Onnistu teollisuuden investoinneissa joustavan projektitoimitusmallin avulla

Lassi Jääskeläinen Lassi Jääskeläinen

Nainen turvakypärä päässä

Suurien teollisuusinvestointien onnistumisen edellytyksenä on sopivan projektitoimitusmallin valinta. Vaihtoehtoja on aina avaimet käteen -toimituksesta komponenttitoimitukseen tai konsultointipalveluun, eikä yhtä ainoaa ja kaikkialle sopivaa ratkaisua ole olemassa. 

Toimitusmallien tarkoitus on auttaa tunnistamaan ja määrittelemään selkeästi projektin eri osapuolten (asiakas, kumppani ja komponenttitoimittajat) vastuut, tehtävät ja velvollisuudet. Hyvän toimitusmallin valinnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi myös koko investoinnin kannattavuuteen ja onnistumiseen, minkä vuoksi eri toteutusmalleja kannattaa punnita tarkasti jo ennen investointipäätöksen tekemistä. Erityisesti energia- ja kemianteollisuudessa tyypillisimmät mallit ovat hajautettu toimitus eli EPCM, kokonaistoimitus, eli EPC, sekä osatoimitus eli EPS.

EPCM-toimitus mahdollistaa merkittävät kustannussäästöt ja ketterän toteutuksen

EPCM-projektitoimituksessa valittu kumppani vastaa projektin suunnittelusta, hankinnoista sekä valvonnasta ja johtamisesta. Asiakkaalla on päävastuu kokonaisuudesta, mutta EPCM-kumppani toimii asiakkaan edustajana ja konsulttina sekä huolehtii projektin koordinoinnista ja toteutuksesta asiakkaan asettamien tavoitteiden, aikataulun ja budjetin mukaisesti. Yhteistyön laajuus määritellään aina yhdessä kumppanin kanssa vastaamaan asiakkaan tarpeita ja käytettävissä olevia resursseja.

EPC-toimitus sen sijaan tarkoittaa tilaajan näkökulmasta avaimet käteen -mallia. Tällöin valittu kumppani vastaa projektin kaikista osa-alueista aina suunnittelusta toteutukseen saakka ja asiakas huolehtii vain kustannuksista. Toimittaja ottaa vastuun myös kaikista hankinnoista: koneista, laitteista, asennuksesta sekä niiden takuusta, jolloin asiakkaalle itselleen ei jää neuvotteluvaraa.

EPC ja EPCM -toimitusmallit vastaavat erilaisiin tarpeisiin. Avaimet käteen -toimitus saattaa kuulostaa varsin mutkattomalta vaihtoehdolta, ja se sopiikin parhaiten tilanteisiin, joissa asiakkaalla itsellään ei ole aikaa tai vaadittavaa osaamista projektin läpivientiin. EPCM sen sijaan mahdollistaa joustavan ja kustannustehokkaan toteutuksen silloin, kun tilaajalla on selkeä käsitys projektin tavoitteista ja budjetista.

Kokenut EPCM-kumppani voi toteuttaa esimerkiksi laitevertailun ja hintakilpailutuksen asiakkaan puolesta, mutta päätös on viime kädessä aina asiakkaan oma.

EPC-toimituksissa on kokonaisuuden helppoudesta huolimatta kuitenkin myös kääntöpuolensa, sillä asiakas ei voi enää sopimuksen solmimisen jälkeen itse vaikuttaa projektin kulkuun, kuten laitevalintoihin tai aikatauluun. Useimmiten kokonaistoimitus on asiakkaalle myös merkittävästi kalliimpi kuin muut toimitusmallit, sillä EPC-toimittajan tulee huomioida tarjouksessaan investoinnin riskienhallintaan liittyvät kulut. Kaikki sopimuksen solmimisen jälkeen ilmenevät muutostarpeet tai esimerkiksi tiukka aikataulu aiheuttavat lisäkustannuksia. 

EPCM-toimitusmallissa projektin johtaminen on samaan tapaan yhden kumppanin vastuulla, mutta päätöksenteon langat ovat yhä tiukasti tilaajan käsissä, mikä tekee siitä kokonaistoimitusta huomattavasti joustavamman vaihtoehdon.

Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä projektin aikanakin muutoksia aikatauluihin, laitevalintoihin tai budjettiin. Kokenut EPCM-kumppani voi toteuttaa esimerkiksi laitevertailun ja hintakilpailutuksen asiakkaan puolesta, mutta päätös on viime kädessä aina asiakkaan oma. Asiakas myös solmii sopimukset laite- ja komponenttitoimituksista suoraan toimittajien kanssa, mikä tuo suoria kustannussäästöjä asiakkaalle itselleen.

EPCM-toimittajalta ostetaan siis ennen kaikkea projektiin tarvittavaa asiantuntijuutta. Kokeneen kumppanin avulla EPCM-toimitusmalli säästää aikaa, rahaa ja minimoi virheet toteutuksessa. Projektin eteneminen on jouhevampaa ja tiedonkulku tehokkaampaa, kun yksi toimittaja on vastuussa kokonaisuuden johtamisesta. 

Kumppani ohjaa oikean toimitusmallin valinnassa ja toimii asiantuntijana läpi koko projektin

Projektin toimitusmallin määrittäminen on tärkeä suunnittelua ohjaava vaihe, joka tulee ajankohtaiseksi jo ennen kuin varsinainen investointipäätös on tehty. Oikean projektitoimitusmallin valinta edellyttää laaja-alaista osaamista tai kokenutta kumppania, joka tuntee organisaatiosi sekä projektin tavoitteet, sekä erilaiset toimitusmallit. Yksittäisen projektin sisällä voidaan hyödyntää useampiakin eri toimituskokonaisuuksia tai -malleja, eikä yhtä ainutta oikeaa vastausta sopivasta toteutusmallista ole olemassa. 

Loppujen lopuksi valinnassa kaikki kiteytyy siihen, miten paljon organisaation omia resursseja ollaan valmiita kiinnittämään projektiin, ja mihin taas tarvitaan ulkopuolista osaamista. Oikea kumppani osaa suhteuttaa asiakkaan toiveet ja tarpeet sekä oman ydinosaamisensa oikeisiin mittasuhteisiin, sekä arvioida realistisesti, mikä on järkevin, varmin ja kustannustehokkain tapa asiakkaan näkökulmasta. 

Investoinnin onnistumisen kannalta tärkeässä asemassa on suunnittelun lisäksi myös hankinnat, sopimukset ja toteutus. Siksi kannattaakin valita kumppani, joka tuntee aihepiirin kuin omat taskunsa sekä alan sidosryhmät aina viranomaisista urakoitsijoihin. Vaikka lopullinen vastuu hankintojen osalta onkin asiakkaalla, kumppanin tehtävänä on tehdä taustatyö projektin vaatimalla tarkkuudella, jotta asiakkaan on helppoa tehdä hankintapäätökset perustellun tiedon pohjalta.

Esimerkiksi tarjouspyynnöissä täytyy kiinnittää huomiota erilaisiin yksityiskohtiin hankinnasta ja kohteesta riippuen, sillä liian ympäripyöreisiin tarjouspyyntöihin saat myös hyvin suurpiirteiset tarjoukset. Tämä saattaa johtaa siihen, että liian väljän tiedon pohjalta tehdyt päätökset näkyvät projektin kustannuksissa myöhemmässä vaiheessa.

Lisätietoa aiheesta

Haluaisitko tietää lisää erilaisista projektitoimitusmalleista? Lataa oppaamme Projektitoimitusmallit teollisuuden investoinneissa, jossa esittelemme erilaisia malleja ja niiden eroja tarkemmin.

Lue lisää

Laserkeilaus tukee teollisuuden uudistamista millimetrin tarkasti
Virtauslaskenta tekee näkymättömän näkyväksi
Opas: Laserkeilaus teollisuuden suunnitteluprojekteissa
Opas: Virtauslaskenta auttaa teollisuuden ratkaisuissa
Opas: Projektitoimitusmallit teollisuuden investoinneissa
Teollisuuden suunnittelupalvelut

 
Lassi Jääskeläinen

Lassi Jääskeläinen

Vastaan Pinjalla teollisuuden suunnittelupalveluiden myynnistä ja laadunhallinnasta. Projekipäällikkönä olen toiminut erilaisissa projekteissa yli 10 vuoden ajan ja ihmisten kanssa yhdessä tekeminen on minusta koko homman suola. Vapaa-ajallani harrastan golfia ja meillä on perheessä kolme koiraa, joiden kanssa liikumme aktiivisesti.