Flödesberäkning gör det osynliga synligt

Lassi Jääskeläinen Lassi Jääskeläinen

en bil och flödesberäkningVerktyget som intresserat industriplanerare och beslutsfattare har plötsligt också blivit en del av vanliga medborgares vardag.

Flödesberäkning har varit ett mångsidigt verktyg inom industrin i decennier. Det ger svar på forskningsproblem, vars kärna handlar om flödet av gas eller vätska i en tredimensionell miljö.

Till exempel: Hur ser den optimala strukturen för en värmepanna eller ett ventilationssystem ut? Eller: Hur förverkligar man en industrimiljö där strukturerna och funktionsförmågan till och med klarar av en explosion eller en olycka med farliga ämnen?

Fördelarna med simulering är tydliga. Datormodeller går lätt att upprepa med små justeringar. De minskar behovet av att bygga prototyper och utföra tester. Man sparar tid, energi och pengar när man hittar de bästa lösningarna redan i ett tidigt skede av planeringen.

Viruset gjorde flödesberäkning en del av vardagen

Verktyget som intresserat industriplanerare och beslutsfattare har plötsligt också blivit en del av vanliga medborgares vardag. Man kan säga att flödesberäkning har populariserats 2020.

Vanligt folk har blivit intresserade av hur de mikroskopiska partiklarna i andningsluften rör sig i inomhusluften i köpcentrum och stormarknader. Med andra ord, hur maskinell ventilation inverkar på spridningen av coronaviruset. 

Det här har undersökts av Aalto-universitetet, Meteorologiska institutet, VTT och Helsingfors universitet i ett gemensamt forskningsprojekt. Det är ett bra exempel på de många möjligheterna med flödesberäkning. Det skulle i praktiken vara omöjligt att undersöka fenomenet i den verkliga världen. Just i sådana här forskningsfrågor är flödesberäkningen enastående.

Resultaten av simuleringen hjälper fastighetsägare att utveckla ventilationen och de fysiska strukturerna så att kunder och anställda exponeras så lite som möjligt. Resultaten från modelleringen hjälper också myndigheter att ge medborgarna nya säkerhetsanvisningar till exempel när det gäller säkerhetsavstånd och skydd. 

Kunskap och effektivitet behövs för forskningen

Pinja har genomfört över hundra flödesberäkningsprojekt åt sina kunder. Genomförandet förutsätter utvecklad programvara, ett kunnigt team och enorm datorkapacitet.

Åt vår kund Finex (framgångsberättelse i engelska) undersökte vi säkerhetshot som döljer sig på industriområdet och vi hjälpte till att planera om området, från styrkan på fönsterglasen till placeringen av ventilationsluckorna. Utifrån tryckvågsmodelleringen rekommenderade vi att konstruktionerna i kontrollrummet skulle vara starkare för att kunna stå emot en eventuell explosion.

Det är tydligt att det i praktiken är omöjligt att utreda den här typen av saker utan simulering.

Du kan läsa om fördelarna med flödesberäkning och inledningen av projektet i vår expertguide (på engelska)  Computational Fluid Dynamics (CFD) helps In Industrial Solutions (Flödesberäkning hjälper industrin med lösningar).

guide_cfd_solutions_industry_cover_en

Läs mer

Framgångsberättelse: Finex (på engelska)
Forskarna som modellerat spridningen av coronaviruset med en superdator: Det viktigaste är nu att undvika livliga inomhusutrymmen

Lassi Jääskeläinen

Lassi Jääskeläinen

Jag är ansvarig för försäljning och kvalitetsledning av industridesigntjänster hos Pinja. Som projektledare har jag arbetat med en mängd olika projekt i över 10 år och att arbeta tillsammans med människor är för mig hela jobbets salt. På min fritid spelar jag golf och vi har tre hundar i familjen, som vi aktivt rör oss med.