Laserkeilaus tukee teollisuuden uudistamista millimetrin tarkasti

Lassi Jääskeläinen Lassi Jääskeläinen

Nainen ja mies laserkeilaimen edessä

Teollisiin tuotantolaitoksiin joudutaan niiden elinkaaren aikana tekemään paljon muutoksia. Muutoksia tarvitaan kilpailukyvyn säilyttämiseksi, mutta niiden toteuttaminen aiheuttaa yleensä tuotannon seisauksen tai ainakin väliaikaisia häiriöitä. Kuinka pidetään hankala hetki mahdollisimman lyhyenä?

Vastauksia kysymyksiin tarjoaa Pinjan tuore asiantuntijaopas Laserkeilaus teollisuuden suunnitteluprojekteissa. Laserkeilauksella luodaan tarkkoja kolmiulotteisia suunnittelumalleja työkohteesta ja näin vältetään monet uudistusprojektien tyypilliset viivytykset ja virhearvioinnit.

Liian monessa projektissa käy niin, että summittaisten arvioiden tai väärien tietojen perusteella tilataan enemmän tai vähemmän väärän kokoisia laitteita tai osia. Tuotantotilan katon rajassa kulkevat putkistot pitäisi uusia, mutta tarkat tiedot puuttuvat? Liian usein asennus onnistuu vasta rälläköinnin tai jatkopalojen asentamisen jälkeen. Tämä maksaa rahaa, aikaa ja vaivaa. 

Suunnittelu on vaikeaa, koska uudistettavan kohteen piirustuksia ei ole olemassa, ne ovat vanhentuneita tai epämääräisiä. Yksinkertainen asia voikin olla vaikea saavuttaa. Silmäsi eivät kykene tallentamaan suunnittelualueen mittasuhteita. Et voi muodostaa siitä kolmiulotteista suunnittelumallia päässäsi.

Laserkeilauksella tämä temppu voidaan toteuttaa vaivattomasti.

Laserkeilain tallentaa ympäristöstä kolmiuloitteisen mallin

Laserkeilain on laite, joka pystyy kuvaamaan jopa miljoonia pisteitä sekunnissa. Säteet kimpoavat kuvausympäristön pinnoista takaisin laitteeseen, joka laskee etäisyydet säteiden matkoihin kuluneiden aikojen perusteella. Näin syntyy pistepilviä.

Kun pistepilvet yhdistetään, saadaan digitaalinen tallenne, jota kutsutaan pistepilvimalliksi. Pistepilvimallia käsittelemällä saadaan millimetrin tarkkaa tietoa mitattavasta kohteesta kolmiulotteisesti.

Mittausnopeus, luotettavuus ja tarkkuus tekevät laserkeilauksesta erinomaisen menetelmän monissa erilaisissa tehtävissä:

  • Tarkkuutta teollisuuslaitteistojen (putkistot, kanavat, säiliöt, prosessilaitteet jne.) asemointiin, suunnitteluun ja asentamiseen
  • Pinnanmuotojen tarkka hahmottaminen maanmittauksessa (tiet, sillat, tunnelit, kaivokset ja louhokset)
  • Uudiskohteiden, laajennusprojektien ja korjausrakentamisen toteutumamallit
  • Porras- ja teräsrakenteiden, sekä elementtiasennusten mallit
  • Säiliöiden tilavuusmallinnus sekä muotopoikkeama- ja painumatarkastukset
  • Muutos- tai kunnossapitoprojektit, laadunvarmistus
  • Prototyypin tai muun rakenteen digitaalinen varmuuskopio
  • LVIA, SIA ja rakennesuunnittelun tuki
  • Lujuuslaskennan ja virtauslaskenta-analyysin tuki

Pistepilvimallit toimivat CAD-ympäristössä

Pistepilvimalleja voidaan hyödyntää kaikissa yleisissä CAD-ympäristöissä. Pistepilvistä voidaan mallintaa nopeasti kevyitä 3D-pintamalleja, joita voidaan käyttää suunnittelun pohjana. Pistepilvimallin ja PI-kaavioiden avulla saadaan myös mallinnettua niin sanottuja älykkäitä 3D-malleja, joihin voidaan lisätä valtava määrä tarpeellista tietoa esimerkiksi putkimateriaaleista ja väliaineista.

Laserkeilaus ja pistepilvimallit avaavat monia mahdollisuuksia suunnitteluun. Millimetrin tarkan tiedon päälle on hyvä rakentaa liiketoiminnan tulevaisuutta.

Lue lisää

Opas: Laserkeilaus teollisuuden suunnitteluprojekteissa
Opas: Projektitoimitusmallit teollisuuden investoinneissa
Opas: Virtauslaskenta auttaa teollisuuden ratkaisuissa
Virtauslaskennalla merkittäviä kustannussäästöjä
Virtauslaskenta tekee näkymättömän näkyväksi
Teollisuuden suunnittelupalvelut
Menestystarina: Finex

Lassi Jääskeläinen

Lassi Jääskeläinen

Vastaan Pinjalla teollisuuden suunnittelupalveluiden myynnistä ja laadunhallinnasta. Projekipäällikkönä olen toiminut erilaisissa projekteissa yli 10 vuoden ajan ja ihmisten kanssa yhdessä tekeminen on minusta koko homman suola. Vapaa-ajallani harrastan golfia ja meillä on perheessä kolme koiraa, joiden kanssa liikumme aktiivisesti.