Hybridiratkaisuilla vähäpäästöisempää ja älykkäämpää merenkulkua

ArandaMeriteollisuudessa on tärkeää osata tehdä aikaa kestäviä ratkaisuja. Paineita modernisointiin tuovat paitsi ympäristövaatimukset myös jatkuvasti kasvavat polttoainekustannukset, jotka pakottavat hakemaan optimaalista kulutusta.

Merenkulun murros vaatii uusiutumista – ihan jokaiselta. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on määritellyt, että merenkulun kasvihuonepäästöt on vähintään puolitettava vuoteen 2050 mennessä. Maailmankaupan sekä liikennemäärien jatkuvasti kasvaessa tämä on kova tavoite, jonka saavuttamiseen nykyteknologia ei yksinkertaisesti riitä.

Meriliikenne on kuitenkin yhä ympäristöystävällisin vaihtoehto suurten tavaramäärien kuljetukseen. Tarvitaankin innovatiivisia ratkaisuja ja viimeisintä huipputeknologiaa, kuten erilaisia hybridiratkaisuja, jotka auttavat päästötavoitteiden saavuttamisessa sekä ylläpito- ja käyttökustannusten pienentämisessä.

Oikein valitut järjestelmäratkaisut pienentävät ylläpito- ja käyttökustannuksia

Meriteollisuudessa on tärkeää osata tehdä aikaa kestäviä ratkaisuja. Paineita modernisointiin tuovat paitsi ympäristövaatimukset myös jatkuvasti kasvavat polttoainekustannukset, jotka pakottavat hakemaan optimaalista kulutusta.

Alusten elinkaarten jatkuvasti pidentyessä myös järjestelmien ylläpitoon täytyy kiinnittää erityistä huomiota, sillä järjestelmät vanhenevat entistä nopeammin. Vanhentunut teknologia tuo paitsi lisää ylläpitokustannuksia, heikentää se samalla myös aluksen kokonaisenergiatehokkuutta.

Hybridiratkaisuilla energia- ja kustannustehokkuutta

HybridiratkaisuHybridiratkaisut mahdollistavat energiankulutuksen sekä dieselgeneraattorien hyötysuhteen optimoinnin yhdistämällä sähkö- ja akustotekniikkaa.

Hybriditeknologiasta on autoteollisuudessa puhuttu jo pitkään, mutta sen hyödyntäminen on mahdollista myös meriteollisuudessa. Hybridiratkaisut mahdollistavat energiankulutuksen sekä dieselgeneraattorien hyötysuhteen optimoinnin yhdistämällä sähkö- ja akustotekniikkaa.

Hybridiratkaisu mahdollistaa energiatehokkuuden varaamalla tehoa suoraan akustoon. Dieselgeneraattoria voidaan siis ajaa esimerkiksi tunnin ajan ja tämän jälkeen seuraavat kolme tuntia pelkän akuston varassa. Samalla myös dieselgeneraattorin huoltoväli nelinkertaistuu. Lisäksi polttoaine palaa puhtaammin kuin pienellä teholla ajaessa.

Huoltovälin pidentyminen näkyy heti kustannussäästöinä, mutta pidemmän aikavälin hyödyt syntyvät päästöjen pienentymisen sekä polttoainekustannusten kautta. Oikein mitoitetulla akustolla koneet voidaan myös pysäyttää kokonaan esimerkiksi satamassa olon ajaksi. Tämä onkin jo edellytys useassa satamassa ja todennäköisesti trendi tulee vain yleistymään tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden ratkaisut yhä kehitteillä

Hybriditeknologiaa sekä energiavarastojen hyödyntämistä meriteollisuudessa on tutkittu myös Vaasan yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena oli tutkia ja kehittää laivoihin uusia energiatehokkaita käyttövoimaratkaisuja.

Vaikka hybridiratkaisut eivät olekaan lopullinen ratkaisu päästöjen hillitsemiseen, auttavat ne kuitenkin tehostamaan energiaratkaisuja käytettävästä polttoaineesta riippumatta. Vaikka akkuteknologia on edelleen kallista, oikein valittu hybridiratkaisu tulee joka tapauksessa maksamaan itsensä takaisin parhaimmillaan jopa parissa vuodessa.

Haluatko lisätietoja?

Vaihtoehtoja erilaisten hybridiratkaisujen toteuttamiseen on paljon ja lopullinen toteutustapa määräytyy aina sen mukaan, mitä lopputuloksella halutaan saada aikaan. Optimaalista ratkaisua etsiessä on hyvä pohtia myös järjestelmien skaalautuvuutta sekä osittaista modernisointia. Kaikkea ei aina tarvitse uusia kerralla, vaan paljon pystytään hyödyntämään myös laivassa jo olemassa olevaa laitteistoa.

Lue lisää toteutetuista ratkaisuista lataamalla esite!

Lue lisää

Viking Supply Ships -menestystarina
Meriteollisuus

Esa Tikkanen

Esa Tikkanen

Työskentelen Pinjalla Business Managerina meriteollisuuden yksikössä. Olen toiminut yli 15 vuotta erilaisten alusten parissa erityisesti käyttöönottotehtävissä. Minua kiinnostaa löytää ratkaisuja, joilla merenkulun päästöjä saadaan alemmas kustannustehokkaasti. Vapaa-aika kuluu mökkeilyn, moottoripyöräilyn, musiikin ja purjehduksen parissa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta