Avainsana: Business intelligence


28 maaliskuuta 2018

Modernia valmistuksen johtamista vain yhden järjestelmän avulla, osa 2

28.03.2018 | Pinja Blogi | Tuotannon kehittäminen, Business Intelligence

Edellisessä artikkelissani tarkastelin tuotannonohjauksen järjestelmäkehityksen roolia tuotannon johdon näkökulmasta. Tässä artikkelissa keskityn erityisesti tuotannon operaattoreiden rooliin lattiatason...

Lue artikkeli →
14 maaliskuuta 2018

Modernia valmistuksen johtamista vain yhden järjestelmän avulla

14.03.2018 | Pinja Blogi | Tuotannon kehittäminen, Business Intelligence

Teknologian huima kehitys on jo pitkään mahdollistanut ja tukenut valmistavan teollisuuden tiedolla johtamista. Suomen valmistava teollisuus onkin tunnettu useista high-tech yrityksistä, joiden tuottama laatu on...

Lue artikkeli →
07 maaliskuuta 2018

Lisää tehoa tuotannonsuunnitteluun tuotantodatan digitalisoinnilla

07.03.2018 | Pinja Blogi | Tuotannon kehittäminen, Business Intelligence

Toimiva tuotannonsuunnittelu on yksi valmistavan teollisuuden kriittisimmistä osa-alueista yrityksen toimitusvarmuuden kannalta. Sisäinen toimitusvarmuus kertoo käytännössä tuotannon tehokkuudesta ja siitä, miten hyvin...

Lue artikkeli →
15 marraskuuta 2017

Mitä päivittäisjohtaminen tarjoaa esimiehelle?

15.11.2017 | Pinja Blogi | Lean, Tuotannon kehittäminen, Business Intelligence

Törmäsin aiemmin LinkedInissä ABB:n Josi Roppolan postaukseen päivittäisjohtamisen tuomista hyödyistä esimiehelle. Olemme kirjoittaneet päivittäisjohtamiseen liittyen useita artikkeleita. Päivittäisjohtamisen hyödyt...

Lue artikkeli →
06 marraskuuta 2017

Automaattinen tiedonkeruu tuotantokoneilta mahdollistaa jatkuvan kehityksen

06.11.2017 | Pinja Blogi | Business Intelligence, Teollisuuden digitalisaatio

Valmistavan teollisuuden yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on tuotteiden tasalaatuisuus. Tyypillisesti laaduntarkastus tapahtuu kuitenkin vasta linjan ja materiaalin valmistusvaiheen lopussa tai pahimmassa tapauksessa...

Lue artikkeli →
16 elokuuta 2017

Tuotannonaikainen laadunhallinta paljastaa poikkeamat heti

16.08.2017 | Pinja Blogi | Tuotannon kehittäminen, Business Intelligence, Teollisuuden digitalisaatio

Tuotannonaikaiseen laadunhallintaan liittyy toimialojen välillä erilaisia standardeja. Standardit ovat erilaisia kriittisiä pisteitä, jotka täytyy varmistaa toimiviksi samalla tavalla joka kerta. Tyypillisiä...

Lue artikkeli →
04 toukokuuta 2017

MES-järjestelmä palvelee operatiivista johtamista

04.05.2017 | Pinja Blogi | Tuotannon kehittäminen, Business Intelligence, Teollisuuden digitalisaatio

Reaaliaikainen tiedonkulku tuotannon eri järjestelmien välillä on tärkeää tuotantolaitosten päivittäisen toiminnan johtamisessa sekä kilpailuedun säilyttämisessä. Tuotannon digitalisointia ei tule kuitenkaan tehdä...

Lue artikkeli →
16 marraskuuta 2016

Tuotannon mittarit tiedolla johtamisen välineenä

16.11.2016 | Pinja Blogi | Business Intelligence

Kehittyminen ei käytännössä ole mahdollista, jos tuloksia ei mitata ja seurata aktiivisesti. Tämä pätee niin urheilussa kuin missä tahansa muuallakin. Myös tuotannon seuraamiseen, mittaamiseen ja kehittämiseen tarvitaan...

Lue artikkeli →