta 2018

Operaattorin rooli tuotannosta kerättävän tiedon digitalisoinnissa

15.08.2018 | Pinja Blogi | Business Intelligence, Teollisuuden digitalisaatio

Teollinen IoT (IIoT), koneäly ja robotisaatio muuttavat sekä tuotantoympäristöjä että tapaamme tehdä töitä. Tuotannosta kerättävän tiedon digitalisointi parantaa tuottavuutta, mutta väitämme, että se ei tule täysin...

Lue artikkeli →
18 huhtikuuta 2018

Modernia valmistuksen johtamista vain yhden järjestelmän avulla, osa 3

18.04.2018 | Pinja Blogi | Tuotannon kehittäminen, Business Intelligence

Tämän artikkelisarjan edellisissä osissa tarkastelin tuotannonohjauksen järjestelmäkehityksen roolia tuotannon johdon sekä operaattoreiden näkökulmasta. Tässä sarjan viimeisessä osassa keskityn erityisesti...

Lue artikkeli →
28 maaliskuuta 2018

Modernia valmistuksen johtamista vain yhden järjestelmän avulla, osa 2

28.03.2018 | Pinja Blogi | Tuotannon kehittäminen, Business Intelligence

Edellisessä artikkelissani tarkastelin tuotannonohjauksen järjestelmäkehityksen roolia tuotannon johdon näkökulmasta. Tässä artikkelissa keskityn erityisesti tuotannon operaattoreiden rooliin lattiatason...

Lue artikkeli →
14 maaliskuuta 2018

Modernia valmistuksen johtamista vain yhden järjestelmän avulla

14.03.2018 | Pinja Blogi | Tuotannon kehittäminen, Business Intelligence

Teknologian huima kehitys on jo pitkään mahdollistanut ja tukenut valmistavan teollisuuden tiedolla johtamista. Suomen valmistava teollisuus onkin tunnettu useista high-tech yrityksistä, joiden tuottama laatu on...

Lue artikkeli →
07 maaliskuuta 2018

Lisää tehoa tuotannonsuunnitteluun tuotantodatan digitalisoinnilla

07.03.2018 | Pinja Blogi | Tuotannon kehittäminen, Business Intelligence

Toimiva tuotannonsuunnittelu on yksi valmistavan teollisuuden kriittisimmistä osa-alueista yrityksen toimitusvarmuuden kannalta. Sisäinen toimitusvarmuus kertoo käytännössä tuotannon tehokkuudesta ja siitä, miten hyvin...

Lue artikkeli →
15 marraskuuta 2017

Mitä päivittäisjohtaminen tarjoaa esimiehelle?

15.11.2017 | Pinja Blogi | Lean, Tuotannon kehittäminen, Business Intelligence

Törmäsin aiemmin LinkedInissä ABB:n Josi Roppolan postaukseen päivittäisjohtamisen tuomista hyödyistä esimiehelle. Olemme kirjoittaneet päivittäisjohtamiseen liittyen useita artikkeleita. Päivittäisjohtamisen hyödyt...

Lue artikkeli →
06 marraskuuta 2017

Automaattinen tiedonkeruu tuotantokoneilta mahdollistaa jatkuvan kehityksen

06.11.2017 | Pinja Blogi | Business Intelligence, Teollisuuden digitalisaatio

Valmistavan teollisuuden yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on tuotteiden tasalaatuisuus. Tyypillisesti laaduntarkastus tapahtuu kuitenkin vasta linjan ja materiaalin valmistusvaiheen lopussa tai pahimmassa tapauksessa...

Lue artikkeli →